Bên chuyển giao công nghệ có quyền và nghĩa vụ gì?

Khi thực hiện chuyển giao công nghệ, ngoài các điều kiện chuyển giao, hai bên phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ năm 2017. Theo đó bên chuyển giao công nghệ có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Quyền của bên chuyển giao công nghệ

Theo Khoản 1 Điều 25 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định quyền của bên chuyển giao công nghệ như sau:

“1. Bên giao công nghệ có quyền sau đây:

a) Yêu cầu bên nhận công nghệ thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng;

b) Được thanh toán đầy đủ và hưởng quyền, lợi ích khác theo thỏa thuận trong hợp đồng;

c) Được thuê tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật;

d) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao;

đ) Yêu cầu bên nhận công nghệ áp dụng biện pháp khắc phục, bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên nhận công nghệ không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.”

a. Yêu cầu bên nhận công nghệ thực hiện đúng hợp đồng

Bên nhận chuyển giao phải tuân thủ các cam kết nghĩa vụ về nội dung công nghệ được chuyển giao cho bên chuyển giao.

b. Được thánh toán đầy đủ và hưởng quyền, lợi ích khác theo thỏa thuận trong hợp đồng

Bên nhận công nghệ có nghĩa vụ và bên giao công nghệ được quyền nhận thanh toán đầy đủ theo quy định của hợp đồng và hưởng quyền, lợi ích khác theo thỏa thuận trong hợp đồng; hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật.

c. Được thuê tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật

Bên chuyển giao công nghệ có thể tự mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

d. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao

Bên chuyển giao công nghệ có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao.

đ. Yêu cầu bên nhận công nghệ áp dụng biện pháp khắc phục, bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên nhận công nghệ không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Trong trường hợp bên nhận chuyển giao vi phạm nghĩa vụ thì bên chuyển giao có quyền yêu cầu bên nhận chuyển giao áp dụng biện pháp khắc phục, bồi thường thiệt hại trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

2. Nghĩa vụ của bên chuyển giao công nghệ

Theo Khoản 2 Điều 25 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định nghĩa vụ của bên chuyển giao công nghệ như sau:

“2. Bên giao công nghệ có nghĩa vụ sau đây:

a) Bảo đảm quyền chuyển giao công nghệ là hợp pháp và không bị hạn chế bởi bên thứ ba, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

b) Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng; bồi thường thiệt hại cho bên nhận công nghệ, bên thứ ba do vi phạm hợp đồng;

c) Giữ bí mật thông tin về công nghệ và thông tin khác trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ theo thỏa thuận;

d) Thông báo cho bên nhận công nghệ và thực hiện các biện pháp thích hợp khi phát hiện có khó khăn về kỹ thuật của công nghệ được chuyển giao làm cho kết quả chuyển giao công nghệ có khả năng không đúng cam kết trong hợp đồng;

đ) Đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

e) Thực hiện nghĩa vụ về tài chính, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

a. Bảo đảm quyền chuyển giao công nghệ là hợp pháp và không bị hạn chế bởi bên thứ ba, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Bên chuyển giao phải tuân thủ các cam kết nghĩa vụ về nội dung công nghệ được chuyển giao cho bên nhận chuyển giao. Bên chuyển giao phải bảo đảm quyền chuyển giao công nghệ là hợp pháp, đúng theo các các điều kiện đã được thỏa thuận và không bị bên thứ ba hạn chế, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

b. Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng; bồi thường thiệt hại cho bên nhận công nghệ, bên thứ ba do vi phạm hợp đồng

Trường hợp bên chuyển giao vi phạm nghĩa vụ thì bên nhận chuyển giao có quyền yêu cầu bên chuyển giao phải thực hiện đúng các cam kết, nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hạị cho bên nhận công nghệ, bên thứ ba do vi phạm hợp đồng

c. Giữ bí mật thông tin về công nghệ và thông tin khác trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ theo thỏa thuận

Bên giao công nghệ phải tuân thủ nghĩa vụ giữ bí mật thông tin trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ. Nghĩa vụ bảo mật thông tin công nghệ cũng có thể là một yêu cầu của bên giao đối với bên nhận.

d. Thông báo cho bên nhận công nghệ và thực hiện các biện pháp thích hợp khi phát hiện có khó khăn về kỹ thuật của công nghệ được chuyển giao làm cho kết quả chuyển giao công nghệ có khả năng không đúng cam kết trong hợp đồng

Bên giao phải thông báo cho bên nhận công nghệ và áp dụng các biện pháp thích hợp khi phát hiện có khó khăn về kỹ thuật làm cho kết quả chuyển giao công nghệ không đạt yêu cầu quy định. Theo điều khoản này, trong trường hợp có bất kỳ sự cố, hỏng hóc hoặc khó khăn nào dẫn tới khả năng làm sai lệch kết quả chuyển giao, bên chuyển giao phải thực hiện nghĩa vụ bảo đảm, bảo hành của mình.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Đối tượng công nghệ được chuyển giao gồm các đối tượng nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bài viết trình bày về đối tượng công nghệ được chuyển giao

Hình thức, phương thức và quyền chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bài viết trình bày về hình thức, phương thức và quyền chuyển giao công nghệ

Chủ thể của hợp đồng chuyển giao công nghệ là ai?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bài viết trình bày về bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao công nghệ

Giá, phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Bài viết trình bày về giá, phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Bài viết trình bày về chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ

Đăng ký chuyển giao công nghệ như nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Bài viết trình bày về các trường hợp phải đăng ký và hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ