Tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản có ảnh hưởng gì đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm tài sản?

Hợp đồng bảo hiểm tài sản

Theo Khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa hai chủ thể trao đổi quyền và nghĩa vụ tương ứng, một bên (bên mua bảo hiểm) trả phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, bên còn lại (doanh nghiệp bảo hiểm) có trách nhiệm bảo hiểm, thanh toán tiền bảo hiểm hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm (sự kiện bảo hiểm là sự kiện pháp lý mà khi xảy ra, doanh nghiệp bảo hiểm phải tiến hành thanh toán cho bên được bảo hiểm một khoản tiền bảo hiểm hoặc khoản bồi thường nhất định theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm).

Có ba loại hợp đồng bảo hiểm, là:

- Hợp đồng bảo hiểm con người

- Hợp đồng bảo hiểm tài sản

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Trong đó, hợp đồng bảo hiểm tài sản là hợp đồng bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm là tài sản (bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản, trong đó có cả động sản, bất động sản hiện có và hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, trên thực tế, bảo hiểm cho tài sản hình thành trong tương lai mang rủi ro lớn cho bên nhận bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm) nên thông thường các hợp đồng bảo hiểm tài sản chỉ có đối tượng là tài sản hiện có), đồng thời, sự kiện bảo hiểm xảy ra phải làm hao tổn, thiệt hại, gây mất giá trị đột ngột và ở mức độ nhất định cho tài sản được bảo hiểm.

Tổn thất do hao mòn tự nhiên, tổn thất do bản chất vốn có của tài sản

Tổn thất do hao mòn tự nhiên là tổn thất do các yếu tố tự nhiên khách quan dẫn đến hiện tượng suy giảm chức năng, giá trị sử dụng của tài sản. Ví dụ:

- Vào mùa xuân tỷ lệ nước trong không khí cao dẫn đến hiện tượng nồm, ẩm trong không khí dần dần làm hỏng hệ thống hoạt động của các thiết bị điện tử như TV, tủ lạnh, máy tính, điện thoại,…

- Sắt dễ bị ăn mòn. Theo thời gian, các đồ dùng, dụng cụ bằng sắt thường có dấu hiệu bị gỉ, sét

Tổn thất do bản chất vốn có của tài sản là tổn thất do bản chất tài sản có các yếu tố tất yếu dẫn đến tổn thất làm suy giảm giá trị sử dụng của tài sản. Ví dụ:

- Tài sản làm từ các vật liệu hiếm có thể thay đổi thể (rắn, lỏng, khí) theo nhiệt độ, môi trường xung quanh

-…

Ảnh hưởng của tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Theo Điều 45 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, doanh nghiệp bảo hiểm không chịu trách nhiệm trong trường hợp tài sản được bảo hiểm bị tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Theo đó:

- Đối với trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra nhưng qua hoạt động giám định, các bên xác định được nguyên nhân dẫn đến tổn thất tài sản không phải do hoạt động của con người (lỗi hoặc không có lỗi) mà do tác động tự nhiên (bị tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản) thì doanh nghiệp không có trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm, trừ các trường hợp mà các bên đã thỏa thuận trước.

- Các trường hợp có thỏa thuận khác phải được nêu rõ trong hợp đồng bảo hiểm, để các bên có thể thống nhất thực hiện khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, không thực hiện theo các thỏa thuận sau khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra.

Như vậy, việc xác định tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản có ý nghĩa quan trọng trong xác định trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 24/10/2021

Bài viết giải thích về hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị

Hợp đồng bảo hiểm trên giá trị là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/10/2021

Bài viết giải thích khái niệm và xử lý đối với hợp đồng bảo hiểm trên giá trị

Hợp đồng bảo hiểm trùng là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/10/2021

Bài viết giải thích về khái niệm và trách nhiệm liên quan đến bảo hiểm trùng

Căn cứ bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/10/2021

Bài viết giải thích về căn cứ bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 25/10/2021

Bài viết giải thích về hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Trách nhiệm chuyển quyền bồi hoàn trong hợp đồng bảo hiểm tài sản là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về trách nhiệm chuyển quyền bồi hoàn trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Giám định tổn thất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về giám định tổn thất liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản

Các quy định về an toàn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về các quy định về an toàn liên quan đến hợp đồng bảo hiểm tài sản