Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Khoản 4 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019:

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Để thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cần thỏa mãn:

- Các điều kiện về thành lập doanh nghiệp

- Các điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (xem thêm: Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?)

- Các điều kiện cụ thể để thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, theo Điều 9 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, bao gồm:

Đối với tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không có điều kiện riêng để thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mà chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Đối với tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và Điều 11 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ, tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ngoài phải thỏa mãn các điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thì còn phải thỏa mãn 03 điều kiện:

a. Là doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm tại Việt Nam

Thứ nhất, tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải là doanh nghiệp môi giới nước ngoài, được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật tại nước mà doanh nghiệp đăng ký thành lập và đặt trụ sở chính.

Thứ hai, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm này phải được cơ quan có thầm quyền nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm tại Việt Nam (sự cho phép từ cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia nơi doanh nghiệp hoạt động, đặt trụ sở chính). Sự cho phép này phải được thể hiện bằng văn bản hợp pháp, nếu không thể chứng minh được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm tại Việt Nam, doanh nghiệp không thể thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam.

b. Doanh nghiệp nước ngoài tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có ít nhất 07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm

Doanh nghiệp có ít nhất 07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm thì có thể đảm bảo hoạt động môi giới bảo hiểm một cách có định hướng và phát triển hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm mới một cách chỉn chu, tránh các rủi ro do thiếu kinh nghiệm hoạt động bảo hiểm. Hiện nay, so với các quy định trước, điều kiện này được giảm số năm kinh nghiệm (từ 10 năm xuống 07 năm) để mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp nước ngoài thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại Việt Nam.

c. Không vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về hoạt động môi giới bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép

Đây là điều kiện về chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo các thành viên tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đều thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong thời gian dài, tránh tình trạng lập doanh nghiệp bảo hiểm để thực hiện các hành vi vi phạm pháp pháp luật tại Việt Nam.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Quyền đại diện cho người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về quyền đại diện cho người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Phương thức bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về phương thức bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm tài sản giống nhau và khác nhau như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm tài sản giống nhau và khác nhau

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về khái niệm, đối tượng hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự có gì giống và khác nhau?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điểm giống, khác nhau của hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm