So sánh hợp đồng bảo hiểm trên giá trị và hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị như thế nào?

Nội dung bài viết -
  1. Giống nhau:
  2. Khác nhau:

Giống nhau:

- Cùng là hợp đồng bảo hiểm tài sản

- Căn cứ xác định hợp đồng trên giá trị/dưới giá trị:

+ Số tiền bảo hiểm: Số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản, không phải là số tiền bồi thường thực tế của doanh nghiệp bảo hiểm cho người được bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, mà là căn cứ xác định mức bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm.

+ Giá thị trường của tài sản: Giá của tài sản xác định theo giá chung trên thị trường mua bán loại tài sản đó, được xác định qua hoạt động định giá.

Khác nhau:

 

Hợp đồng bảo hiểm trên giá trị

Hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị

Căn cứ pháp lý

Điều 42 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019

Điều 43 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019

Định nghĩa

Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Khả năng giao kết

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không được giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm được giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị.

Xử lý khi đã giao kết hợp đồng

- Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã giao kết hợp đồng bảo hiểm trên giá trị do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt quá giá thị trường của tài sản (dựa trên hoạt động định giá của tổ chức định giá) được bảo hiểm, sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan.

+ Nếu đã xảy ra sự kiện bảo hiểm (cho đến thời điểm các bên phát hiện ra không được giao kết hợp đồng bảo hiểm trên giá trị) thì doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường không vượt quá giá thị trường của tài sản. Tức là, số tiền bảo hiểm tối đa được cho phép bằng giá thị trường của tài sản, suy ra nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm trong trường hợp này thì mức bồi thường tối đa chỉ được bằng mức tối đa của số tiền bảo hiểm.

- Nếu doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã giao kết hợp đồng bảo hiểm trên giá trị do lỗi cố ý của các bên thì hợp đồng bảo hiểm có thể bị tuyên vô hiệu.

 

- Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

- Các bên phải thỏa thuận về việc xác định tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của tài sản để xác định trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm, thỏa thuận này được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm. Đồng thời, tỷ lệ này còn phụ thuộc vào mức độ thiệt hại thực tế của tài sản và số lượng doanh nghiệp tham gia bảo hiểm.

 

Rủi ro

Giao kết hợp đồng bảo hiểm trên giá trị tạo ra rủi ro lớn cho doanh nghiệp bảo hiểm. Do đó, bên mua bảo hiểm có thể giao kết hợp đồng bảo hiểm trên giá trị nhằm mục đích trục lợi từ tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm.

Giao kết hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị không tạo ra rủi ro cho doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hợp đồng bảo hiểm trên giá trị là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/10/2021

Bài viết giải thích khái niệm và xử lý đối với hợp đồng bảo hiểm trên giá trị

Hợp đồng bảo hiểm trùng là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/10/2021

Bài viết giải thích về khái niệm và trách nhiệm liên quan đến bảo hiểm trùng

Căn cứ bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/10/2021

Bài viết giải thích về căn cứ bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/10/2021

Bài viết giải thích về hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Trách nhiệm chuyển quyền bồi hoàn trong hợp đồng bảo hiểm tài sản là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về trách nhiệm chuyển quyền bồi hoàn trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Giám định tổn thất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về giám định tổn thất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Các quy định về an toàn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về các quy định về an toàn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản có ảnh hưởng gì đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về các ảnh hưởng tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản