Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Lưu chiểu được quy định như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 17:00:01 (GMT+7)

Bài viết này trình bày quy định về Lưu chiểu theo Luật Điện ảnh năm 2006

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Cùng với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế - chính trị thì văn hóa – xã hội Việt Nam cũng đang có những bước tiến lớn, mang lại được nhiều thành tựu nhất định. Công nghiệp văn hóa là sự sáng tạo và sản xuất ra sản phẩm văn hóa, phát triển thị trường văn hóa với việc phân phối và phổ biến sản phẩm để phục vụ xã hội thì điện ảnh Việt Nam đã đạt được những điều kiện nhất định để xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh. Trong đó, kinh doanh sản xuất, phát hành phim ở nước ta ngày càng mạnh mẽ nhằm phục vụ mục đích giải trí và truyền bá văn hóa xã hội, mang lại lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, Chính phủ đã có những quy định cụ thể nhằm quản lý sát sao những hoạt động liên quan đến phát hành phim ảnh.

Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ làm rõ nội dung về lưu chiểu phim theo Điều 45 Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 (sau đây được gọi là Luật Điện ảnh năm 2006).

Nộp bản lưu chiểu phim

Căn cứ vào khoản 1 Điều 45 Luật Điện ảnh năm 2006 quy định như sau:

“1. Cơ sở sản xuất phim, cơ sở nhập khẩu phim phải nộp một bản lưu chiểu bộ phim tại cơ quan cấp giấy phép phổ biến phim.”

Phim là tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. Phổ biến phim là việc đưa phim đến công chúng thông qua chiếu phim, phát sóng trên truyền hình, đưa lên mạng Internet và phương tiện nghe nhìn khác.

Cơ sở dịch vụ sản xuất phim là cơ sở điện ảnh cung cấp phương tiện, trang bị, thiết bị kỹ thuật, bối cảnh và nhân lực cho việc sản xuất phim.

Theo đó việc sản xuất phim, nhập khẩu phim phải được đăng ký giấy phép trước khi hoạt động. Phim nhập khẩu phải có bản quyền hợp pháp và không vi phạm quy về thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.

Vật liệu bản lưu chiểu

Theo quy định thì Phim sản xuất bằng vật liệu nào thì nộp lưu chiểu bằng vật liệu đó.

Lưu chiểu là việc nộp xuất bản phẩm để lưu giữ, đối chiếu, kiểm tra, thẩm định. Lưu chiểu phim điện ảnh nhằm đối chiếu về nội dung, kỹ thuật với bản phim được phép phổ biến, đồng thời để chứng minh sản phẩm của đơn vị, cá nhân sản xuất phim điện ảnh.

Ngoài ra, lưu chiểu phim điện ảnh nhằm đối chiếu về nội dung, kỹ thuật với bản phim được phép phổ biến, đồng thời để chứng minh sản phẩm của đơn vị, cá nhân sản xuất phim điện ảnh.

Lưu chiểu đối với phim nhựa nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu phim

Nội dung này được quy định chi tiết tại khoản 3 Luật Điện ảnh năm 2006.

Theo đó, đối với phim nhựa nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu phim nộp lưu chiểu bằng băng phim, đĩa phim được in sang từ bộ phim trình duyệt.

Phim nhựa là phim được sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật điện ảnh, được ghi trên vật liệu phim nhựa để chiếu trên màn ảnh thông qua máy chiếu phim. Băng phim, đĩa phim là sản phẩm của phim vi-đi-ô hoặc được in sang từ phim nhựa.

Nộp bản phim lưu chiểu cho cơ sở lưu trữ phim

Khoản 4 Điều 45 Luật Điện ảnh năm 2006 quy định:

“4. Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày phim được cấp giấy phép phổ biến, cơ quan nhận lưu chiểu quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm nộp bản phim lưu chiểu cho cơ sở lưu trữ phim.”

Theo đó, lưu trữ phim được quy định tại Khoản 18 Điều 1 và Điều 2 Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 thì Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày phim được cấp giấy phép phổ biến, cơ sở sản xuất phim tài trợ, đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước phải nộp lưu trữ vật liệu gốc bao gồm gốc hình, gốc tiếng, kịch bản và tài liệu kèm theo phim cho cơ sở lưu trữ phim.

Cơ sở lưu trữ phim có quyền và nghĩa vụ sau:

- Bảo đảm an toàn phim, vật liệu gốc của phim và bảo quản đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Tổ chức khai thác phim lưu trữ, cung cấp lại bản sao, in trích tư liệu cho cơ sở sản xuất phim có phim lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động bảo quản, lưu trữ, phục hồi, khai thác phim.

- Mua những tác phẩm điện ảnh có giá trị trong nước và nước ngoài để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Cùng chuyên mục
Các môn thể thao dân tộc, thể thao giải trí và thể thao quốc phòng là gì? Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thể dục thể thao là gì? Công bố, phổ biến các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật ra nước ngoài như thế nào? Tổng hợp bài viết Nghị định 72/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài? Các tác phẩm nào được công bố, phổ biến ra nước ngoài? Thẩm quyền cho phép công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài? Thủ tục cấp Giấy phép công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài? Quản lý nhà nước về công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài? Quản lý vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của trọng tài thể thao thành tích cao là gì? Quản lý tổ chức giải thể thao như thế nào? Đội thể thao quốc gia và đoàn thể thao quốc gia khác nhau ở đâu? Phát triển thể thao thành tích cao là gì? Quản lý, phối hợp hoạt động hợp tác quốc tế là gì? Đào tạo và công nhận tiêu chuẩn hoạt động thể thao chuyên nghiệp là gì? Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của huấn luyện viên thể thao thành tích cao là gì? Quyền và nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao là gì? Thành lập đoàn thể thao, đội thể thao quốc gia như thế nào? Tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn như thế nào?
NguyenDinhHiep.webp
Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư