Hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự có gì giống và khác nhau?

Giống nhau:

- Cùng là hợp đồng bảo hiểm (một trong ba loại hợp đồng bảo hiểm)

- Chủ thể giao kết hợp đồng bảo hiểm:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm: Là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm

+ Bên mua bảo hiểm: Bên trả phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Khác nhau:

 

Hợp đồng bảo hiểm con người

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Căn cứ pháp lý

Điều 31 đến Điều 39 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019

Điều 52 đến Điều 57 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019

Đối tượng bảo hiểm

Tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe, tai nạn con người, tức các yếu tố gắn liền với nhân thân con người, không thể tách rời. (Theo Khoản 1 Điều 31 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019)

Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật. (Theo Điều 52 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019)

Sự kiện bảo hiểm

Sự kiện làm thay đổi, chấm dứt các yếu tố tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe, tai nạn con người (các đối tượng của người được bảo hiểm).

Sự kiện bảo hiểm là sự kiện làm phát sinh trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với người được bảo hiểm khi người này phải chịu trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba do hành vi vi phạm hợp đồng hoặc hành vi dẫn đến trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng.

Chủ thể là bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm

- Bản thân người mua bảo hiểm

- Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm

- Anh, chị, em ruột; người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng

- Người khác, nếu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm

Cá nhân có nhu cầu bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho bản thân

Chủ thể nhận số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm con người là số tiền mà bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.

Số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm (chỉ trả cho người được bảo hiểm mà không có người thụ hưởng khác).

Trường hợp không trả tiền bảo hiểm, tiền bồi thường

- Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực

- Người được bảo hiểm chết hoặc bị dị tật vĩnh viên do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người được thụ hưởng

- Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình

Người được bảo hiểm không bị bên thứ ba bị thiệt hại yêu cầu bồi thường.

Các loại hợp đồng bảo hiểm được quy định

- Hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người

- Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe con người

Không có quy định

 

Yêu cầu bồi hoàn

Trong trường hợp người được bảo hiểm chết, bị thương hoặc đau ốm do hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp của người thứ ba gây ra thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn không có quyền yêu cầu người thứ ba hồi hoàn khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã trả cho người thụ hưởng.

Không có bên thứ ba gây thiệt hại cho người được bảo hiểm mà chỉ có bên thứ ba chịu thiệt hại do hành vi vi phạm hợp đồng hoặc hành vi dẫn đến trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng của người được bảo hiểm nên không có trường hợp yêu cầu bồi hoàn.

Căn cứ trả tiền/bồi thường

- Trong bảo hiểm tai nạn con người, căn cứ: phạm vi số tiền bảo hiểm; thương tật thực tế của người được bảo hiểm; thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

- Trong bảo hiểm sức khỏe con người, căn cứ: phạm vi số tiền bảo hiểm; chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe của người được bảo hiểm do bệnh tật hoặc tai nạn gây ra; thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

Căn cứ:

- Phạm vi hợp đồng bảo hiểm

- Số tiền bảo hiểm

- Chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp về trách nhiệm đối với người thứ ba và lãi phải trả cho người thứ ba do người được bảo hiểm chậm trả tiền bồi thường theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm

- Hoạt động bảo lãnh, ký quỹ để đảm bảo tài sản không bị lưu giữ hoặc tránh việc khởi kiện ở Tòa án của người được bảo hiểm

Hình thức trả tiền/ bồi thường

Trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng.

Theo yêu cầu của bên được bảo hiểm:

- Trả tiền bồi thường trực tiếp cho người được bảo hiểm

- Trả tiền bồi thường cho bên thứ ba bị thiệt hại

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản có ảnh hưởng gì đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về các ảnh hưởng tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản

So sánh hợp đồng bảo hiểm trên giá trị và hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

So sánh hợp đồng bảo hiểm trên giá trị và hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị

Thời điểm phát sinh trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và quyền yêu cầu của người thứ ba trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về thời điểm phát sinh trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, quyền yêu cầu của người thứ ba trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về giới hạn trách nhiệm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Quyền đại diện cho người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về quyền đại diện cho người được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Phương thức bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về phương thức bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm tài sản giống nhau và khác nhau như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm tài sản giống nhau và khác nhau

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về khái niệm, đối tượng hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự