Tổ chức của lực lượng Cảnh sát môi trường và việc bảo đảm hoạt động, chính sách đối với cảnh sát môi trường?

Cảnh sát môi trường là lực lượng chuyên trách thuộc Công an nhân dân thực hiện chức năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường; chủ động, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tài nguyên và an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức của lực lượng Cảnh sát môi trường và việc bảo đảm hoạt động, chính sách đối với cảnh sát môi trường được quy định ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Tổ chức của lực lượng Cảnh sát môi trường 

Điều 8, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 quy định tổ chức của Cảnh sát môi trường gồm:

a) Cục thuộc Bộ Công an;

b) Phòng thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c) Đội thuộc Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương.

Trang bị của Cảnh sát môi trường 

Với tổ chức như trên thì lực lượng Cảnh sát môi trường là lực lượng được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ. 

Điều 9, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 quy định Cảnh sát môi trường được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chương II, Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định rất cụ thể, chi tiết về loại, số lượng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ được trang bị cho lực lượng cảnh sát.

Chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh sát môi trường và chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân 

a. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát môi trường

Điều 10, Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát môi trường được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Luật Công an nhân dân. Các chế độ, chính sách này được quy định chi tiết tại Chương II, Nghị định 49/2019/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Cảnh sát môi trường còn được hưởng chế độ về độc hại, trang bị phương tiện bảo hộ phòng, chống độc hại theo quy định của pháp luật. Cụ thể Thông tư 07/2005/TT-BNV quy định cụ thể về chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

b. Chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân

Điều 11, Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định chi tiết về chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân như sau: 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Cảnh sát môi trường trong thực hiện nhiệm vụ có thành tích thì được khen thưởng; bị tổn hại về danh dự thì được khôi phục; bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; người bị thương tích, tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ Cảnh sát môi trường được bảo vệ và giữ bí mật theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động của Cảnh sát môi trường  

Điều 18, Nghị định 105/2015/NĐ-CP quy định về kinh phí hoạt động của Cảnh sát môi trường như sau: 

- Ngân sách nhà nước đảm bảo cho hoạt động của Cảnh sát môi trường theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Nguồn kinh phí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm; tài trợ, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; 

- Nội dung chi đảm bảo cho hoạt động của Cảnh sát môi trường thực hiện theo các chế độ quy định hiện hành về lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Bộ Công an chỉ đạo Cảnh sát môi trường lập dự toán kinh phí hoạt động của lực lượng Cảnh sát môi trường hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

Luật Hoàng Anh 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm của Bộ Công an trong việc quản lý căn cước công dân?

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Trách nhiệm của Bộ Công an trong việc quản lý căn cước công dân

Trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc quản lý căn cước công dân?

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc quản lý căn cước công dân

Xử lý dữ liệu điện tử, phê duyệt cấp, đổi, cấp lại, in thẻ và trả thẻ Căn cước công dân như thế nào?

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Xử lý dữ liệu điện tử, phê duyệt cấp, đổi, cấp lại, in thẻ và trả thẻ Căn cước công dân

Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như thế nào? (P1)

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như thế nào? (P2)

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Khái quát về lực lượng Cảnh sát môi trường

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Khái quát về lực lượng Cảnh sát môi trường

Một số nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát môi trường là gì? (P1)

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Một số nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát môi trường

Một số nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát môi trường là gì? (P2)

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Một số nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát môi trường