Tổng hợp bài viết về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ban hành ngày 26/08/2020, có hiệu lực từ ngày 15/10/2020.)

1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

2. Đối tượng nào bị xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP

3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

4. Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh bị xử phạt như thế nào?

5. Hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh bị xử phạt như thế nào?

6. Hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm bị xử phạt như thế nào?

7. Hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng bị xử phạt như thế nào?

8. Hành vi vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm bị xử phạt như thế nào?

9. Hành vi sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng bị xử phạt như thế nào?

10. Hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa bị xử phạt như thế nào?

11. Hành vi sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa bị xử phạt như thế nào?

12. Hành vi vi phạm về nhập khẩu thuốc lá bị xử phạt như thế nào?

13. Hành vi vi phạm về nhập khẩu giấy cuốn thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá bị xử phạt như thế nào?

14. Hành vi vi phạm về mua bán, chuyển nhượng tem, giấy cuốn thuốc lá bị xử phạt như thế nào?

15. Hành vi vi phạm về dán tem nhập khẩu đối với thuốc lá nhập khẩu bị xử phạt như thế nào?

16. Hành vi vi phạm về dán tem đối với thuốc lá tiêu thụ trong nước bị xử phạt như thế nào?

17. Hành vi vi phạm về quản lý sản lượng thuốc lá bị xử phạt như thế nào?

18. Hành vi vi phạm về bán sản phẩm thuốc lá bị xử phạt như thế nào?

19. Hành vi sản xuất tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả bị xử phạt như thế nào?

20. Hành vi buôn bán tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả bị xử phạt như thế nào?

21. Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu bị xử phạt như thế nào?

22. Hành vi kinh doanh hàng hóa bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bị xử phạt như thế nào?

23. Hành vi vi phạm về quản lý máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá bị xử phạt như thế nào?

24. Hành vi đầu cơ hàng hóa bị xử phạt như thế nào?

25. Hành vi găm hàng bị xử phạt như thế nào?

26. Hành vi vi phạm về khuyến mại bị xử phạt như thế nào? (P1)

27. Hành vi vi phạm về khuyến mại bị xử phạt như thế nào? (P2)

28. Hành vi vi phạm về khuyến mại bị xử phạt như thế nào? (P3)

29. Hành vi vi phạm về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ bị xử phạt như thế nào?

30. Hành vi vi phạm về hội chợ, triển lãm thương mại bị xử phạt như thế nào?

31. Hành vi vi phạm khác về kinh doanh rượu, bia bị xử phạt như thế nào?

32. Hành vi vi phạm về cung cấp thông tin về ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe bị xử phạt như thế nào?

33. Hành vi vi phạm về dán tem rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước bị xử phạt như thế nào?

34. Hành vi vi phạm về dán tem rượu nhập khẩu đối với sản phẩm rượu nhập khẩu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bị xử phạt như thế nào?

35. Hành vi vi phạm về nhập khẩu rượu bị xử phạt như thế nào?

36. Hành vi vi phạm đối với rượu có độ cồn 5,5 độ bị xử phạt như thế nào?

37. Hành vi vi phạm về hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu bị xử phạt như thế nào?

38. Vi phạm về tạm xuất tái nhập hàng hóa bị xử phạt như thế nào?

39. Vi phạm về tạm nhập tái xuất hàng hóa bị xử phạt như thế nào?

40. Vi phạm về ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa bị xử phạt như thế nào?

41. Vi phạm về hạn ngạch, giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu hàng hóa bị xử phạt như thế nào?

42. Hành vi vi phạm về hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu bị xử phạt như thế nào?

43. Vi phạm về chuyển khẩu hàng hóa bị xử phạt như thế nào?

44. Vi phạm về gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài bị xử phạt như thế nào?

45. Vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị xử phạt như thế nào?

46. Vi phạm về hoạt động của cửa hàng miễn thuế bị xử phạt như thế nào?

47. Vi phạm về quá cảnh hàng hóa bị xử phạt như thế nào?

48. Vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng bị xử phạt như thế nào?

49. Vi phạm về cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng bị xử phạt như thế nào?

50. Vi phạm về giao kết hợp đồng, điều kiện giao dịch chung với người tiêu dùng bị xử phạt như thế nào?

51. Vi phạm về thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung bị xử phạt như thế nào?

52. Vi phạm về hình thức hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung bị xử phạt như thế nào?

53. Vi phạm về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung?

54. Vi phạm về hợp đồng giao kết với người tiêu dùng bị xử phạt như thế nào?

55. Vi phạm về hợp đồng giao kết từ xa bị xử phạt như thế nào?

56. Vi phạm về cung cấp dịch vụ liên tục bị xử phạt như thế nào?

57. Vi phạm về hợp đồng bán hàng tận cửa bị xử phạt như thế nào?

58. Vi phạm về trách nhiệm bảo hành hàng hóa bị xử phạt như thế nào?

59. Vi phạm về trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật bị xử phạt như thế nào?

60. Vi phạm về cung cấp bằng chứng giao dịch bị xử phạt như thế nào?

61. Vi phạm về quấy rối người tiêu dùng bị xử phạt như thế nào?

62. Vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động bị xử phạt như thế nào?

63. Vi phạm về ép buộc người tiêu dùng bị xử phạt như thế nào?

64. Hành vi vi phạm khác trong quan hệ với khách hàng, người tiêu dùng bị xử phạt như thế nào?

65. Vi phạm về thông tin và giao dịch trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động bị xử phạt như thế nào? (P1)

66. Vi phạm về thông tin và giao dịch trên website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di động bị xử phạt như thế nào? (P2)

67. Vi phạm về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị xử phạt như thế nào? (P1)

68. Vi phạm về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bị xử phạt như thế nào? (P2)

69. Vi phạm về bảo vệ thông tin cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử bị xử phạt như thế nào?

70. Vi phạm về hoạt động đánh giá, giám sát và chứng thực trong thương mại điện tử bị xử phạt như thế nào?

71. Vi phạm về thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

72. Vi phạm về hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

73. Vi phạm về thành lập văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

74. Vi phạm về hoạt động của văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

75. Vi phạm về thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

76. Vi phạm về hoạt động thương mại của chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

77. Vi phạm về hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

78. Vi phạm về thực hiện quyền xuất, nhập khẩu của thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

79. Vi phạm về hoạt động thương mại của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

80. Vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp bị xử phạt như thế nào? (P1)

81. Vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp bị xử phạt như thế nào? (P2)

82. Vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp bị xử phạt như thế nào? (P3)

83. Vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp bị xử phạt như thế nào? (P4)

84. Vi phạm về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại bị xử phạt như thế nào?

85. Vi phạm về kinh doanh nhượng quyền thương mại bị xử phạt như thế nào?

86. Vi phạm về gia công hàng hóa trong thương mại bị xử phạt như thế nào?

87. Vi phạm về niêm phong, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm bị xử phạt như thế nào?

88. Vi phạm về quản lý chợ, kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại bị xử phạt như thế nào?

89. Vi phạm về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa bị xử phạt như thế nào? (P1)

90. Vi phạm về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa bị xử phạt như thế nào? (P2)

91. Vi phạm về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa bị xử phạt như thế nào? (P3)

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan