Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Khái niệm chi nhánh nước ngoài

Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

Điều 8. Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài

1. Chi nhánh nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Theo đó:

- Một tổ chức chỉ được xác định là chi nhánh nước ngoài khi là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở nước ngoài. Các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở nước ngoài cũng không được coi là chi nhánh nước ngoài. (Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết).

- Chi nhánh vì chỉ là đơn vị phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân và được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam. Theo đó, chi nhánh nước ngoài cũng không có quyền tự quyết định trong các hoạt động thực hiện quyền và nghĩa vụ khi kinh doanh mà phải có sự chỉ đạo của doanh nghiệp nước ngoài mà chi nhánh này phụ thuộc.

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, có 03 điều kiện để thành lập chi nhánh nước ngoài:

Các điều kiện tương đương với các điều kiện của tổ chức nước ngoài tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, để thành lập chi nhánh nước ngoài thì doanh nghiệp nước ngoài phải thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam

Theo đó, có 02 trường hợp doanh nghiệp nước ngoài được tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm tại Việt Nam:

- Tổ chức nước ngoài thành lập chi nhánh nước ngoài thì phải là một doanh nghiệp bảo hiểm đã hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm dự kiến (một trong bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự) dưới sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

- Công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để thành lập chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam, trên thực tế là doanh nghiệp nước ngoài thực hiện đầu tư,  thành lập chi nhánh bảo hiểm Việt Nam thông qua công ty con thực hiện chức năng đầu tư.

(ii) Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam

07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến (lĩnh vực dự kiến bảo hiểm thuộc bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự) giúp tổ chức có thể định hướng và phát triển hoạt động của chi nhánh mới một cách chỉn chu, tránh các rủi ro do thiếu kinh nghiệm hoạt động bảo hiểm.

(iii) Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Số tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép là mức đủ để xác định khả năng ổn định tài chính của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo doanh nghiệp bảo hiểm mới được thành lập có nguồn vốn ổn định để hoạt động lâu dài.

(iv) Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Đây là điều kiện về chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo các thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm đều thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong thời gian dài, tránh tình trạng lập doanh nghiệp bảo hiểm để thực hiện các hành vi vi phạm pháp pháp luật.

Doanh nghiệp bảo hiểm thành lập chi nhánh có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại, trong đó có thỏa thuận về thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam

Theo đó, các doanh nghiệp tại các quốc gia không ký kết các điều ước quốc tế về thương mại, trong đó có thỏa thuận về thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam thì không được thành lập chi nhánh hoạt động ở Việt Nam.

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đóng trụ sở chính đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam về quản lý, giám sát hoạt động của chi nhánh nước ngoài

Biên bản thỏa thuận hợp tác này là một dạng hợp đồng hợp tác, ở đây là giữa cơ quan có thẩm quyền quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại quốc gia nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với Bộ Tài chính Việt Nam.

Doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản cam kết chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam

Doanh nghiệp phải có văn bản cam kết chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết riêng của chi nhánh tại Việt Nam, theo đó, nếu phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào thì doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài cũng phải thực hiện, tương tự đối với các trường hợp có các vi phạm dẫn đến các trách nhiệm hành chính, hình sự hoặc các trách nhiệm đối với chủ thể khác ngoài Nhà nước và người mua bảo hiểm.

Nguồn vốn thành lập chi nhánh nước ngoài phải là nguồn hợp pháp và không được sử dụng tiền vay hoặc nguồn ủy thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào

Hoạt động góp vốn thành lập chi nhánh nước ngoài chỉ được thực hiện khi góp vốn bằng tiền mà không phải bất kỳ loại tài sản khác. Do theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thành lập tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập phải bằng tiền Việt Nam (Việt Nam Đồng) hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Doanh nghiệp cũng không được sử dụng vốn vay (vốn vay từ tổ chức, cá nhân khác để đầu tư) hoặc vốn ủy thác đầu tư (vốn từ hoạt động thay mặt cho nhà đầu tư để đầu tư vào dự án). Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm không được thành lập chi nhánh nếu vốn thành lập chi nhánh không sử dụng nguồn vốn riêng (không phụ thuộc vào các chủ thể khác để có vốn thành lập doanh nghiệp).

Doanh nghiệp bảo hiểm có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Đây là điều kiện thể hiện khả năng ổn định tài chính cũng như khả năng hoạt động lâu dài của doanh nghiệp bảo hiểm (03 năm liền kề), vì thành lập chi nhánh tức là mở rộng phạm vi kinh doanh, nếu doanh nghiệp không thể kinh doanh có lãi và bị thua lỗ thì không thể đảm bảo hoạt động của chi nhánh mới được.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về giới hạn trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Quyền đại diện cho người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về quyền đại diện cho người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Phương thức bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về phương thức bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm tài sản giống nhau và khác nhau như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm tài sản giống nhau và khác nhau

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về khái niệm, đối tượng hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự có gì giống và khác nhau?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điểm giống, khác nhau của hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm