Thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư được quy định như thế nào? (P1)

1. Về thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư

Theo Điều 13 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 (sau đây gọi tắt là luật chuyển giao công nghệ năm 2017) quy định về thẩm định hoặc có ý kiến thẩm định về công nghệ dự án đầu tư như sau:

Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, việc thẩm định công nghệ dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, dự án đầu tư sau đây phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ:

- Dự án đầu tư sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao;

- Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ.

Trong giai đoạn quyết định đầu tư, việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ được thực hiện như sau:

- Dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ phải được thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ theo quy định của Luật này;

- Dự án đầu tư xây dựng có công nghệ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này được thẩm định về công nghệ theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng được thẩm định về công nghệ theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trường hợp triển khai thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt, nếu có điều chỉnh, thay đổi nội dung công nghệ đã được thẩm định hoặc có ý kiến thì chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan đã thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ để tiến hành thủ tục thẩm định hoặc có ý kiến về việc điều chỉnh, thay đổi công nghệ.

2. Về thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ

a. Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư

Theo Điều 14 Luật chuyển giao công nghệ 2017 quy định về thamat quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư như sau:

Đối với dự án đầu tư có sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Đối với dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao được thực hiện như sau:

- Hội đồng thẩm định nhà nước;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ, được thực hiện như sau:

- Hội đồng thẩm định nhà nước;

- Bộ quản lý ngành, lĩnh vực;

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

b. Trong giai đoạn quyết định đầu tư

Theo Điều 15 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 quy định về thẩm quyền thẩm định công nghệ dự án đầu tư trong giai đoạn quyết định đầu tư như sau:

Đối với dự án đầu tư sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ, được thực hiện như sau:

- Hội đồng thẩm định nhà nước;

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.

Đối với dự án đầu tư có công nghệ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a nêu trên, thẩm quyền thẩm định công nghệ được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng;

Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng được thẩm định về công nghệ theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

3. Nội dung thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư

Theo Điều 16 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 quy định về nội dung thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư như sau:

a. Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư

- Phân tích và lựa chọn phương án công nghệ;

- Tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình công nghệ; dự kiến danh mục, tình trạng, thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ thuộc phương án công nghệ lựa chọn;

- Tài liệu chứng minh công nghệ đã được kiểm chứng (nếu có);

- Dự kiến kế hoạch đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật để vận hành dây chuyền công nghệ (nếu có);

- Điều kiện sử dụng công nghệ;

- Đánh giá sơ bộ tác động của công nghệ đến môi trường (nếu có);

- Dự thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ trong trường hợp góp vốn bằng công nghệ.

b. Trong giai đoạn quyết định đầu tư

- Tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình công nghệ; danh mục, tình trạng, thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị trong dây chuyền công nghệ;

- Sản phẩm, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm;

- Khả năng đáp ứng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho dây chuyền công nghệ;

- Chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật để vận hành dây chuyền công nghệ;

- Chi phí đầu tư cho công nghệ, máy móc, thiết bị, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thông tin trong giao kết hợp đồng?

Hỏi đáp luật Dân Sự 02/08/2021

Trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết.

Hợp đồng là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 02/08/2021

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự

Đề nghị giao kết hợp đồng là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 02/08/2021

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên được đề nghị

Có phải tất cả hợp đồng chuyển giao công nghệ đều bắt buộc phải đăng ký?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài viết trình bày về trường hợp không phải đăng ký và trường hợp phải đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ 2017?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài viết về dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ theo Luật chuyển giao công nghệ 2017

Giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng miệng có được không?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài viết trình bày về hình thức của hợp đồng chuyển giao công nghệ

Những công nghệ nào được khuyến khích chuyển giao cho vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài viết trình bày về những công nghệ được khuyến khích chuyển giao cho vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài viết trình bày về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ