Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như thế nào?

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Yêu cầu xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

Để đảm bảo được tính hệ thống đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Điều 8, Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải đáp ứng 04 yêu cầu sau: 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quản lý tập trung, thống nhất và xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật.

- Bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc thu thập, cập nhật, khai thác, sử dụng.

- Bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Điều 11, Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định về mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như sau: 

+ Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin về công dân. 

+ Thông tin về công dân quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật này có trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

+ Trường hợp thông tin về công dân trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc giấy tờ đã cấp không phù hợp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

+ Việc kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, tổ chức phải bảo đảm hiệu quả, an toàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

- Bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Để Cơ sở dữ liệu về dân cư được đầy đủ, chính xác cần phải thường xuyên cập nhật. Căn cứ tại Điều 9, Luật Căn cước công dân năm 2014, Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm: 

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh; 

b) Ngày, tháng, năm sinh; 

c) Giới tính; 

d) Nơi đăng ký khai sinh; 

đ) Quê quán; 

e) Dân tộc; 

g) Tôn giáo; 

h) Quốc tịch; 

i) Tình trạng hôn nhân; 

k) Nơi thường trú; 

l) Nơi tạm trú; 

m) Tình trạng khai báo tạm vắng; 

n) Nơi ở hiện tại; 

o) Quan hệ với chủ hộ; 

p) Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó; 

q) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp; 

r) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình; 

s) Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

Thông tin của công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tàng thư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua việc xử lý chuẩn hóa dữ liệu sẵn có về dân cư.

Trường hợp thông tin, tài liệu này chưa có hoặc chưa đầy đủ thì được thu thập, cập nhật từ công dân.

Luật Hoàng Anh 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hồ sơ đề nghị đăng ký lại, đăng ký thêm, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bao gồm những thành phần nào?

Trật tự, an toàn xã hội 05/01/2022

Hồ sơ đề nghị đăng ký lại, đăng ký thêm, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý và sử dụng con dấu là gì?

Trật tự, an toàn xã hội 05/01/2022

Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc quản lý và sử dụng con dấu

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng con dấu là gì?

Trật tự, an toàn xã hội 05/01/2022

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng con dấu

Trình tự, thủ tục nộp, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với việc đăng ký mẫu con dấu như thế nào?

Trật tự, an toàn xã hội 05/01/2022

Trình tự, thủ tục nộp, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với việc đăng ký mẫu con dấu