Trách nhiệm của Chính phủ được quy định như thế nào?

Hộ tịch là vấn đề pháp lý quen thuộc đối với mỗi cá nhân để chỉ những quyền lợi cơ bản cũng như các sự kiện hợp pháp của công dân.Vì vậy, pháp luật quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch. . Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh sẽ trình bày về trách nhiệm của Chính phủ đối với việc quản lý nhà nước về hộ tịch theo quy định của pháp luật.

Khái quát chung

Hộ tịch là những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết như họ, tên, cha, mẹ, sinh, tử, kết hôn, ly hôn, xác định thành phần dân tộc, quốc tịch….

Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư.

Trách nhiệm của Chính phủ

Trách nhiệm của Chính phủ

Khoản 1 Điều 65 Luật Hộ tịch 2014 quy định trách nhiệm của Chính phủ như sau:

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hộ tịch. Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch.

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp, tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật.

Xuất phát là cơ quan hành chính cao nhất nên Chính phủ có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về hộ tịch, đảm bảo việc đăng ký, quản lý thông tin về hộ tịch được hệ thống, chặt chẽ và chính xác cao.

Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch. Bộ Tư pháp là cơ quan của thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp và các công tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Nội dung quản lý nhà nước về hộ tịch

Khoản 2 Điều 65 Luật Hộ tịch 2014 quy định nội dung quản lý nhà nước về hộ tịch bao gồm:

Thứ nhất: Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch; tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về hộ tịch;

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định. Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

Thực hiện pháp luật là hành vi của chủ thể (hành động hoặc không hành động) được tiến hành phù hợp với quy định, với yêu cầu của pháp luật, tức là không trái, không vượt quá khuôn khổ mà pháp luật đã quy định.

Đây là nội dung quan trọng nhất, nhằm điều chỉnh và quản lý các vấn đề hộ tịch cũng như đưa vấn đề hộ tịch vào đời sống đúng mục đích, ý chí của nhà nước.

Thứ hai: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử;

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là cơ sở dữ liệu ngành, được lập trên cơ sở tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch.

Xã hội ngày càng phát triển, vì vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao việc đăng ký và quản lý hộ tịch là điều quan trọng. Việc đăng ký và quản lý hộ tịch trực tuyến sẽ giúp hạn chế thời gian, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Thứ ba: Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do pháp luật quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của pháp luật báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Xử lý vi phạm pháp luật là xem xét, quyết định äp dụng các hình thức trách nhiệm pháp lí đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật.

Nội dung quản lý này nhằm đảm bảo vấn đề hộ tịch được thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục luật quy định, tránh các trường hợp vi phạm phát luật về hộ tịch, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các chủ thể liên quan.

Thứ tư: Thống kê hộ tịch;

Nội dung này giúp nhà nước nắm bắt được tình hình hộ tịch trên phạm vi cả nước, để từ đó có thể đưa ra chính sách, biện pháp khắc phục, thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội.

Thứ năm: Hợp tác quốc tế về hộ tịch.

Hợp tác quốc tế là hoạt động của các chủ thể có quan hệ quốc tế cùng giúp đỡ nhau vì một lợi ích chung, không chống phá và chiến tranh với nhau.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Hộ tịch

Luật Hoàng Anh

 

 

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan