Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mức hưởng chế độ khám thai đối với người lao động đi khám thai như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:12 (GMT+7)

Mức hưởng chế độ khám thai đối với người lao động đi khám thai

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Điều kiện hưởng chế độ khám thai của người lao động

Theo Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động muốn được hưởng chế độ cho người khám thai phải thỏa mãn điều kiện:

- Là người lao động nữ đang mang thai nhưng chưa đến thời gian nghỉ thai sản

- Đóng bảo hiểm xã hội: Đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trước khi nghỉ khám thai; Nếu chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội phải từ 01 tháng trở lên

2. Mức hưởng chế độ khám thai của người lao động

2.1. Tính mức hưởng theo tháng

a. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trước khi khám thai: Theo Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động được hưởng 100% bình quân mức lương đóng bảo hiểm của 06 tháng trước khi nghỉ khám thai. Tức là:

Mức hưởng chế độ khám thai (theo đơn vị tháng) = (Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 06 trước khi khám thai + Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 05 trước khi khám thai +…+ Lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 01 trước khi khám thai)/6

Ví dụ: Người lao động A bắt đầu đi khám thai từ ngày 10/05/2021, và đã tham gia bảo hiểm xã hội từ 02 năm trước, lương đóng bảo hiểm tháng 4/2021, 5/2021, 6/2021 là 8.000.000 Đồng, lương tháng 7/2021, 8/2021, 9/2021 là 10.000.000 Đồng. Suy ra mức hưởng chế độ khám thai của A theo tháng là:

Mức hưởng chế độ khám thai (theo đơn vị tháng) = (8.000.000 x 3 + 10.000.000 x 3)/6 = 9.000.000 (Đồng)

b. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng: Theo Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, trường hợp này mức hưởng khám thai của người lao động là 100% bình quân mức lương đóng bảo hiểm xã hội của các tháng tham gia bảo hiểm xã hội, tức là:

Mức hưởng chế độ khám thai (theo đơn vị tháng) = Tổng lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động /số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ví dụ: Người lao động B mới tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 05/2021. B bắt đầu đi khám thai từ ngày 10/05/2021, lương đóng bảo hiểm tháng  5/2021, 6/2021 là 8.000.000 Đồng, lương tháng 7/2021, 8/2021, 9/2021 là 10.000.000 Đồng. Suy ra mức hưởng chế độ khám thai của B theo tháng là:

Mức hưởng chế độ khám thai (theo đơn vị tháng) = (8.000.000 x 2 + 10.000.000 x 3) / 5 = 9.200.000 (Đồng)

2.2. Tính mức hưởng theo ngày

Trên thực tế, người lao động khám thai không bao giờ nghỉ đủ theo đơn vị tháng, vì theo Khoản 1 Điều 32 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, người lao động chỉ được nghỉ tối đa 5 lần, mỗi lần một ngày để đi khám thai. Trong trường hợp người lao động nữ đi khám thai sản ở cơ sở khám, chữa bệnh xa nhà, thai có bệnh lý thì người lao động được nghỉ mỗi lần 02 ngày, vậy tổng cộng là 10 ngày, không đủ 01 tháng. Suy ra, thời gian nghỉ khám thai của người lao động chỉ tính theo ngày, không tính theo đơn vị tháng, nên theo Khoản 2 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, mức hưởng chế độ khám thai của người lao động là:

Mức hưởng chế độ khám thai của người lao động theo đơn vị ngày = Mức hưởng chế độ khám thai theo đơn vị tháng / 24 ngày

Nguyên nhân mức hưởng chế độ khám thai của người lao động theo đơn vị ngày bằng mức hưởng chế độ khám theo theo đơn vị tháng chia 24 ngày vì thời gian người lao động hưởng chế độ thai sản không bao gồm ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, và nghỉ hằng tuần, trong khi thời gian nghỉ hằng tuần của người lao động trong 01 tháng tối thiểu là 04 ngày.

Ví dụ:

Người lao động A ở ví dụ trên: Bắt đầu đi khám thai từ ngày 10/05/2021, và đã tham gia bảo hiểm xã hội từ 02 năm trước, lương đóng bảo hiểm tháng 4/2021, 5/2021, 6/2021 là 8.000.000 Đồng, lương tháng 7/2021, 8/2021, 9/2021 là 10.000.000 Đồng. Mức hưởng chế độ khám thai (theo đơn vị tháng) của A là 9.000.000 Đồng. Suy ra mức hưởng chế độ khám thai theo ngày của A là:

Mức hưởng chế độ khám thai của người lao động theo ngày của A = 9.000.000/24 = 375.000 (Đồng)

Người lao động B ở ví dụ trên: Mới tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 05/2021. B bắt đầu đi khám thai từ ngày 10/05/2021, lương đóng bảo hiểm tháng  5/2021, 6/2021 là 8.000.000 Đồng, lương tháng 7/2021, 8/2021, 9/2021 là 10.000.000 Đồng. Mức hưởng chế độ khám thai (theo đơn vị tháng) của B là:

Mức hưởng chế độ khám thai của người lao động theo ngày của B = 9.200.000/24 = 284.000 (Đồng)

Xem thêm:

Tổng hợp bài viết về bảo hiểm xã hội

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Thủ tục trả tiền bảo hiểm tiền gửi Dịch vụ cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì? Bảo hiểm tiền gửi là gì? Đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung phải đáp ứng những điều kiện gì? Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi như thế nào? Tiêu chuẩn Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm như thế nào? Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào? Thủ tục bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào? Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là gì? (Phần 1) Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là gì? (Phần 2) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài như thế nào? Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm là gì? Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc (PGĐ), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm như thế nào? Bào hiểm liên kết chung là gì? Bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Đề phòng, hạn chế tổn thất đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài như thế nào? Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là gì? Phân biệt chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào? Các trường hợp nào doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động?
NguyenDinhHiep.webp
Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư