Thành phần hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tàng thư căn cước công dân?

Căn cước công dân là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân. Nhân dạng là đặc điểm cá biệt và ổn định bên ngoài của một người để phân biệt người này với người khác. Thẻ căn cước công dân là một trong các loại giấy tờ tuỳ thân của công dân. Chương II, Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân bao gồm các bước như sau: tiếp nhận đề nghị, thu nhận thông tin công dân, xử lý, phê duyệt hồ sơ, xử lý dữ liệu điện tử, phê duyệt cấp, đổi, cấp lại và in thẻ, trả thẻ. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trình bày về thành phần hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tàng thư căn cước công dân. 

Khái quát về điều kiện cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân.

- Bên cạnh đó, thẻ Căn cước công dân được đổi trong trường hợp: 

+ Khi công dân đủ 25 tuổi, đut 40 tuổi và đủ 60 tuổi 

+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán;

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

+ Khi công dân có yêu cầu.

- Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Bị mất thẻ Căn cước công dân;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Xem thêm: Gắn link bài viết các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân 

Tàng thư căn cước thông tin 

Căn cứ tại Điều 6, Thông tư 10/2016/TT-BCA, Tàng thư căn cước công dân là hệ thống hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân được quản lý, phân loại, sắp xếp theo trình tự nhất định để tra cứu và khai thác thông tin. 

- Hồ sơ, tài liệu về căn cước công dân là tập hợp những giấy tờ, tài liệu phản ánh thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân được thu thập, cập nhật thông qua công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân. 

- Tàng thư căn cước công dân do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập, quản lý và bảo quản theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Mỗi công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân thì lập một hồ sơ về căn cước công dân.

Hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cần tra cứu tàng thư căn cước công dân 

Căn cứ tại Điều 6, Thông tư 60/2021/TT-BCA, hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cần tra cứu tàng thư căn cước công dân được quy định như sau: 

Các trường hợp phải tra cứu qua tàng thư căn cước công dân

Các trường hợp phải tra cứu qua tàng thư căn cước công dân gồm:

+ Chứng minh nhân dân 9 số bị mất hoặc hư hỏng không thể xác định được đầy đủ nội dung thông tin trên Chứng minh nhân dân 9 số;

+ Khi cần xác minh, đối chiếu thông tin về công dân trong tàng thư căn cước công dân.

Hồ sơ tra cứu

Hồ sơ tra cứu gồm: Phiếu giao nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cần tra cứu; Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân.

Duyệt hồ sơ tra cứu

a) Tại Công an cấp huyện

Trường hợp tra cứu tàng thư căn cước công dân trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội duyệt hồ sơ tra cứu và gửi đến Đội tàng thư căn cước công dân thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để tra cứu.

Trường hợp tra cứu tàng thư căn cước công dân ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Trưởng Công an cấp huyện duyệt hồ sơ tra cứu và gửi đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi cần tra cứu;

b) Tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội:

Trường hợp tra cứu tàng thư căn cước công dân trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Đội trưởng phụ trách công tác cấp, quản lý căn cước công dân (sau đây viết gọn là Đội trưởng Đội căn cước công dân) duyệt hồ sơ tra cứu và gửi đến Đội tàng thư căn cước công dân thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để tra cứu.

Trường hợp tra cứu tàng thư căn cước công dân ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội duyệt hồ sơ tra cứu và gửi đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi cần tra cứu;

c) Tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư duyệt hồ sơ cần tra cứu và gửi đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nơi cần tra cứu.

Đơn vị nhận được yêu cầu tra cứu có trách nhiệm tra cứu theo nội dung, thời hạn tra cứu và gửi kết quả tra cứu cho đơn vị yêu cầu.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về căn cước công dân

Luật Hoàng Anh 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thời hạn, nơi làm thủ tục, thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân?

Trật tự, an toàn xã hội 06/01/2022

Thời hạn, nơi làm thủ tục, thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Phí, lệ phí khi cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước nhân dân?

Trật tự, an toàn xã hội 07/01/2022

Phí, lệ phí khi cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước nhân dân

Khai thác, cung cấp, trao đổi, sử dụng dữ liệu căn cước công dân như thế nào?

Trật tự, an toàn xã hội 07/01/2022

Khai thác, cung cấp, trao đổi, sử dụng dữ liệu căn cước công dân

Các quy định về việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như thế nào?

Trật tự, an toàn xã hội 07/01/2022

Các quy định về việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân ra sao?

Trật tự, an toàn xã hội 07/01/2022

Bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân

Mức phạt mới về Căn cước công dân được áp dụng từ tháng 01/2022 người dân cần lưu ý?

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Mức phạt mới về Căn cước công dân được áp dụng từ tháng 01/2022 người dân cần lưu ý