Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

- Doanh nghiệp bảo hiểm: Là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm

- Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: Là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

- Chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm là chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo pháp luật của nước ngoài.

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Điều 6 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, Điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ, các điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chỉ bao gồm các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn:

Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn

Hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chỉ được thực hiện khi góp vốn bằng tiền mà không phải bất kỳ loại tài sản khác. Do theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thành lập tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập phải bằng tiền Việt Nam (Việt Nam Đồng) hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Doanh nghiệp cũng không được sử dụng vốn vay (vốn vay từ tổ chức, cá nhân khác để đầu tư) hoặc vốn ủy thác đầu tư (vốn từ hoạt động thay mặt cho nhà đầu tư để đầu tư vào dự án). Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được thành lập nếu tổ chức, cá nhân góp vốn ban đầu không sử dụng nguồn vốn riêng để thành lập (không phụ thuộc vào các chủ thể khác để có vốn thành lập doanh nghiệp).

Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Tổ chức tham gia góp vốn điều lệ từ 10% trở lên là tổ chức chiếm số vốn góp lớn để thành lập doanh nghiệp, theo đó trách nhiệm của tổ chức này đối với doanh nghiệp cũng ở phạm vi lớn, tương ứng với mức vốn góp. Vì vậy, tổ chức này phải có hoạt động ổn định, kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, để đảm bảo doanh nghiệp có thể khả năng hoạt động lâu dài.

Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp

Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm:

- Vốn chủ sở hữu lớn hơn số vốn dự kiến góp

- Vốn chủ sở hữu lớn hơn số vốn pháp định

- Mức chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn dự kiến góp tổi thiểu bằng vốn pháp định

Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán, tức là đã phải thỏa mãn các điều kiện cơ bản về vốn góp cũng như các điều kiện thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực tài chính và có mức độ rủi ro cao, nên khi góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, các doanh nghiệp này ngoài đáp ứng các điều kiện thông thường về vốn góp và hình thức góp vốn thì còn phải đảm bảo duy trì và đáp ứng các điều kiện về an toàn tài chính, đồng thời được cơ quan có thẩm quyền (cơ quan quản lý chuyên ngành) cho phép tham gia góp vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

So sánh hợp đồng bảo hiểm trên giá trị và hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

So sánh hợp đồng bảo hiểm trên giá trị và hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị

Thời điểm phát sinh trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và quyền yêu cầu của người thứ ba trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về thời điểm phát sinh trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, quyền yêu cầu của người thứ ba trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về giới hạn trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Quyền đại diện cho người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về quyền đại diện cho người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Phương thức bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về phương thức bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm tài sản giống nhau và khác nhau như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm tài sản giống nhau và khác nhau

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về khái niệm, đối tượng hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự có gì giống và khác nhau?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điểm giống, khác nhau của hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự