Bên nhận gia công có quyền gì?

1.Căn cứ pháp lý

Quyền và nghĩa vụ là nội dung gắn liền với chủ thể khi tham gia vào bất kỳ hợp đồng dân sự nào. Hợp đồng gia công là một loại hợp đồng dân sự, các chủ thể trong hợp đồng bên cạnh việc phải thực hiện nghĩa vụ để đáp ứng lợi ích cho bên kia, thì cũng được pháp luật trao cho các quyền nhất định nhằm tự bảo vệ lợi ích của mình. Trong đó, Điều 547 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về quyền của bên nhận gia công như sau:

Điều 547. Quyền của bên nhận gia công
1. Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.
2. Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.
3. Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận”

2.Nội dung

Bên nhận gia công có thể là cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ gia công sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công. Hoạt động thực hiện một công việc tạo ra sản phẩm cụ thể dựa theo yêu cầu chủ quan của một chủ thể nào đó được hiểu là hoạt động gia công. Hoạt động này phát sinh trên cơ sở thỏa thuận của các chủ thể, theo đó bên gia công thực hiện một công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công và được thể hiện dưới hình thực hợp đồng. Sản phẩm được tạo ra là sự kết hợp của nhiều yếu tố trong quá trình thực hiện công việc gia công. Để thực hiện tốt công việc gia công và tự bảo vệ lợi ích của mình, bên nhận gia công được pháp luật trao cho các quyền như sau:
-Một là, quyền yêu cầu bên gia công giao nguyên vật liệu theo đúng thỏa thuận. Khi xác lập hợp đồng, các bên thỏa thuận về chất lượng, số lượng, kích thước, mẫu mã, màu sắc,…của sản phẩm. Mà để tạo ra sản phẩm đảm bảo các yếu tố đó không chỉ nhờ vào trình độ, chuyên môn của bên gia công mà còn dựa vào nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp. Sản phẩm tạo ra phụ thuộc phần nhiều vào nguyên vật liệu. Vì vậy, bên gia công có quyền yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận. Quy định này tương thích với nghĩa vụ của bên đặt gia công quy định tại khoản 1 Điều 544 BLDS. Cụ thể:
(1) Quyền yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu đúng số lượng. Số lượng của nguyên vật liệu được xác định bằng các đơn vị có thể cân đo, đong đếm được. Số lượng của nguyên vật liệu quyết định đến số lượng sản phẩm tạo ra. Bên gia công bằng trình độ chuyên môn của mình và căn cứ theo quy trình sản xuất chung xác định để sản xuất số lượng sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công thì cần bao nhiêu nguyên vật liệu. Từ đó, thỏa thuận với bên đặt gia công và yêu cầu bên đặt gia công cung cấp đầy đủ số lượng nguyên vật liệu theo yêu cầu. 
(2) Quyền cung cấp nguyên vật liệu đúng chất lượng. Sản phẩm, hàng hóa sản xuất ra trên thị trường rất đa dạng và phong phú về mẫu mã, chất lượng,…Vì vậy, bên đặt gia công mong muốn sản phẩm tạo ra có chất lượng ở mức nào thì phải cung cấp cho bên gia công nguyên vật có chất lượng tương đương. Không thể tạo ra một sản phẩm có chất lượng cao trong khi nguyên vật có chất lượng thấp. Một sản phẩm được tạo ra là sự kết hợp của nguyên vật liệu và công sức lao động. Trong đó, nguyên vật liệu là yếu tố chính quyết định đến chất lượng tài sản. Tài sản được tạo ra có chất lượng cao giá bán cũng cao hơn tài sản cùng loại nhưng có chất lượng thấp hơn. Ví dụ: A nhận gia công cho B một bộ bàn ghế bằng gỗ lim, nhưng gỗ mà B giao cho A lại là du sam, thì gia công bộ bàn ghế bằng gỗ lim là điều không thể. Vì vậy, nếu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng thì bên gia công có quyền yêu cầu họ giao lại nguyên vật liệu có chất lượng đúng với thỏa thuận.
(3) Quyền yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu đúng thời hạn. Thời hạn cung cấp nguyên vật liệu là thời điểm theo thỏa thuận của các bên mà bên đặt gia công có nghĩa vụ giao cho bên gia công nguyên vật liệu tại thời điểm đó. Khi xác lập hợp đồng các bên có thỏa thuận về thời hạn thực hiện hợp đồng, và bên gia công chỉ được xem là hoàn thành đúng nghĩa vụ khi tạo ra tài sản vào trong thời hạn đó. Mà thời hạn thực hạn gia công được tính kể từ khi bên đặt gia công chuyển giao nguyên vật liệu. Vậy nên, để bên gia công hoàn thành nghĩa vụ đúng thời hạn thì bên đặt gia công phải chuyển giao nguyên vật liệu đúng thời hạn đã thỏa thuận. Đó là căn cứ để xem xét bên gia công có hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình hay không. 
(4) Quyền yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu đúng địa điểm. Địa điểm cung cấp nguyên vật liệu là nơi mà theo thỏa thuận của các bên, bên đặt gia công tiến hành chuyển giao nguyên vật liệu cho bên gia công để tiến hành công việc. Thông thường, địa điểm cung cấp nguyên vật liệu là tại nơi cư trú hoặc trụ sở của bên gia công. Cũng như các giao dịch dân sự khác, khi các bên có thỏa thuận về địa điểm chuyển giao tài sản thì nghĩa vụ chuyển giao chỉ được xem là hoàn thành khi bên nhận chuyển giao nhận tài sản đó. Việc chuyển giao nguyên vật liệu sai địa điểm sẽ dẫn đến trường hợp không có người tiếp nhận thực hiện nghĩa vụ. Vậy nên, yêu cầu chuyển giao nguyên vật liệu đúng thời hạn cũng là quyền của bên nhận gia công.
-Hai là, quyền từ chối chỉ dẫn không hợp lý. Bên đặt gia công có quyền yêu cầu bên gia công thực hiện quá trình gia công tài sản theo yêu cầu của mình và có nghĩa vụ chỉ dẫn cho họ quy trình gia công tài sản. Nhưng bên gia công dựa vào trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm của mình mà nhận biết được việc thực hiện theo chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng của sản phẩm thì có quyền từ chối thực hiện theo chỉ dẫn đó. Tuy nhiên, việc từ chối thực hiện phải được thông báo ngay cho bên đặt gia công để đưa ra phương án giải quyết sớm nhất, tránh làm chậm trễ quá trình gia công gây ảnh hưởng đến lợi ích các bên. Quy định này là hoàn toàn phù hợp, bởi việc gia công phụ thuộc vào tay nghề, dây chuyền công nghệ của bên nhận gia công, do đó, chỉ dẫn không hợp lý có thể dẫn đến sản phẩm tạo ra không hợp lý, điều đó không có lợi cho bất kỳ bên nào.
-Ba là, quyền yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công. Tiền công là lợi ích mà bên gia công hướng đến khi tham gia giao kết hợp đồng gia công tài sản. Bên nhận gia công đã bỏ công sức để tạo ra sản phẩm, do đó, họ có quyền nhận đủ tiền công theo đúng thỏa thuận. Tiền công được tính dựa trên các yếu tố như: độ phức tạp của công việc, thời gian thực hiện công việc gia công, công sức bỏ ra để tạo nên sản phẩm, uy tín, tay nghề,…Việc yêu cầu trả tiền công phải đảm bảo các yếu tố về thời gian và phương thức.
(1) Thời hạn trả tiền là thời điểm theo thỏa thuận của các bên, mà bên đặt gia công phải thanh toán tiền công cho bên nhận gia công. Trên thực tế, tiền công có thể được thanh toán theo từng đợt hoặc một lần. Các bên có thể thỏa thuận về việc thanh toán toàn bộ trước hoặc sau khi bên gia công hoàn thành nghĩa vụ. Cũng có thể bên đặt gia công thanh toán trước một phần tiền công, phần còn lại thanh toán sau khi bên gia công hoàn thành công việc. Pháp luật không quy định bắt buộc thời hạn thanh toán tiền, nên các bên có thể tự do thỏa thuận, nhưng phải đảm bảo thanh toán theo đúng thời hạn thỏa thuận.
(2) Phương thức thanh toán là cách thức mà bên đặt gia công chuyển tiền cho bên nhận gia công. Phương thức thanh toán được các bên thỏa thuận lựa chọn sao cho phù hợp với lợi ích của các bên. Trong đó, các bên có thể lựa chọn một trong các phương thức 
thanh toán như trả tiền mặt, chuyển chuyển, thông qua ngân hàng,…

 Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hỏi đáp Luật Dân sự

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Cước phí vận chuyển của hợp đồng vận chuyển tài sản?

Hỏi đáp luật Dân Sự 14/09/2021

Mức cước phí vận chuyển do các bên thỏa thuận; nếu pháp luật có quy định về mức cước phí vận chuyển thì áp dụng mức cước phí đó.

Bên vận chuyển tài sản có quyền gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 14/09/2021

Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển; từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng,...

Bên thuê vận chuyển tài sản có quyền gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 14/09/2021

Yêu cầu bên vận chuyển chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận. Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển

Bên thuê vận chuyển tài sản có nghĩa vụ gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 14/09/2021

Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên vận chuyển theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận. Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển...

Hợp đồng gia công là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 15/09/2021

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công

Giao tài sản cho bên nhận tài sản?

Hỏi đáp luật Dân Sự 15/09/2021

Bên nhận tài sản có thể là bên thuê vận chuyển tài sản hoặc là người thứ ba được bên thuê vận chuyển chỉ định nhận tài sản.

Bên nhận tài sản có nghĩa vụ gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 15/09/2021

Xuất trình cho bên vận chuyển vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác và nhận tài sản đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận.

Đối tượng của hợp đồng gia công là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 16/09/2021

Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định