Trường hợp nào người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác? (Phần 1)

Theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế, có 06 trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương:

1. Đối tượng thuộc diện quản lý, bảo vệ sức khỏe tại Hướng dẫn số 52HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc điều chỉnh bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương

1.1. Nhóm đối tượng

Các đối tượng này là các đối tượng:

- Cán bộ hoạt động cách mạng trước năm 1945 (được công nhận)

- Bộ trưởng, trưởng ban Đảng Trung ương, trưởng đoàn thể Trung ương và tương đương (nguyên chức hoặc đương chức)

- Ủy viên Trung ương Đảng (nguyên chức hoặc đương chức)

- Chuyên gia cao cấp bậc 1, 2 (mức lương hệ số 8,8 – 9,4); bậc 3 (mức lương hệ số 10,0) (nguyên chức hoặc đương chức)

- Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, trực thuộc Trung ương (nguyên chức hoặc đương chức)

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh (nguyên chức hoặc đương chức)

- Cán bộ giữ chức vụ: Thứ trưởng, phó trưởng ban Đảng, phó các đoàn thể Trung ương và các chức vụ tương đương (nguyên chức hoặc đương chức)

- Phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (nguyên chức hoặc đương chức)

- Chủ tịch hội đồng quản trị (có mức lương: hệ số 8,5), tổng giám đốc (có mức lương: hệ số 8,2) tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt và tương đương được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm (nguyên chức hoặc đương chức)

- Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo cấp trưởng của cục, vụ, viện và tương đương có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A3 bậc 4 (hệ số 7,28) trở lên (nguyên chức hoặc đương chức)

- Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A3 bậc 4 (hệ số 7,28) trở lên (nguyên chức hoặc đương chức)

- Đại biểu Quốc hội chuyên trách có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ ở nhóm ngạch loại A3 bậc 4 (hệ số 7,28) trở lên (nguyên chức hoặc đương chức)

- Cán bộ, công chức có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ ở nhóm ngạch công chức loại A3 bậc 5 (hệ số 7,64) trở lên (cán bộ có mức lương 5,85 (cũ) đang khám và điều trị theo đối tượng A thì giữ nguyên) (nguyên chức hoặc đương chức)

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng

- Thầy thuốc nhân dân, nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân

- Cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo cấp cục, vụ, viện và tương đương có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A2 bậc 2 (hệ số 4,74) trở lên (nguyên chức hoặc đương chức)

- Cán bộ, công chức, viên chức có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A2 bậc 3 (hệ số 5,08) trở lên (cán bộ có mức lương 3,63 (cũ) đang khám và điều trị theo đối tượng B thì giữ nguyên) (nguyên chức hoặc đương chức)

- Cán bộ nữ, cán bộ dân tộc ít người có mức lương chuyên môn, nghiệp vụ nhóm ngạch công chức loại A2 bậc 2 (hệ số 4,74) trở lên (cán bộ có mức lương 3,35 (cũ) đang khám và điều trị theo đối tượng B thì giữ nguyên) (nguyên chức hoặc đương chức)

Đây là các nhóm đối tượng giữ các vị trí quan trọng trong Bộ máy Nhà nước, tổ chức chính trị hoặc là nhóm những người có công, nguồn nhân lực đặc biệt quan trọng trong Bộ máy Nhà nước.

1.2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cho nhóm đối tượng trên

Các đối tượng trên được đăng ký với một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương sau:

- Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế

- Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện đa khoa trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện chuyên khoa, Viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế có Phòng khám đa khoa;

- Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện hạng đăng biệt, bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Y học cổ truyền Quân đội, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thuộc Bộ Quốc phòng

2. Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh khác

Nhóm đối tượng này không được quy định chung và cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật do các cấp trung ương ban hành. Thay vào đó, Ban tổ chức Tỉnh Ủy quyết định đối tượng thuộc diện quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ở phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh khác. Do đó, có thể với mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhóm đối tượng này sẽ có sự khác biệt.

Xem thêm:

Trường hợp nào người thuộc diện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh khác? (Phần 2)

Tổng hợp bài viết về Luật bảo hiểm y tế

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người khám, chữa bệnh không đúng tuyến như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho người khám, chữa bệnh không đúng tuyến

Các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế? (Phần 1)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (Phần 1)

Các trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm y tế? (Phần 2)

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 06/10/2021

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế (Phần 2)

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Khái niệm, nội dung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Trường hợp nào được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và trung ương?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 07/10/2021

Trường hợp được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và trung ương