Có phải tất cả hợp đồng chuyển giao công nghệ đều bắt buộc phải đăng ký?

Chuyển giao công nghệ có thể được thực hiện thông qua các hình thức như: Hợp đồng chuyển giao công nghệ độc lập hoặc phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng (Cụ thể: Dự án đầu tư, Góp vốn bằng công nghệ, Nhượng quyền thương mại, Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, Mua, bán máy móc, thiết bị) và chuyển giao bằng hình thức khác theo quy định pháp luật. Có phải tất cả các hợp đồng chuyển giao công nghệ đều phải được đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền không? Sau đây Luật Hoàng Anh xin được trình bày về vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1 Điều 131 luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định:

“Điều 31. Đăng ký chuyển giao công nghệ

1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ quy định tại khoản 2 Điều 5 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, trừ công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ:

a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;

b) Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;

c) Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.”

Khoản 2 Điều 5 Luật chuyển giao công nghệ năm 2017 quy định về phần chuyển giao công nghệ như sau:

“Điều 5. Hình thức chuyển giao công nghệ

2. Phần chuyển giao công nghệ trong trường hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư;

b) Góp vốn bằng công nghệ;

c) Nhượng quyền thương mại;

d) Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ;

đ) Mua, bán máy móc, thiết bị quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 của Luật này.”

Sau đây Luật Hoàng Anh sẽ chia ra 02 trường hợp để bạn đọc tham khảo:

Trường hợp 01: Nếu công nghệ chuyển giao là công nghệ hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ hoặc chuyển giao công nghệ trong nước không sử dụng vốn nhà nước, ngân sách nhà nước hoặc chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước, ngân sách nhà nước nhưng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thì không cần phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

Trường hợp 02: Nếu công nghệ chuyển giao không phải là công nghệ hạn chế chuyển giao, chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước, ngân sách nhà nước thì phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

Như vây, không phải tất cả các hợp đồng chuyển giao công nghệ đều phải đăng ký mà chỉ những hợp đồng không phải là công nghệ hạn chể chuyển giao, chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc hoặc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước, ngân sách nhà nước thì phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về công nghệ và Chuyển giao công nghệ.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Dịch vụ thẩm định giá chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao 2017?

Hỏi đáp luật Dân Sự 31/07/2021

Bài viết trình bày về dịch vụ thẩm định giá chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao 2017

Dịch vụ giám định công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ 2017?

Hỏi đáp luật Dân Sự 31/07/2021

Bài viết trình bày về dịch vụ giám định công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ 2017

Dịch vụ đánh giá công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ 2017?

Hỏi đáp luật Dân Sự 31/07/2021

Bài viết trình bày về dịch vụ đánh giá công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ 2017

Chấm dứt nghĩa vụ trong trường hợp vật đặc định không còn?

Hỏi đáp luật Dân Sự 31/07/2021

Nghĩa vụ giao vật chấm dứt trong trường hợp vật phải giao là vật đặc định không còn

Chấm dứt nghĩa vụ do hết thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ?

Hỏi đáp luật Dân Sự 31/07/2021

Khi thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết thì nghĩa vụ chấm dứt

Thông tin trong giao kết hợp đồng?

Hỏi đáp luật Dân Sự 02/08/2021

Trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết.

Hợp đồng là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 02/08/2021

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự

Đề nghị giao kết hợp đồng là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 02/08/2021

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên được đề nghị