Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý và sử dụng con dấu là gì?

Con dấu là phương tiện đặc biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký, quản lý, được sử dụng để đóng trên văn bản, giấy tờ của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

Con dấu bao gồm: Con dấu có hình Quốc huy, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng, được sử dụng dưới dạng dấu ướt, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi. 

Con dấu là thành phần khẳng định giá trị pháp lý của văn bản, văn bản không có con dấu là những văn bản không có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành. Con dấu là thành phần biểu thị vị trí cơ quan trong hệ thống bộ máy nhà nước, là một trong những yếu tố quan trọng giúp cơ quan tự nhân danh mình thực hiện các hoạt động giao dịch, trao đổi với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Với vai trò và tầm quan trọng như vậy, cơ quan nhà nước có trách  nhiệm gì trong việc quản lý và sử dụng con dấu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tỏng bài viết dưới đây. 

Trách nhiệm của Bộ Công an 

Điều 19, Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của Bộ Công an việc quản lý và sử dụng con dấu như sau: 

- Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về con dấu trong phạm vi cả nước; trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thống nhất quy định về mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước; biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý con dấu; quản lý, hướng dẫn hoạt động sản xuất con dấu.

- Hướng dẫn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về quản lý và sử dụng con dấu.

- Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng hướng dẫn việc đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý con dấu, bố trí kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu về quản lý con dấu.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác đăng ký, quản lý con dấu.

Trách nhiệm của cơ quan đăng ký mẫu dấu 

Cơ quan đăng ký mẫu con dấu là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước. Căn cứ tại Điều 20, Nghị định 99/2016/NĐ-CP, cơ quan đăng ký mẫu dấu có trách nhiệm: 

- Tiếp nhận hồ sơ, đăng ký mẫu con dấu mới, đăng ký lại mẫu con dấu, đăng ký thêm con dấu; đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP. 

- Thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng con dấu, cấp giấy chứng nhận thu hồi con dấu theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP. 

- Thông báo hủy giá trị sử dụng con dấu đối với trường hợp con dấu bị mất.

- Cung cấp mẫu con dấu theo đề nghị của tổ chức giám định tư pháp về kỹ thuật hình sự trong Công an nhân dân để phục vụ công tác giám định theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn cơ sở thực hiện việc sản xuất con dấu theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Trách nhiệm của các bộ có liên quan, trách nhiệm của UBND các cấp  

Điều 21, Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của các bộ có liên quan như sau: 

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc cho phép giữ lại con dấu đã hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu lịch sử.

- Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an quy định mẫu con dấu, tổ chức khắc dấu, đăng ký và quản lý con dấu của cơ quan, đơn vị các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Bộ Ngoại giao có trách nhiệm tiếp nhận thông báo mẫu con dấu cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài theo quy định tại Điều 9 Nghị định 99/2016/NĐ-CP. 

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí đăng ký mẫu con dấu theo quy định.

Bên cạnh đó, Điều 22, Nghị định 99/2016/NĐ-CP quy định thêm về trách nhiệm của Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý và sử dụng con dấu như sau: 

- Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác đăng ký, quản lý con dấu.

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thành phần hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi là gì?

Trật tự, an toàn xã hội 05/01/2022

Thành phần hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới, dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

Cơ quan, tổ chức nào có thể sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc con dấu không có hình biểu tượng?

Trật tự, an toàn xã hội 05/01/2022

Cơ quan, tổ chức có thể sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc con dấu không có hình biểu tượng

Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước nào sử dụng con dấu có hình Quốc huy?

Trật tự, an toàn xã hội 05/01/2022

Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu có hình Quốc huy

Hồ sơ đề nghị đăng ký lại, đăng ký thêm, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bao gồm những thành phần nào?

Trật tự, an toàn xã hội 05/01/2022

Hồ sơ đề nghị đăng ký lại, đăng ký thêm, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu