Bên được ủy quyền có quyền gì?

1.Căn cứ pháp lý

Để đảm bảo hoàn thành tốt việc ủy quyền, bên được ủy quyền được pháp luật cho phép thực hiện các quyền nhất định. Điều 566 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền của bên được ủy quyền như sau:

Điều 566. Quyền của bên được ủy quyền
1. Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.
2. Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận”

2.Nội dung

Bên được ủy quyền là cá nhân, tổ chức nhân danh và vì lợi ích của bên ủy quyền tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Mục đích của bên ủy quyền khi xác lập hợp đồng ủy quyền là công việc được hoàn thành. Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền. Trong hợp đồng ủy quyền, công việc mà bên được ủy quyền thực hiện là công việc của bên ủy quyền và đem lại lợi ích cho bên ủy quyền. Vì vậy, quá trình thực hiện công việc ủy quyền của bên được ủy quyền có ý nghĩa quan trọng quyết định đến việc bên ủy quyền có đạt được lợi ích mong muốn hay không. Do đó, pháp luật đã ghi nhận các quyền năng cơ bản của bên được ủy quyền khi tham gia giao kết hợp đồng ủy quyền, nhằm tạo điều kiện để họ hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Theo đó, bên được ủy quyền được thực hiện các quyền sau đây:
-Một là, quyền yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền. Để quá trình thực hiện công việc ủy quyền diễn ra thuận lợi, bên ủy quyền chuyển giao cho bên được ủy quyền những tài liệu, phương tiện có liên quan. Bên được ủy quyền được sử dụng những tài liệu, phương tiện do bên ủy quyền cung cấp vào việc hoàn thành công việc ủy quyền. Có những công việc ủy quyền không thể thực hiện được nếu không có tài liệu, phương tiện cần thiết, nên bên được ủy quyền có quyền yêu cầu bên ủy quyền chuyển giao cho mình tài sản liên quan để thực hiện công việc ủy quyền. Pháp luật trao cho bên được ủy quyền quyền năng này nhằm tránh trường hợp bên ủy quyền từ chối giao ra tài liệu, thông tin liên quan và tiện cần thiết để thực hiện công việc. 
-Hai là, quyền được thanh toán chi phí hợp lý đã bỏ ra để thực hiện công việc và hưởng thù lao nếu có thỏa thuận. Vốn dĩ bên ủy quyền tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự, nhưng vì một lý do nào đó mà họ không đủ điều kiện để thực hiện, nên phải nhờ một chủ thể khác thực hiện thay. Bản chất của việc ủy quyền là bên ủy quyền thực hiện công việc thay cho bên ủy quyền. Công việc phát sinh, thực hiện vì lợi ích của bên ủy quyền. Do đó, bên ủy quyền có nghĩa vụ thanh toán những chi phí cần thiết để hoàn thành công việc. Vì bên được ủy quyền là chủ thể trực tiếp thực hiện công việc, nên họ đã thanh toán những chi phí phát sinh để hoàn thành công việc. Vì vậy, làm phát sinh quyền của họ trong việc yêu cầu bên ủy quyền thanh toán chi phí hợp lý đã bỏ ra. Bên cạnh đó, nếu hợp đồng ủy quyền là hợp đồng có đền bù thì bên được ủy quyền còn có quyền yêu cầu bên ủy quyền thanh toán thù lao theo thỏa thuận. Nếu bên được ủy quyền không nhận thù lao thì hợp đồng ủy quyền là hợp đồng không có đền bù. Thông thường, hợp đồng ủy quyền không có đền bù diễn ra giữ các chủ thể là cá nhân với nhau, hoạt động ủy quyền chỉ mang tính chất tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp cần thiết. Ngược lại, nếu bên được ủy quyền nhận thù lao thì hợp đồng ủy quyền là hợp đồng có đền bù. Trong nền kinh tế thị trường thì quan hệ ủy quyền có đền bù diễn ra khá phổ biến. Theo đó, bên được ủy quyền sau khi hoàn thành nghĩa vụ do bên ủy quyền giao thì sẽ nhận được một khoản tiền công theo thỏa thuận hoặc theo pháp luật quy định. Thù lao cho việc ủy quyền phụ được xác định dựa trên loại công việc ủy quyền, thời hạn ủy quyền,….

 Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hỏi đáp Luật Dân sự

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Bên gửi tài sản có quyền gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 18/09/2021

Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý...

Bên gửi tài sản có nghĩa vụ gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 18/09/2021

Khi giao tài sản phải báo ngay cho bên giữ biết tình trạng tài sản và biện pháp bảo quản thích hợp đối với tài sản gửi giữ....

Bên giữ tài sản có quyền gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 20/09/2021

Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thỏa thuận; Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công...

Trả tiền công gửi giữ tài sản?

Hỏi đáp luật Dân Sự 20/09/2021

Bên gửi phải trả đủ tiền công khi lấy lại tài sản gửi giữ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...

Chậm giao, chậm nhận tài sản gửi giữ?

Hỏi đáp luật Dân Sự 20/09/2021

Trường hợp bên giữ chậm giao tài sản thì không được yêu cầu bên gửi trả tiền công và thanh toán các chi phí về bảo quản,...

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 21/09/2021

Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó...

Bên được ủy quyền có được ủy quyền lại không?

Hỏi đáp luật Dân Sự 21/09/2021

Bên được ủy quyền được ủy quyền lại cho người khác trong trường hợp sau đây: a) Có sự đồng ý của bên ủy quyền; b) Do sự kiện bất khả kháng

Thời hạn ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền?

Hỏi đáp luật Dân Sự 21/09/2021

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận...