Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được quy định như thế nào?

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Theo Khoản 4, Khoản 5 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, 2019, Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ:

- Doanh nghiệp bảo hiểm: Là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định của pháp luật liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm

- Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: Là doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm. Các hoạt động môi giới này bao gồm:

+ Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm

+ Tư vấn cho bên mua bảo hiểm tỏng việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm

+ Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm về bên mua bảo hiểm

+ Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

- Chi nhánh nước ngoài: Là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thì mức vốn pháp định được quy định khác nhau.

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

- Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các trường hợp cụ thể dưới đây) và bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng Việt Nam

- Kinh doanh bảo hiểm và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 350 tỷ đồng Việt Nam

- Kinh doanh bảo hiểm và bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 400 tỷ đồng Việt Nam

Theo đó, mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tăng lên khi doanh nghiệp hoạt động bảo hiểm trong các lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao và khó hoạt động (chịu trách nhiệm bảo hiểm cao hơn) như hàng không, bảo hiểm vệ tinh.

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

- Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe: 600 tỷ đồng Việt Nam

- Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí: 800 tỷ đồng Việt Nam

- Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí: 1.000 tỷ đồng Việt Nam.

Có thể thấy, vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cao hơn so với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ do bảo hiểm nhân thọ là loại bảo hiểm con người, các đối tượng bảo hiểm là tính mạng, sức khỏe nên mức tiền trả bảo hiểm cao, cũng như số lượng chủ thể tham gia bảo hiểm cao hơn so với bảo hiểm phi nhân thọ, nên cần số vốn pháp định lớn.

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ đồng

Mức vốn pháp định của chi nhánh nước ngoài

- Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (trừ các trường hợp dưới đây) và bảo hiểm sức khỏe: 200 tỷ đồng Việt Nam

- Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh: 250 tỷ đồng Việt Nam

- Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh: 300 tỷ đồng Việt Nam

Chi nhánh nước ngoài chỉ là một bộ phận, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp bảo hiểm nên số vốn pháp định thấp hơn so với doanh nghiệp bảo hiểm.

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp tái bảo hiểm

- Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 400 tỷ đồng Việt Nam

- Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ đồng Việt Nam

- Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 1.100 tỷ đồng Việt Nam

Các doanh nghiệp bảo hiểm được phép thực hiện tái bảo hiểm phải là các doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện về khả năng tài chính để chuyển rủi ro, trách nhiệm bảo hiểm, điều đó dẫn đến việc vốn pháp định của các doanh nghiệp này cũng phải cao để đảm bảo khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Mức vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

- Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm: 4 tỷ đồng Việt Nam

- Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm: 8 tỷ đồng Việt Nam

Như vậy, mức vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thấp hơn mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nói chung, do hoạt động môi giới bảo hiểm không đem lại nhiều rủi ro về mặt tài chính bằng hoạt động bảo hiểm, nên yêu cầu đối với mức vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cũng không cần quá cao.

Xem thêm: Tổng hợp bài viết về Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Hoàng Anh

Tổng đài tư vấn pháp luật

0908 308 123
Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

0908 308 123

luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phương thức bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về phương thức bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm tài sản giống nhau và khác nhau như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm tài sản giống nhau và khác nhau

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về khái niệm, đối tượng hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự có gì giống và khác nhau?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điểm giống, khác nhau của hợp đồng bảo hiểm con người và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Điều kiện chung để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm như thế nào?

Hỏi đáp Bảo hiểm xã hội 30/10/2021

Bài viết giải thích về điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm