Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với cảnh sát môi trường là gì?

Cảnh sát môi trường là lực lượng chuyên trách thuộc Công an nhân dân thực hiện chức năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường; chủ động, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tài nguyên và an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường. Vậy trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với cảnh sát môi trường là gì? 

Trách nhiệm của Bộ Công an đối với cảnh sát môi trường

Căn cứ tại Điều 13, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 quy định về trách nhiệm của Bộ Công an đối với cảnh sát môi trường như sau: 

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát môi trường.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về Cảnh sát môi trường.

- Quản lý hệ thống tổ chức, biên chế và hoạt động của Cảnh sát môi trường; tổ chức đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát môi trường.

- Ban hành danh mục các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ của Cảnh sát môi trường.

- Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến Cảnh sát môi trường.

- Chỉ đạo thực hiện hợp tác quốc tế về trao đổi thông tin, đào tạo, huấn luyện và trang bị cho Cảnh sát môi trường.

Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ tại Điều 14, Pháp lệnh cảnh sát môi trường năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp, hỗ trợ Cảnh sát môi trường trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- Hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hợp tác quốc tế, tư vấn cho Cảnh sát môi trường.

Trách nhiệm của chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa phương các cấp bảo đảm và tạo điều kiện để Cảnh sát môi trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tuyên truyền, vận động Nhân dân, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; giám sát, giúp đỡ Cảnh sát môi trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Không chỉ vậy, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với Cảnh sát môi trường trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Điều 12, Nghị định 105/2015/NĐ-CP quy định việc phối hợp phải tuân theo các nguyên tắc sau: 

- Việc phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, lực lượng đã được pháp luật quy định; không gây cản trở đến các hoạt động hợp pháp của các bên tham gia phối hợp, đảm bảo công tác quản lý nhà nước thống nhất theo từng chuyên ngành.

- Các Bộ, ngành trong quá trình hoạt động, phối hợp với nhau nhằm giải quyết nhanh chóng các vụ việc và hỗ trợ nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn mà pháp luật quy định.

- Trong quá trình hoạt động nếu phát hiện tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm thì lực lượng Cảnh sát môi trường xử lý theo thẩm quyền.

- Các lực lượng khác khi thực hiện nhiệm vụ của mình mà phát hiện tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm nếu không thuộc thẩm quyền của mình thì có trách nhiệm thông báo, chuyển giao cho lực lượng Cảnh sát môi trường. Lực lượng Cảnh sát môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm hành chính cho lực lượng chuyển giao biết.

- Đối với vụ việc vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều lực lượng chức năng của các Bộ, ngành, địa phương thì đơn vị nào phát hiện trước có trách nhiệm thụ lý hồ sơ và chủ trì việc xử lý hành chính.

Luật Hoàng Anh 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc quản lý căn cước công dân?

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc quản lý căn cước công dân

Xử lý dữ liệu điện tử, phê duyệt cấp, đổi, cấp lại, in thẻ và trả thẻ Căn cước công dân như thế nào?

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Xử lý dữ liệu điện tử, phê duyệt cấp, đổi, cấp lại, in thẻ và trả thẻ Căn cước công dân

Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như thế nào? (P1)

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như thế nào? (P2)

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Khái quát về lực lượng Cảnh sát môi trường

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Khái quát về lực lượng Cảnh sát môi trường

Một số nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát môi trường là gì? (P1)

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Một số nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát môi trường

Một số nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát môi trường là gì? (P2)

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Một số nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát môi trường

Tổ chức của lực lượng Cảnh sát môi trường và việc bảo đảm hoạt động, chính sách đối với cảnh sát môi trường?

Trật tự, an toàn xã hội 08/01/2022

Tổ chức của lực lượng Cảnh sát môi trường và việc bảo đảm hoạt động, chính sách đối với cảnh sát môi trường