Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi như thế nào? (Phần 1)

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:11 (GMT+7)

Bài viết giải thích về mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi (Phần 1)

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Khi người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, người lao động không chỉ được nghỉ việc để chăm sóc con cho đến khi con nuôi đủ 06 tháng tuổi, người lao động còn được hưởng mức chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi và một số quyền lợi khác. Vậy, mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi như thế nào? Các quyền lợi đó ra sao? Sau đây Luật Hoàng Anh xin trình bày về cách tính mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

1. Cách tính mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

1.1. Mức hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi của người lao động trong một tháng

Cũng giống như với trường hợp người lao động nghỉ thai sản khi sinh con, mức hưởng chế độ thai sản cho người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi trong 01 tháng, theo Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Như vậy ta có công thức tính mức hưởng chế độ thai sản trong 01 tháng của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi như sau:

Mức hưởng chế độ thai sản 01 tháng = (Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 6 trước khi nghỉ chăm sóc con nuôi dưới 06 tháng tuổi+ Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 5 trước khi nghỉ chăm sóc con nuôi dưới 06 tháng tuổi +…+ Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 1 trước khi nghỉ chăm sóc con nuôi dưới 06 tháng tuổi)/6

Trong đó:

- Mức lương đóng bảo hiểm xã hội không bao gồm cả mức lương đã trừ thuế thu nhập cá nhân (do lương đóng bảo hiểm xã hội trước khi đóng thuế).

- Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 1 trước khi nghỉ thai sản, tức là mức lương đóng bảo hiểm xã hội ngay trước tháng sinh của người lao động nữ (nếu người lao động nghỉ hưởng chế độ trước ngày 15 của tháng) hoặc là mức lương đóng bảo hiểm xã hội (nếu người lao động nghỉ hưởng chế độ sau ngày 15 của tháng).

- Do mức hưởng là mức trung bình của 06 tháng, nên có thể nói thời gian tính mức hưởng bảo hiểm xã hội phụ thuộc vào các tháng tròn, trong trường hợp có ngày lẻ tháng thì mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính riêng (không tính chung với các tháng tròn). Nếu thời gian đóng bảo hiểm bị gián đoạn, thì được cộng dồn 06 tháng trước. Ví dụ: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 02/2021, không đóng tháng 03, 04 và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tháng 07, 08 trước khi nghỉ thai sản vào tháng 09 thì thời gian 06 tháng ở đây là tháng 07/2021, tháng 08/2021, tháng 02/2021, tháng 01/2021, tháng 12/2020, tháng 11/2020.

1.2. Các trường hợp đặc biệt

a. Trong trường hợp nghỉ ngày lẻ thì mức hưởng của một ngày lẻ bằng mức hưởng bằng mức trợ cấp của một tháng chia cho 30 ngày

Ví dụ: Người lao động nghỉ thai sản từ ngày 25/02/2021 đến ngày 15/09/2021, trong đó có 05 ngày lẻ của tháng 2 và 15 ngày lẻ của tháng 9, suy ra mức hưởng cho mỗi ngày này bằng mức trợ cấp một tháng chia cho 30 ngày.

b. Trường hợp người lao động nữ đi làm cho đến thời điểm nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc bao gồm cả tháng nhận nuôi con

Ví dụ: Người lao động A chính thức nhận nuôi con vào ngày 20/03/2021 và bắt đầu nghỉ vào ngày 01/04/2021, trong 06 tháng trước đó (tính cả tháng 03), người lao động có mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 6.000.000 Đồng. Suy ra:

Mức hưởng chế độ thai sản 01 tháng của người lao động A là:

(6.000.000 x 6)/6 = 6.000.000 (Đồng)

Vào thời điểm người lao động A nghỉ, con nuôi của người lao động A đã được 02 tháng tuổi, vì vậy, người lao động A chỉ còn 04 tháng để hưởng chế độ thai sản cho người nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi. Như vậy, tổng số tiền hưởng của người lao động A là 6.000.000 x 4 = 24.000.000 (Đồng)

Đối với việc đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian hưởng chế độ thai sản (khi nhận nuôi con nuôi) và mức hưởng của người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người lao động làm việc nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên, xin tham khảo: Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi như thế nào? (Phần 2)

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm xã hội

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư