Chấm dứt nghĩa vụ do hòa nhập bên có nghĩa vụ và bên có quyền?

Trong quan hệ luôn phải tồn tại ít nhất hai bên chủ thể là ben có quyền và bên có nghĩa vụ, theo đó, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ vì lợi ích của bên có quyền. Tuy nhiên, trên thực tế xảy ra trường hợp bên có nghĩa vụ hòa nhập vào bên có quyền, dẫn đến chấm dứt nghĩa vụ. Điều 380 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về trường hợp chấm dứt nghĩa vụ do hòa nhập bên có nghĩa vụ và bên có quyền như sau:

Điều 380. Chấm dứt nghĩa vụ do hòa nhập bên có nghĩa vụ và bên có quyền
Khi bên có nghĩa vụ trở thành bên có quyền đối với chính nghĩa vụ đó thì nghĩa vụ chấm dứt”.

1.Khái niệm

-Nghĩa vụ là việc mà theo đó bên có nghĩa vụ phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện một công việc hoặc không thực hiện một công việc nhất định vì lợi ích của bên có quyền. Quyền lợi là điều mà các bên hướng đến khi tham gia vào bất kỳ giao dịch dân sự nào. Mà để đáp ứng lợi ích của một bên thì bên còn lại phải thực hiện đúng và đầy nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 
-Bên có nghĩa vụ bị ràng buộc trong quan hệ với bên có quyền cho đến khi nghĩa vụ đó chấm dứt. Chấm dứt nghĩa  vụ có thể hiểu là việc một người có nghĩa vụ phải giao một tài sản hoặc thực hiện một công việc nhằm đáp ứng lợi ích cho bên có quyền sẽ không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Việc chấm dứt nghĩa vụ sẽ giải phóng cho bên có nghĩa vụ khỏi việc thực hiện nghĩa vụ mà không bị xem là vi phạm và phải chịu bất kỳ một chế tài nào. Nói cách khác, chấm dứt nghĩa vụ là chấm dứt quan hệ giữa bên có nghĩa vụ và bên có quyền, theo đó bên có quyền không được tiếp tục thực hiện quyền yêu cầu của mình, bên có nghĩa vụ cũng không cần phải thực hiện nghĩa vụ nữa.
-Bên có quyền và bên có nghĩa vụ hóa nhập là một là trường hợp bên có nghĩa trong quan hệ nghĩa vụ lại trở thành bên có quyền trong quan hệ đó. 

2.Nội dung

-Khi bên có quyền và bên có nghĩa hòa làm một thì nghĩa vụ chấm dứt. Quan hệ nghĩa vụ là quan hệ phải tồn tại ít nhất hai bên chủ thể là bên có quyền và bên có nghĩa vụ. Theo đó, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Bản chất của thực hiện nghĩa vụ là đáp ứng quyền và lợi ích của bên có quyền, nếu bên có nghĩa vụ lại đồng thời là bên có quyền thì quan hệ nghĩa vụ không còn đúng với bản chất của nó nữa. Ví dụ: A mượn xe của B. Sau đó B chết có lập di chúc để lại cho A chiếc xe mà A mượn cùng với 50 triệu đồng tiền mặt. Trong trường hợp này, nhẽ ra A có nghĩa vụ trả xe cho B, tuy nhiên, A lại trở thành người có quyền với chính tài sản mình đã mượn. Vì vậy, quan hệ nghĩa vụ chấm dứt. Hay đối với pháp nhân sáp nhập là một hình thức bên có quyền và  bên có nghĩa vụ hòa làm một, khoản 2 Điều 89 BLDS năm 2015 quy định: “Sau khi sáp nhập, pháp nhân được sáp nhập chấm dứt tồn tại; quyền và nghĩa vụ dân sự của pháp nhân được sáp nhập được chuyển giao cho pháp nhân sáp nhập”. Ví dụ: Công ty B vay công ty C 500 triệu đồng, sau đó công ty B sáp nhập vào công ty C thì quyền nghĩa vụ cũng được chuyển giao cho công ty C, công ty C vừa là bên có quyền vừa là bên có nghĩa vụ nên quan hệ nghĩa vụ chấm dứt.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hỏi đáp Luật Dân sự

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Không chịu trách nhiệm sau khi chuyển giao quyền yêu cầu?

Hỏi đáp luật Dân Sự 26/07/2021

Người chuyển giao quyền yêu cầu không phải chịu trách nhiệm về khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ sau khi chuyển giao quyền yêu cầu

Chuyển giao nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Trường hợp nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm được chuyển giao thì biện pháp bảo đảm đó chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác

Hoàn thành nghĩa vụ là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Nghĩa vụ được hoàn thành khi bên có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hoặc thực hiện một phần nghĩa vụ, phần còn lại được bên có quyền cho miễn thực hiện

Chuyển giao nghĩa vụ là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 27/07/2021

Bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ nếu được bên có quyền đồng ý

Chấm dứt nghĩa vụ do được miễn thực hiện nghĩa vụ?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Nghĩa vụ chấm dứt khi bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Những trường hợp nào không được bù trừ nghĩa vụ?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Theo đó, bù trừ nghĩa vụ được hiểu là việc hai bên cùng có nghĩa vụ cùng loại đến thời hạn thì bù trừ nghĩa vụ cho nhau.

Chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận là sự thống nhất ý chí của các bên về việc chấm dứt nghĩa vụ.

Chấm dứt nghĩa vụ do nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Trường hợp các bên thỏa thuận thay thế nghĩa vụ ban đầu bằng nghĩa vụ khác thì nghĩa vụ ban đầu chấm dứt.