Một số nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát môi trường là gì? (P1)

Cảnh sát môi trường là lực lượng chuyên trách thuộc Công an nhân dân thực hiện chức năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường; chủ động, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tài nguyên và an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường. Bài viết dưới đây trình bày về một số nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát môi trường đó là thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp công tác công an để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường và tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường theo quy định của luật.

Tham mưu, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm

Điều 4, Nghị định 105/2015/NĐ-CP quy định Cảnh sát môi trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm để tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, chính sách pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, huy động thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

- Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu để phục vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

- Tham gia hoạt động ứng phó sự cố môi trường, bảo vệ tài nguyên, phòng, chống ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

Áp dụng các biện pháp công tác và các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm

Điều 5, Nghị định 105/2015/NĐ-CP quy định đối với việc tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, Cảnh sát môi trường được áp dụng các biện pháp công tác, biện pháp nghiệp vụ sau đây:

- Biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang theo quy định của Luật Công an nhân dân; các biện pháp nghiệp vụ khác theo quy định của các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Bố trí người thâm nhập tìm hiểu hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

- Bố trí lực lượng giám sát hoạt động đối với những người có dấu hiệu phạm tội hoặc tuy chưa có dấu hiệu phạm tội nhưng có căn cứ rõ ràng người đó liên quan trực tiếp đến tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm

Căn cứ tại Điều 6, Nghị định 105/2015/NĐ-CP, đối với việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, Cảnh sát môi trường được yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân:

- Cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật liên quan đến tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm để phục vụ xác minh, làm rõ tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm khi có tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực trên liên quan đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoặc có vi phạm xảy ra trong phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đó;

- Giải trình về những hành vi có dấu hiệu tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, thông tin, tài liệu, đồ vật do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp phải được quản lý, sử dụng, xử lý theo đúng mục đích, yêu cầu kiểm tra; trường hợp để mất, hư hỏng, thất thoát hoặc gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thì phải bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật Hoàng Anh 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thành phần hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tàng thư căn cước công dân?

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

hành phần hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tàng thư căn cước công dân

Tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân và thu nhận thông tin công dân như thế nào?

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân và thu nhận thông tin công dân

Trách nhiệm của Bộ Công an trong việc quản lý căn cước công dân?

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Trách nhiệm của Bộ Công an trong việc quản lý căn cước công dân

Trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc quản lý căn cước công dân?

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc quản lý căn cước công dân

Xử lý dữ liệu điện tử, phê duyệt cấp, đổi, cấp lại, in thẻ và trả thẻ Căn cước công dân như thế nào?

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Xử lý dữ liệu điện tử, phê duyệt cấp, đổi, cấp lại, in thẻ và trả thẻ Căn cước công dân

Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như thế nào? (P1)

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như thế nào? (P2)

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Khái quát về lực lượng Cảnh sát môi trường

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Khái quát về lực lượng Cảnh sát môi trường