Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Chế độ thai sản đối với người lao động là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:12 (GMT+7)

Chế độ thai sản đối với người lao động là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Theo Điều 4 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, có 02 trường hợp người lao động nam là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản:

1. Trường hợp người lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ đều không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp người lao động nữ mang thai hộ không tham gia bảo hiểm xã hội, hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Tuy nhiên trong trường hợp cả người mẹ nhờ mang thai hộ cũng không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ trở thành chủ thể có thể được nhận mức trợ cấp một lần này, nếu thỏa mãn đủ điều kiện:

- Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng vào quỹ ốm đau, thai sản

- Là chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ

Mức trợ cấp một lần này được tính bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con, tức là với mỗi con được sinh ra, người lao động được hưởng riêng mức trợ cấp một lần.

Ví dụ: Mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 Đồng, người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con ngày 06/05/2021 nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội. Người lao động nữ mang thai hộ cũng không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng vào quỹ ốm đau và quỹ thai sản. Suy ra người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng mức trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở, tức là bằng: 1.490.000 x 2 = 2.980.000 (Đồng).

2. Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe để chăm sóc con

Đây là trường hợp:

- Người mẹ nhờ mang thai hộ đã chết trong quá trình sau khi sinh con, cả sau khi nhận con khi con chưa đủ 06 tháng tuổi

- Người mẹ nhờ mang thai hộ gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe để chăm sóc con như ốm đau, tai nạn, các vấn đề sức khỏe dẫn đến không thể chăm sóc cho bản thân và con mới sinh (đã có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền).

2.1. Thời gian nghỉ chế độ thai sản của người lao động nam có vợ là người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe chăm sóc con

Theo Điểm d Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, người lao động nam có vợ là người mẹ nhờ mang thai hộ (đã chết hoặc gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe chăm sóc con) được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian hưởng chế độ thai sản còn lại của người mẹ.

Mà người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ khi nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Suy ra người lao động nam được hưởng chế độ này cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi (trong trường hợp sinh đôi thì tăng 01 tháng cho mỗi con bắt đầu từ con thứ 2)

2.2. Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam có vợ là người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe chăm sóc con

Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nam trong trường hợp này chính là mức mà người mẹ là nhờ mang thai hộ được hưởng, theo Điểm a Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức hưởng một tháng như sau:

Mức hưởng chế độ thai sản trong 01 tháng= (Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 06 trước khi nghỉ thai sản + Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 05 trước khi nghỉ thai sản +…+ Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 01 trước khi nghỉ thai sản)/6

2.3. Trường hợp người lao động nam không nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ chết, hoặc gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe chăm sóc con

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, người lao động nam trong trường hợp vợ là người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro mà không có đủ sức khỏe chăm sóc con, có tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ chế độ thai sản tại phần 2.1 mà không nghỉ việc thì được hưởng:

- Lương theo công việc

- Hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ (như phần 2.2)

Xem thêm: Bài viết tổng hợp về Luật bảo hiểm xã hội

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Thủ tục trả tiền bảo hiểm tiền gửi Dịch vụ cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì? Bảo hiểm tiền gửi là gì? Đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung phải đáp ứng những điều kiện gì? Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi như thế nào? Tiêu chuẩn Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm như thế nào? Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào? Thủ tục bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào? Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là gì? (Phần 1) Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là gì? (Phần 2) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài như thế nào? Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm là gì? Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc (PGĐ), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm như thế nào? Bào hiểm liên kết chung là gì? Bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Đề phòng, hạn chế tổn thất đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài như thế nào? Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là gì? Phân biệt chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào? Các trường hợp nào doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động?
NguyenDinhHiep.webp
Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư