Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra?

1.Căn cứ pháp lý

Pháp nhân là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, tuy nhiên, việc tham gia vào các quan hệ dân sự của pháp nhân phải thực hiện thông qua hành vi người đại diện, thành viên của pháp nhân đó. Theo đó, hành vi của do người của pháp nhân thực hiện đem lại cho pháp nhân cả quyền và nghĩa vụ, Trong đó có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Điều 597 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra như sau:

Điều 597. Bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra
Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật”

2.Nội dung

Pháp nhân là một tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, có cơ cấu tổ chức, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật. Pháp nhân tồn tại và hoạt động thông qua hành vi của con người, là nhân viên thực hiện công việc vì lợi ích chung của pháp nhân. Theo đó, khi người của pháp nhân gây thiệt hại trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao mà gây thiệt hại, thì pháp nhân phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại. Khi xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của pháp nhân cần lưu ý các vấn đề sau:
-Một là, chủ thể phải bồi thường cho người bị thiệt hại trong trường hợp này là chính pháp nhân có người gây ra thiệt hại. Do đó, việc đầu tiên là cần xác định rõ tư cách pháp nhân của tổ chức chịu thiệt hại. Việc xem xét tư cách chủ thể có vai trò quan trọng, vì quy định này chỉ áp dụng cho đối tượng là pháp nhân, còn đối với những tổ chức khác thì trách nhiệm bồi thường được thực hiện theo quy định riêng. Việc để pháp nhân bồi thường trước cho bên bị thiệt hại thể hiện rõ nguyên tắc bồi thường kịp thời theo quy định tại khoản 1 Điều 585 BLDS năm 2015.
-Hai là, chủ thể gây thiệt hại là người của pháp nhân. Khái niệm “người của mình” để cập trong điều luật trên không chỉ bao gồm người đại diện hay các thành viên của pháp nhân đó, mà bao gồm những người làm việc cho pháp nhân theo hợp đồng lao động dài hạn, ngắn hạn, đang trong thời gian từ việc, làm một số công việc nhất định,...Đối với những người làm việc cho pháp nhân theo hợp đồng dịch vụ thì không được xác định là người của pháp nhân, vì theo quy định của hợp đồng dịch vụ thì khi bên cung cấp dịch vụ gây thiệt hại thì phải tự chịu trách nhiệm. Như vậy, có thể nói chỉ những người thực hiện hoạt động của pháp nhân như một nhiệm vụ được giao thì mới được coi là người của pháp nhân, còn người thực hiện hoạt động của pháp nhân với tư cách là một loại nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng với pháp nhân sẽ không được coi là người của pháp nhân.
-Ba là, thiệt hại gây ra trong khi chủ thể đang thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao. Những thiệt hại mà cá nhân gây ra cho người khác phải xuất phát từ việc cá nhân đó đang thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao. Nếu thiệt hại gây ra do làm việc riêng, không liên quan đến việc của công ty thì không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của pháp nhân. Quy định này, nhằm xác định trách nhiệm quản lý con người, theo dõi quá trình thực hiện công việc đối với thành viên thuộc pháp nhân đó. 
Pháp luật quy định, pháp nhân đã bồi thường thiệt hại có quyền yêu cầu người có lỗi gây nên thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định pháp luật. Tức, nếu thành viên là người có lỗi khi gây thiệt hại thì pháp nhân có quyền yêu cầu thành viên này hoàn trả cho khoản tiền nhất định. Trách nhiệm hoàn trả của thành viên gây thiệt hại được xác định theo quy định pháp luật. Tức mức hoàn trả được xác định theo quy định pháp luật, chứ không phải là toàn bộ khoản bồi thường mà pháp nhân đã bồi thường cho người bị thiệt hại. Do đó, mức độ hoàn trả căn cứ vào mức độ lỗi của thành viên pháp nhân khi gây thiệt hại để xác định số tiền hợp lý. 

 Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hỏi đáp Luật Dân sự

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/09/2021

Người có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/09/2021

Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại...

Xác định thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/09/2021

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của BLDS...

Xác định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/09/2021

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại...

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm những gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/09/2021

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm: Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng...

Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm là bao lâu?

Hỏi đáp luật Dân Sự 29/09/2021

Người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thiệt hại được hưởng bồi thường từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết

Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng?

Hỏi đáp luật Dân Sự 29/09/2021

Người gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng không phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra?

Hỏi đáp luật Dân Sự 29/09/2021

Người uống rượu, dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường.