Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

Theo Luật chuyển giao công nghệ có 6 loại hình kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ đó là: Môi giới chuyển giao công nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công nghệ; Thẩm định giá công nghệ; Giám định công nghệ và xúc tiến chuyển giao công nghệ. Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh các loại hình dịch vụ trên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Quyền của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ

Theo Điều 47 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 (sau đây gọi là Luật chuyển giao công nghệ năm 2017) quy định quyền của tổ chức cá nhân kinh doạnh dịch vụ chuyển giao công nghệ như sau:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu người sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc cung ứng dịch vụ chuyển giao công nghệ;

+ Hưởng thu nhập từ kinh doanh dịch vụ và lợi ích khác từ việc cung ứng dịch vụ chuyển giao công nghệ theo thỏa thuận;

+ Sử dụng cộng tác viên, chuyên gia phục vụ hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ;

+ Hưởng quyền sử dụng cơ sở dữ liệu về công nghệ theo quy định của pháp luật;

+ Yêu cầu người sử dụng dịch vụ bồi thường thiệt hại do lỗi của người sử dụng dịch vụ gây ra;

+ Hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ;

+ Tham gia hội nghề nghiệp trong nước, quốc tế theo quy định của pháp luật;

+ Các quyền khác theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ và pháp luật có liên quan.

Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động môi giới, tư vấn, xúc tiến chuyển giao công nghệ có các quyền quy định ở trên và được hưởng lợi nhuận từ việc sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ

Theo Điều 48 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 quy định về nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ như sau:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ có nghĩa vụ sau đây:

+ Thực hiện hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ đã giao kết;

+ Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ của mình;

+ Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho bên sử dụng dịch vụ chuyển giao công nghệ;

+ Bảo quản, giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu, phương tiện được giao sau khi hoàn thành dịch vụ theo thỏa thuận;

+ Thông báo kịp thời cho bên sử dụng dịch vụ về thông tin, tài liệu không đủ để hoàn thành dịch vụ;

+ Giữ bí mật thông tin theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ;

+ Thực hiện nghĩa vụ về tài chính, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ, ngoài nghĩa vụ quy định ở trên còn có nghĩa vụ sau đây:

+ Đăng ký đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ theo quy định của pháp luật;

+ Hằng năm, gửi báo cáo kết quả hoạt động đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ tới cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Luật Hoàng Anh

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Khi nào thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can?

Hỏi đáp luật Hình Sự 02/08/2021

Bài viết trình bày về nội dung thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can theo quy định của BLTTHS 2015.

Việc bán nhà ở và nhà không phải nhà ở nhưng đã bố trí để ở từ ngày 05/07/1994 đến trước ngày 19/01/2007 được giải quyết như thế nào?

Hỏi đáp luật Đất đai 02/08/2021

Bài viết trình bày về việc bán nhà ở và nhà không phải nhà ở nhưng đã bố trí để ở từ ngày 05/07/1994 đến trước ngày 19/01/2007

Các quy định về các loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 02/08/2021

Bài viết trình bày các quy định của pháp luật về các loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán

Đối tượng, điều kiện được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là gì?

Hỏi đáp luật Đất đai 02/08/2021

Bài viết trình bày các đối tượng, điều kiện được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Có phải tất cả hợp đồng chuyển giao công nghệ đều bắt buộc phải đăng ký?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài viết trình bày về trường hợp không phải đăng ký và trường hợp phải đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ 2017?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài viết về dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ 2017

Giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng miệng có được không?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài viết trình bày về hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ

Những công nghệ nào được khuyến khích chuyển giao cho vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài viết trình bày về những công nghệ được khuyến khích chuyển giao cho vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn