Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý như thế nào?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:11 (GMT+7)

Bài viết giải thích về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Số ngày nghỉ khi sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1.1. Số ngày nghỉ tối đa của người lao động nữ khi sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Theo Khoản 1 Điều 33 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, số ngày nghỉ tối đa của người lao động nữ khi sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý được xác định dựa theo tuần tuổi của thai nhi bị sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý:

- 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi

- 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi

- 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi

- 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên

Có thể nói tuần tuổi của thai nhi càng lớn thì khi sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý sức khỏe của người mẹ càng bị ảnh hưởng, dẫn đến việc phải tăng thời gian nghỉ hưu cho người mẹ sau quá trình sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý. Cũng một phần do sức khỏe suy giảm sau quá trình này cùng với sức khỏe tinh thần chưa ổn định, nên người lao động nữ dù có đi làm việc trong quãng thời gian này cũng không thể đạt năng suất tốt nhưng vào giai đoạn làm việc thông thường.

1.2. Chứng minh sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Người lao động nữ chỉ được hưởng chế độ thai sản (nghỉ khi sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý) trong trường hợp này phải có giấy chứng nhận của cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh tiến hành xử lý sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý:

- Giấy ra viện: Trong trường hợp người lao động điều trị nội trú trong cơ sở khám, chữa bệnh phải được cấp giấy ra viện (theo Mẫu tại Phụ lục 3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế)

- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do cơ sở khám chữa bệnh cấp: Trong trường hợp điều trị ngoại trú (đối với cơ sở khám, chữa bệnh), người lao động được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (theo Mẫu tại Phụ lục 7 ban hành kèm Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế)

2. Thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Theo Khoản 2 Điều 33 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong trường hợp người lao động nghỉ sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý chỉ bao gồm ngày làm việc, ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần).

Ví dụ: Người lao động nữ nghỉ do phá thai bệnh lý dưới 05 tuần tuổi, được nghỉ 10 ngày từ 01/10 đến 10/10 trong đó có 01 ngày là ngày Chủ nhật (ngày nghỉ hằng tuần của người lao động). Thời gian này là thời gian hưởng chế độ thai sản dành cho người lao động nữ phá thai bệnh lý này.

3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý trong trường hợp người lao động nữ mang thai đôi trở lên mà tất cả các thai chết lưu

Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường hợp người lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh con nếu có thai bị chết hoặc chết lưu thì chế độ thai sản được giải quyết đối với con còn sống (Ví dụ: Người lao động nữ A mang thai đôi, nhưng một trong 02 thai nhi bị chết lưu, chế độ thai sản của người lao động nữ được giải quyết là chế độ cho lao động nữ sinh một con), trừ thời gian nghỉ căn cứ vào số con được sinh ra (bao gồm cả chết lưu hoặc bị chết).

Tuy nhiên, nếu tất cả các thai đều chết lưu thì người lao động nữ được giải quyết theo chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, do đó, thời gian nghỉ việc của người lao động nữ sau khi tất cả các thai chết lưu căn cứ vào thời gian nghỉ việc hưởng chế độ sẩy thai, nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý (Tất cả các thai chết lưu trong bụng cần có thao tác y tế, phẫu thuật để đưa thai chết lưu ra khỏi cơ thể của người phụ nữ, hoạt động này xảy ra trước khi sinh con và tương tự với hoạt động nạo, hút thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý).

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm xã hội

Luật Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Thủ tục trả tiền bảo hiểm tiền gửi Dịch vụ cấp giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì? Bảo hiểm tiền gửi là gì? Đại lý bảo hiểm bán bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung phải đáp ứng những điều kiện gì? Điều kiện đối với cá nhân hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi như thế nào? Tiêu chuẩn Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm như thế nào? Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào? Thủ tục bổ nhiệm, thay đổi một số chức danh quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào? Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là gì? (Phần 1) Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm là gì? (Phần 2) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chuyển lợi nhuận, tài sản ra nước ngoài như thế nào? Tiêu chuẩn đối với người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ của doanh nghiệp bảo hiểm là gì? Tiêu chuẩn của Phó Tổng Giám đốc (PGĐ), Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm như thế nào? Bào hiểm liên kết chung là gì? Bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Đề phòng, hạn chế tổn thất đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài như thế nào? Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm là gì? Phân biệt chi nhánh nước ngoài và văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào? Các trường hợp nào doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động?
NguyenDinhHiep.webp
Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư