Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện chi nhánh đối với doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm như thế nào?

Doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, chi nhánh, văn phòng đại diện, chuyển đổi văn phòng đại diện

- Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

- Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

- Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diên hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh

Theo Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh:

- Văn bản đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Tài chính: Văn bản thể hiện rõ nguyện vọng mở chi nhánh, văn phòng đại diện đảm bảo việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, chuyển đổi văn phòng đại diện xuất phát từ sự tự nguyện của doanh nghiệp muốn thành lập chi nhánh và các thành viên góp vốn thành lập.

- Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật: Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, có giá trị như một điều lệ hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện này, đảm bảo chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động một cách có quy tắc, có định hướng và phương hướng hoạt động.

- Bằng chứng chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu và biên khả năng thanh toán: Đây là các bằng chứng chứng minh điều kiện thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, chuyển đổi văn phòng đại diện, bao gồm các giấy tờ xác nhận vốn điều lệ của doanh nghiệp, tổng số tài sản, hoạt động thanh toán, giao dịch,…

- Lý lịch tư pháp, bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, lý lịch, bản sao văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ, kinh nghiệm của người được dự kiến được bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện: Đây là các cá nhân quan trọng, điều hành hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện. Các cá nhân này cần chứng minh nhân thân để tránh trường hợp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cũng như thành lập công ty ma để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật do đây là các cá nhân chịu trách nhiệm đối với các rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Bằng chứng về quyền sử dụng địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện: Chi nhánh, văn phòng đại diện phải có trụ sở, trước khi mở chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp đã phải đáp ứng điều kiện về quyền sử dụng đất tại địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Vì vậy, trong hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diên hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh cũng phải có bằng chứng về quyền sử dụng đất địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Văn bản của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty về việc thành lập về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện: Văn bản này được xây dựng theo Điều lệ doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về quy trình đổi tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về thủ tục sau khi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Hồ sơ đề nghị chấp nhận về nguyên tắc để tăng, giảm vốn điều lệ, vốn được cấp đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Hồ sơ đề nghị chấp nhận về nguyên tắc để tăng, giảm vốn điều lệ, vốn được cấp đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Trình tự, thủ tục đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ, vốn được cấp đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Trình tự, thủ tục đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ, vốn được cấp đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài

Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm mở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc chuyển đổi văn phòng đại diện