Tổng hợp các bài viết về Luật Hộ tịch

Tổng hợp các bài viết về Luật Hộ tịch

1. Phạm vi điều chỉnh của Luật hộ tịch 2014 là gì?

2. Đăng ký hộ tịch bao gồm những nội dung gì?

3. Hành vi nào bị nghiêm cấm trong việc đăng ký hộ tịch?

4. Hộ tịch và đăng ký hộ tịch là gì?

5. Pháp luật quy định như thế nào về phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch?

6. Hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ của nước ngoài cho việc đăng ký hộ tịch được quy định như thế nào?

7. Lệ phí khi đăng ký hộ tịch được quy định như thế nào?

8. Đăng ký hộ tịch phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

9. Nhà nước có chính sách gì để bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch?

10. Quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân được quy định như thế nào?

11. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch được quy định như thế nào? ( Phần 1)

12. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch được quy định như thế nào? ( Phần 2)

13. Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ của Uỷ ban nhân dân cấp xã?

14. Thẩm quyền đăng ký kết hôn của Uỷ ban nhân dân cấp xã và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn được quy định như thế nào?

15. Trách nhiệm đăng ký khai sinh được quy định như thế nào?

16. Thẩm quyền đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và nội dung đăng ký khai sinh được quy định như thế nào?

17. Thủ tục đăng ký giám hộ cử tại Uỷ ban nhân dân cấp xã?

18. Thủ tục đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân xã được quy định như thế nào?

19. Thủ tục đăng ký kết hôn tại Uỷ ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

20. Thủ tục đăng ký khai tử tại Uỷ ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

21. Thẩm quyền đăng ký khai tử của Uỷ ban nhân dân cấp xã?

22. Thủ tục bổ sung hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân xã được thực hiện như thế nào?

23. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã?

24. Thẩm quyền, thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại Uỷ ban nhân dân cấp xã?

25. Đăng ký giám hộ đương nhiên tại Uỷ ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

26. Đăng ký chấm dứt giám hộ tại Uỷ ban nhân dân xã được thực hiện như thế nào?

27. Đăng ký thay đổi giám hộ tại Uỷ ban nhân dân xã được thực hiện như thế nào?

28. Phạm vi thay đổi hộ tịch được quy định như thế nào?

29. Thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử tại Uỷ ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

30. Trách nhiệm thông báo khi có sự thay đổi hộ tịch được quy định như thế nào?

31. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

32. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Uỷ ban nhân dân cấp xã?

33. Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ của Uỷ ban nhân dân cấp huyện?

34. Thẩm quyền đăng ký khai sinh của Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

35. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

36. Thẩm quyền đăng ký kết hôn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

37. Thủ tục đăng ký giám hộ cử tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

38. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện được thực hiện như thế nào?

39. Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

40. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

41. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc của Uỷ ban nhân dân cấp huyện?

42. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con của Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

43. Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

44. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện?

45. Thẩm quyền ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài?

46. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử?

47. Thẩm quyền đăng ký khai tử của Uỷ ban nhân dân cấp huyện?

48. Thủ tục đăng ký khai tử tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

49. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào?

50. Đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài được quy định như thế nào?

51. Công chức làm công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện được quy định như thế nào?

52. Trách nhiệm báo cáo của Cơ quan đại diện được quy định như thế nào?

53. Sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật?

54. Cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử?

55. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được quy định như thế nào?

56. Lập Sổ Hộ tịch tại Bộ Ngoại giao được quy định như thế nào?

57. Cơ sở dữ liệu hộ tịch theo quy định của pháp luật?

58. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch được quy định như thế nào?

59. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký được quy định như thế nào?

60. Cấp bản chính trích lục hộ tịch khi đăng ký hộ tịch được quy định như thế nào?

61. Quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch phải đảm bảo nguyên tắc gì?

62. Trách nhiệm của Chính phủ được quy định như thế nào?

63. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp được quy định như thế nào?

64. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao đối với việc quản lý nhà nước về hộ tịch được quy định như thế nào?

65. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với quản lý nhà nước về hộ tịch

66. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc quản lý nhà nước về hộ tịch được quy định như thế nào?

67. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc quản lý nhà nước về hộ tịch được quy định như thế nào?

68. Trách nhiệm của Bộ Công an đối với quản lý nhà nước về hộ tịch được quy định như thế nào?

69. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức làm công tác hộ tịch được quy định như thế nào?

70. Công chức làm công tác hộ tịch được quy định như thế nào?

71.  Những việc nào công chức làm công tác hộ tịch không được làm?

 

 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ của Uỷ ban nhân dân cấp xã?

Hộ tịch 06/01/2022

Thẩm quyền đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ của Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thẩm quyền đăng ký kết hôn của Uỷ ban nhân dân cấp xã và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn được quy định như thế nào?

Hộ tịch 06/01/2022

Thẩm quyền đăng ký kết hôn của Uỷ ban nhân dân cấp xã và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn

Thẩm quyền đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và nội dung đăng ký khai sinh được quy định như thế nào?

Hộ tịch 06/01/2022

Thẩm quyền đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và nội dung đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký giám hộ cử tại Uỷ ban nhân dân cấp xã?

Hộ tịch 06/01/2022

Thủ tục đăng ký giám hộ cử tại Uỷ ban nhân dân cấp xã