Các nguyên tắc bảo hộ quyền đối với giống cây trồng?

Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam có hai nguyên tắc bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. Đó là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc ưu tiên đối với giống cây trồng được bảo hộ. Cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

Theo Điều 166 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 nguyên tắc nộp đơn đầu tiên được quy định như sau:

“Điều 166. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với giống cây trồng

1. Trường hợp có từ hai người trở lên độc lập nộp đơn đăng ký bảo hộ vào các ngày khác nhau cho cùng một giống cây trồng thì Bằng bảo hộ giống cây trồng chỉ có thể được cấp cho người đăng ký hợp lệ sớm nhất.

2. Trường hợp có nhiều đơn đăng ký bảo hộ cho cùng một giống cây trồng được nộp vào cùng một ngày thì Bằng bảo hộ giống cây trồng chỉ có thể được cấp cho người nào đứng tên nộp một đơn duy nhất theo sự thoả thuận của tất cả những người đăng ký; nếu những người đăng ký không thoả thuận được thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng sẽ xem xét để cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng trên cơ sở xác định người đầu tiên đã chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng đó.”

Sáng tạo trí tuệ là quyền của mọi cá nhân, tổ chức đươc pháp luật sở hữu trí tuệ quy định. Việc cá nhân, tổ chức chọn tạo, nhân giống đều được có quyền nộp đơn xin bảo hộ giống cây trồng do mình tạo ra. Nhưng trên thực tế, có thể có thể có những trường hợp có đơn của nhiều chủ thể cùng yêu cầu bảo hộ cho một giống cây trồng. Trong trường hợp này, theo các nguyên tắc, bằng bảo hộ giống cây trồng chỉ được cấp cho một người đứng tên nộp đơn, theo sự thỏa thuận của tất cả những người đăng ký; nếu người đăng ký không thỏa thuận được thì cơ quan quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng sẽ xem xét để cấp bằng bảo hộ giống cây trồng trên cơ sở xác định người nộp đơn đầu tiên đã chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng đó.

2. Nguyên tắc ưu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ

Theo Điều 167 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 nguyên tắc ưu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ được quy định như sau:

Người đăng ký có quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ được nộp trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ cùng một giống cây trồng tại nước có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng. Ngày nộp đơn đầu tiên không tính vào thời hạn này.

Để được hưởng quyền ưu tiên, người đăng ký phải thể hiện yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong đơn đăng ký bảo hộ. Trong thời hạn chậm nhất là ba tháng, kể từ ngày nộp đơn đăng ký, người đăng ký phải cung cấp bản sao các tài liệu về đơn đầu tiên được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và các mẫu hoặc bằng chứng khác xác nhận giống cây trồng ở hai đơn là một và phải nộp lệ phí. Người đăng ký có quyền cung cấp thông tin, tài liệu hoặc vật liệu cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định (thẩm định về hình thức và thẩm định về nội dung) trong thời hạn hai năm sau ngày kết thúc thời hạn hưởng quyền ưu tiên hoặc trong thời hạn thích hợp tuỳ thuộc vào loài của giống cây trồng trong đơn, sau khi đơn đầu tiên bị từ chối hoặc rút bỏ.

Đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên thì ngày ưu tiên là ngày nộp đơn đầu tiên.

Trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ cùng một giống cây trồng tại nước có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng. Ngày nộp đơn đầu tiên không tính vào thời hạn này, việc nộp một đơn khác hoặc công bố hoặc sử dụng giống cây trồng là đối tượng của đơn đầu tiên không bị coi là căn cứ để từ chối đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên.

Theo Điều 9 Nghị định 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 quy định quy định về Thủ tục nộp đơn đề nghị hưởng quyền ưu tiên như sau:

Đăng ký yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trong tờ khai đăng ký bảo hộ theo mẫu quy định;

Nộp lệ phí xét hưởng quyền ưu tiên theo quy định;

Trong vòng chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ, người nộp đơn phải cung cấp các tài liệu sau:

+ Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đăng ký bảo hộ trước đó;

+ Bằng chứng xác nhận giống cây trồng đăng ký ở hai đơn là một giống: bản mô tả giống, ảnh chụp, các tài liệu liên quan khác (nếu có).

+ Bản sao hợp lệ giấy chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên, nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

Luật Hoàng Anh

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan