Bên nhận chuyển giao công nghệ có quyền và nghĩa vụ gì?

Nội dung của hợp đồng chuyển giao công nghệ thể hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng. Tuy nhiên, nếu trong nội dung của hợp đồng không ghi nhận, thì những quyền và nghĩa vụ vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật. Hợp đồng chuyển giao công nghệ là một hợp đồng song vụ, nên nghĩa vụ của bên này tương ứng với quyền của bên kia. Bài viết dưới đây trình bày về quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển giao công nghệ

1. Quyền của bên nhận chuyển giao công nghệ

Theo Khoản 1 Điều 26 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định quyền của bên nhận chuyển giao công nghệ như sau:

“1. Bên nhận công nghệ có quyền sau đây:

a) Yêu cầu bên giao công nghệ thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao;

c) Được thuê tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật;

d) Yêu cầu bên giao công nghệ áp dụng biện pháp khắc phục, bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên giao công nghệ không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.”

a. Yêu cầu bên giao công nghệ thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng

Bên chuyển giao phải tuân thủ các cam kết nghĩa vụ về nội dung công nghệ được chuyển giao cho bên nhận chuyển giao. Bên chuyển giao phải bảo đảm quyền chuyển giao công nghệ là hợp pháp, đúng theo các các điều kiện đã được thỏa thuận và không bị bên thứ ba hạn chế, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao

Bên nhận công nghệ có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến công nghệ được chuyển giao. Pháp luật hiện hành cũng có những quy định về nghĩa vụ của bên giao để đảm bảo được chất lượng công nghệ chuyển giao.

c. Được thuê tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật

Bên nhận chuyển giao công nghệ có thể tự mình hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

d. Yêu cầu bên giao công nghệ áp dụng biện pháp khắc phục, bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên giao công nghệ không thực hiện đúng nghĩa vụ quy định trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Trong trường hợp bên chuyển giao vi phạm nghĩa vụ thì bên nhận chuyển giao có quyền yêu cầu bên chuyển giao áp dụng biện pháp khắc phục, bồi thường thiệt hại trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

2. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển giao công nghệ

Theo Khoản 2 Điều 26 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 quy định nghĩa vụ của bên nhận chuyển giao công nghệ như sau:

“2. Bên nhận công nghệ có nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng; bồi thường thiệt hại cho bên giao công nghệ, bên thứ ba do vi phạm hợp đồng;

b) Giữ bí mật thông tin về công nghệ và thông tin khác trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ theo thỏa thuận;

c) Đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

d) Thực hiện nghĩa vụ về tài chính, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

a. Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng; bồi thường thiệt hại cho bên giao công nghệ, bên thứ ba do vi phạm hợp đồng

Trường hợp bên nhận chuyển giao vi phạm nghĩa vụ thì bên chuyển giao có quyền yêu cầu bên nhận chuyển giao phải thực hiện đúng các cam kết, nghĩa vụ đã được thỏa thuận trong hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho bên giao công nghệ, bên thứ ba do vi phạm hợp đồng.

b. Giữ bí mật thông tin về công nghệ và thông tin khác trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ theo thỏa thuận

Bên nhận công nghệ có nghĩa vụ giữ bí mật về tất cả các thông tin là nội dung công nghệ hoặc các vấn đề liên quan đến công nghệ được chuyển giao trong một khoảng thời hạn nhất định. Thời hạn này có thể chỉ là trong khoảng thời hạn hiệu lực của hợp đồng, hoặc cũng có thể dài hơn thời hạn của hợp đồng. Bên cạnh đó, các bên cũng có thể thỏa thuận những trường hợp ngoại lệ cho phép bên nhận công nghệ được tiết lộ công nghệ như thông tin được phổ biến rộng rãi trong công chúng, không phải do lỗi của bên nhận.

c. Thực hiện nghĩa vụ về tài chính, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Bên nhận công nghệ có nghĩa vụ và bên giao công nghệ được quyền nhận thanh toán đầy đủ theo quy định của hợp đồng và hưởng quyền, lợi ích khác theo thỏa thuận trong hợp đồng; hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật. Nghĩa vụ thanh toán là một trong những nghĩa vụ quan trọng nhất của bên nhận công nghệ để đổi lại quyền được nhận công nghệ từ bên giao.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về công nghệ và chuyển giao công nghệ

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thời hạn thực hiện và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bài viết trihf bày về thời hạn thực hiện và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao công nghệ

Những công nghệ nào bị cấm chuyển giao theo quy định của pháp luật?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bài viết trình bày về những công nghệ nào bị cấm chuyển giao theo quy định của pháp luật

Giá, phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Bài viết trình bày về giá, phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Bài viết trình bày về chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ

Đăng ký chuyển giao công nghệ như nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Bài viết trình bày về các trường hợp phải đăng ký và hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ

Bên chuyển giao công nghệ có quyền và nghĩa vụ gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Bài viết trình bày về quyền và nghĩa vụ của bên chuyển giao công nghệ