Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ của Uỷ ban nhân dân cấp huyện?

Hộ tịch là vấn đề pháp lý quen thuộc đối với mỗi cá nhân để chỉ những quyền lợi cơ bản cũng như các sự kiện hợp pháp của công dân. Trong đó có sự kiện đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ. Việc thực hiện giám hộ phải đúng thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục nhất định. Ở bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Khái quát chung

Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết như họ, tên, cha, mẹ, sinh, tử, kết hôn, ly hôn, xác định thành phần dân tộc, quốc tịch….

Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư.

Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Căn cứ theo Điều 39 Luật Hộ tịch 2014 quy định thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ của Uỷ ban nhân dân cấp huyện như sau:

Điều 39. Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam.

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký giám hộ thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ.

Như vậy Uỷ ban nhân dân huyện có thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chính nhà nước thuộc nhánh quyền lực hành pháp tại địa phương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về đăng ký giám hộ

Theo khoản 1 Điều 46 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).”

Như vậy, Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan nhà nước được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. Việc đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cùng cư trú tại Việt Nam sẽ thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được giám hộ hoặc người giám hộ.

Về đăng ký chấm dứt giám hộ

Khoản 1 điều 62 Bộ luật dân sự 2015 quy định các trường hợp chấm dứt giám hộ gồm: người được giám hộ chết; người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; cha, mẹ của người giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình; người được giám hộ được nhận làm con nuôi. Theo đó, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã đăng ký giám hộ trước đó sẽ là cơ quan có thẩm quyền đăng ký chấm dứt giám hộ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Hộ tịch

Luật Hoàng Anh

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử tại Uỷ ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Hộ tịch 08/01/2022

Thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Hộ tịch 08/01/2022

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Uỷ ban nhân dân cấp xã?

Hộ tịch 08/01/2022

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Uỷ ban nhân dân cấp xã