Tổng hợp các bài viết về công nghệ và chuyển giao công nghệ

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:10 (GMT+7)

Tổng hợp các bài viết về công nghệ và chuyển giao công nghệ

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1. Công nghệ được phân loại như thế nào?

2. Các tiêu trí phân loại chuyển giao công nghệ?

3. Những công nghệ nào được khuyến khích chuyển giao?

4. Công nghệ và chuyển giao công nghệ là gì (P1)?

5. Công nghệ và chuyển giao công nghệ là gì (P2)?

6. Đối tượng công nghệ được chuyển giao gồm các đối tượng nào?

7. Hình thức, phương thức và quyền chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

8. Những công nghệ nào bị cấm chuyển giao theo quy định của pháp luật?

9. Những công nghệ nào bị hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật?

10. Thời điểm thực hiện và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

11. Nội dung của hợp đồng chuyển giao công nghệ bao gồm những nội dung nào?

12. Những nguyên tắc của hợp đồng chuyển giao công nghệ là gì?

13. Khái niệm và đặc trưng cơ bản cửa hợp đồng chuyển giao công nghệ là gì?

14. Chủ thể của hợp đồng chuyển giao công nghệ là ai?

15. Bên chuyển giao công nghệ có quyền và nghĩa vụ gì?

16. Bên nhận chuyển giao công nghệ có quyền và nghĩa vụ gì?

17. Giá, phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

18. Chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao được pháp luật quy định như thế nào?

19. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ được pháp luật về chuyển giao công nghệ quy định như thế nào?

20. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ được pháp luật về chuyển giao công nghệ quy định như thế nào?

21. Đăng ký chuyển giao công nghệ như nào?

22. Các vấn đề về thuế trong Luật chuyển giao công nghệ 2017 được quy định như thế nào?

23. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ được pháp luật chuyển giao công nghệ quy đinh như thế nào?

24. Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ như thế nào?

25. Quy định của pháp luật chuyển giao công nghệ về hiệu lực của Giấy phép chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ như thế nào?

26. Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ?

27. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được quy định như thế nào?

28. Có các biện pháp phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ nào?

29. Phát triển nguồn cung, nguồn cầu thị trường Khoa học và Công nghệ bằng các hoạt động nào?

30. Phát triển tổ chức trung gian của thị trường Khoa học và Công nghệ bằng các biện pháp nào?

31. Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ 2017?

32. Có các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ nào?

33. Dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ 2017?

34. Dịch vụ đánh giá công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ 2017?

35. Dịch vụ giám định công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ 2017?

36. Dịch vụ thẩm định giá chuyển giao công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ 2017?

36. Có phải tất cả các hợp đồng chuyển giao công nghệ đều bắt buộc phải đăng ký?

37. Dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ 2017?

38. Giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng miệng có được không?

39. Những công nghệ nào được khuyến khích chuyển giao cho vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn?

40. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

41. Thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư được quy định như thế nào (P1)?

42. Thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư được quy định như thế nào (P2)?

43. Tiêu chí xác định dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao được quy định như thế nào?

44. Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động chuyển giao công nghệ?

45. Những Công nghệ cao nào được ưu tiên phát triển?

46. Điều kiện để trở thành doanh nghiệp công nghệ cao là gì?

47. Chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp được quy định như thế nào?

48. Tiêu chí xác định dự án ứng dụng công nghệ cao?

49. Sản phẩm công nghệ cao nào được khuyến khích phát triển?

50. Các biện pháp thúc phát triển ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp trong và chương trình Quốc gia về phát triển công nghệ cao?

51. Công nghệ tiên tiến là gì?

52. Hợp tác quốc tế về công nghệ cao được quy định như thế nào?

53. Nhà nước có những chính sách gì đối với hoạt động công nghệ cao?

54. Quy định của pháp luật về cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động công nghệ cao như thế nào?

55. Quy định của pháp luật về nhân lực công nghệ cao như thế nào?

56. Quy định của pháp luật về các biện pháp chung thúc đẩy ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao như thế nào?

57. Nguyên nhân gấy ra tranh chấp hợp đồng chuyển giao công nghệ là gì?

58. Công nghệ mới là gì?

59. Công nghệ sạch là gì?

60. Điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao là gì?

61. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ được quy định như thế nào?

62. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ được quy định như thế nào?

63. Trình tự, thủ tục mua sáng chế, sáng kiến được thực hiện như thế nào?

64. Điều kiện đối với cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và biện pháp thúc đẩy ươm tạo doanh nghiệp ươm tạo công nghệ cao là gì?

65. Giải mã công nghệ là gì? Hoạt động giải mã công nghệ ở Việt Nam?

66. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

67. Góp vốn bằng công nghệ vào dự án đầu tư được quy định như thế nào? (P1)

68. Góp vốn bằng công nghệ vào dự án đầu tư được quy định như thế nào? (P2)

69. Mục tiêu của chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia là gì?

70. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình đổi mới Quốc gia như thế nào?

71. Quy định của pháp luật về phát triển công nghệ tạo ra và hoàn thiện các sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực như thế nào?

72. Khái niệm đổi mới công nghệ? Nội dung đổi mới công nghệ?

73. Mục đích và nhiệm vụ thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia là gì?

74. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chiến lược sử dụng công nghệ sạch đến năm 2030 là gì?

75. Thương mại hóa kết quả nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ là gì?

76. Tình hình thực hiện hoạt động chuyển giao Công nghệ tại Việt Nam?

77. Hoạt động chuyển giao công nghệ là gì? Những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động chuyển giao công nghệ?

Luật Hoàng Anh

 

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư