Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan, đơn vị, trường học như thế nào?

1. Đối với trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập và phòng khám đa khoa khu vực

1.1. Nhóm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã.

- Phòng khám đa khoa khu vực là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện.

1.2. Hoạt động ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ:

- Các chủ thể ký kết:

+ Cơ quan bảo hiểm xã hội

+ Trung tâm y tế tuyến huyện/bệnh viện huyện/cơ sở khám bệnh, chữa bệnh/cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác do Sở Y tế phê duyệt (trong đó, trung tâm y tế tuyến huyện quản lý trạm y tế xã, phường)

- Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh:

+ Cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho trạm  y tế cho trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực cho người tham gia bảo hiểm y tế

+ Thanh toán chi phí sử dụng giường bệnh (nếu có) và dịch vụ kỹ thuật y tế thực hiện trong phạm vi chuyên môn

+ Theo dõi, giám sát và tổng hợp để thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội

Theo đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh không phải là trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực mà là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quản lý hoặc có mối liên hệ mật thiết với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này (do có trách nhiệm cung ứng các nguồn vật tư y tế, hóa chất, thuốc cho trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực và thay cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực)

2. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan, đơn vị, trường học (trừ cơ quan, đơn vị, trường học, được cấp kinh phí khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu)

2.1. Nhóm cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan, đơn vị, trường học chủ yếu là tuyến xã

2.2. Các chủ thể ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, 02 chủ thể ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là:

- Cơ quan bảo hiểm xã hội

- Cơ sở khám, chữa bệnh của cơ quan, đơn vị, trường học (trạm xá y tế, trạm y tế,…)

Trường hợp này hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh được cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan, đơn vị, trường học trực tiếp ký kết hợp đồng mà không qua cơ quan, đơn vị, trường học, cũng không qua cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

Riêng đối với trường hợp cơ quan, đơn vị, trường học, được cấp kinh phí khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu thì bảo hiểm y tế không chi trả chi phí khám, chữa bệnh, do đó không thể ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm y tế

Luật Hoàng Anh  

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Trường hợp nào được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và trung ương?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Trường hợp được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và trung ương

Trường hợp nào người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Trường hợp người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác

Trường hợp nào người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Trường hợp người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác

Nội dung hợp đồng, điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 08/10/2021

Nội dung hợp đồng, điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh