Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm y tế

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật bảo hiểm y tế như thế nào?

2. Có những nguyên tắc bảo hiểm y tế nào?

3. Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế được quy định như thế nào trong Luật bảo hiểm y tế năm 2008?

4. Trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 1)

5. Trách nhiệm của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 2)

6. Có những cơ quan nào quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế?

7. Trách nhiệm của Bộ Tài chính về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế năm 2008 như thế nào?

8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế như thế nào?

9. Các hành vi nào bị nghiêm cấm liên quan đến bảo hiểm y tế?

10. Nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế là những ai?

11. Nhóm đối tượng do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế gồm những ai?

12. Nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm những ai? (Phần 1)

13. Nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm những ai? (Phần 2)

14. Nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm những ai? (Phần 3)

15. Nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm những ai? (Phần 4)

16. Nhóm đối tượng nào được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế? Mức đóng như thế nào?

17. Nhóm người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là những ai?

18. Xác định đối tượng đóng, mức đóng và giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình như thế nào?

19. Người lao động và người sử dụng lao động nào thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng phải đóng bảo hiểm y tế?

20. Nhóm đối tượng do người sử dụng lao động thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng đóng bảo hiểm y tế là những ai?

21. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế của người lao động không làm việc cho Bộ Quốc phòng như thế nào?

22. Mức đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng như thế nào?

23. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, nghỉ thai sản, hưởng trợ cấp thất nghiệp và các đối tượng khác như thế nào?

24. Cần lưu ý những gì về đóng bảo hiểm y tế trong trường hợp người lao động tham gia nhiều hợp đồng lao động, thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau?

25. Mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ, do người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế như thế nào?

26. Tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế như thế nào?

27. Phương thức đóng bảo hiểm y tế của các đối tượng như thế nào? (Phần 1)

28. Phương thức đóng bảo hiểm y tế của các đối tượng như thế nào? (Phần 2)

29. Phương thức đóng bảo hiểm y tế của các đối tượng như thế nào? (Phần 3)

30. Phương thức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng như thế nào? (Phần 1)

31. Phương thức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng như thế nào? (Phần 2)

32. Mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho học sinh, sinh viên thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng như thế nào?

33. Thẻ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng như thế nào?

34. Xác định số tiền đóng, hỗ trợ đối với một số đối tượng khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, lương cơ sở như thế nào? (Phần 1)

35. Xác định số tiền đóng, hỗ trợ đối với một số đối tượng khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, lương cơ sở như thế nào? (Phần 2)

36. Các nội dung chủ yếu của thẻ bảo hiểm y tế như thế nào?

37. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng như thế nào? (Phần 1)

38. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng như thế nào? (Phần 2)

39. Hồ sơ và quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế như thế nào?

40. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế như thế nào?

41. Đổi thẻ bảo hiểm y tế như thế nào?

42. Trường hợp nào thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế như thế nào?

43. Phạm vi hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế như thế nào?

44. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người lao động khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến như thế nào? (Phần 1)

45. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người lao động khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến như thế nào? (Phần 2)

46. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương là gì?

47. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương là gì? (Phần 1)

48. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương là gì? (Phần 2)

49. Cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo tuyến trung ương và tương đương là gì?

50. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và tương đương là gì?

51. Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến trong trường hợp nào? (Phần 1)

52. Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến trong trường hợp nào? (Phần 2)

53. Các hình thức chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào?

54. Thủ tục chuyển người bệnh lên tuyến trên hoặc cùng tuyến như thế nào?

55. Vận chuyển người bệnh trong chuyển tuyến như thế nào?

56. Nội dung quản lý thông tin chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh như thế nào?

57. Chế độ báo cáo và giao ban chuyển tuyến như thế nào?

58. Điều kiện chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên, từ tuyến trên về tuyến dưới như thế nào?

59. Điều kiện chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh cùng tuyến; cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn giáp ranh như thế nào?

60. Thế nào là chuyển tuyến đúng tuyến, chuyển tuyến vượt tuyến? Bệnh nhân có thể tự yêu cầu chuyển tuyến được không?

61. Mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người khám, chữa bệnh không đúng tuyến như thế nào?

62. Các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế? (Phần 1)

63. Các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế? (Phần 2)

64. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là gì?

65. Hồ sơ đăng ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào?

66. Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu như thế nào?

67. Đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào?

68. Trường hợp nào được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và trung ương?

69. Trường hợp nào người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác? (Phần 1)

70. Trường hợp nào người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác? (Phần 2)

71. Nội dung hợp đồng, điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh như thế nào?

72. Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào?

73. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công lập, phòng khám đa khoa khu vực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan, đơn vị, trường học như thế nào?

74. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh như thế nào?

75. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 1)

76. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 2)

77. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 3)

78. Trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội trong thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh như thế nào?

79. Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội trong thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh như thế nào?

80. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh như thế nào? (Phần 1)

81. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh như thế nào? (Phần 2)

82. Trường hợp nào tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế?

83. Thanh toán bảo hiểm y tế trực tiếp là gì? Cần chuẩn bị những gì để được thanh toán bảo hiểm y tế trực tiếp?

84. Mức thanh toán bảo hiểm y tế trực tiếp như thế nào? (Phần 1)

85. Mức thanh toán bảo hiểm y tế trực tiếp như thế nào? (Phần 2)

86. Giám định bảo hiểm y tế là gì?

87. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 1)

88. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 2)

89. Thanh toán bảo hiểm y tế theo định suất là gì?

90. Thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh như thế nào?

91. Thế nào là thanh toán bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ?

92. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người đã hiến bộ phận cơ thể như thế nào?

93. Một số trường hợp cần chú ý khi thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 1)

94. Một số trường hợp cần chú ý khi thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 2)

95. Một số trường hợp cần chú ý khi thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 3)

96. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào?

97. Nguyên tắc quản lý Quỹ bảo hiểm y tế được quy định như thế nào?

98. Phân bổ và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế như thế nào?

99. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế như thế nào?

100. Chi phí quản lý bảo hiểm y tế như thế nào?

101. Quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng như thế nào?

102. Mức chi cho khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu như thế nào?

103. Người tham gia bảo hiểm y tế có những quyền gì?

104. Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế như thế nào?

105. Quyền của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế như thế nào?

106. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế như thế nào?

107. Quyền của tổ chức bảo hiểm y tế như thế nào?

108. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào?

109. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động liên quan đến bảo hiểm y tế như thế nào?

110. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 1)

111. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến bảo hiểm y tế như thế nào? (Phần 2)

112. Quyền và trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như thế nào?

113. Thế nào là tranh chấp về bảo hiểm y tế?

114. Xử phạt vi phạm liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế như thế nào?

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm những ai? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế (Phần 2)

Nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm những ai? (Phần 3)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế (Phần 3)

Nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm những ai? (Phần 4)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm những ai? (Phần 4)

Nhóm đối tượng nào được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế? Mức đóng như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, mức đóng

Nhóm người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là những ai?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Bài viết giải thích nhóm người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Xác định đối tượng đóng, mức đóng và giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Xác định đối tượng đóng, mức đóng và giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình

Nhóm đối tượng do người sử dụng lao động thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng đóng bảo hiểm y tế là những ai?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Nhóm đối tượng do người sử dụng lao động thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng đóng bảo hiểm y tế

Người lao động và người sử dụng lao động nào thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng phải đóng bảo hiểm y tế?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 29/09/2021

Người lao động và người sử dụng lao động thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng phải đóng bảo hiểm y tế