Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Chấm dứt nghĩa vụ do nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:10 (GMT+7)

Trường hợp các bên thỏa thuận thay thế nghĩa vụ ban đầu bằng nghĩa vụ khác thì nghĩa vụ ban đầu chấm dứt.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Trên thực tế, để đảm bảo lợi ích của các bên khi bên có nghĩa  vụ không thể thực hiện nghĩa vụ ban đầu, thì các bên có thể thỏa thuận xác lập nghĩa vụ khác thay thế. Khi nghĩa vụ mới có hiệu lực pháp luật thì nghĩa vụ ban đầu chấm dứt. Điều 377 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về trường hợp chấm dứt nghĩa vụ do nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác như sau:

Điều 377. Chấm dứt nghĩa vụ do được thay thế bằng nghĩa vụ khác
1. Trường hợp các bên thỏa thuận thay thế nghĩa vụ ban đầu bằng nghĩa vụ khác thì nghĩa vụ ban đầu chấm dứt.
2. Nghĩa vụ cũng chấm dứt, nếu bên có quyền đã tiếp nhận tài sản hoặc công việc khác thay thế cho tài sản hoặc công việc đã thỏa thuận trước.
3. Trường hợp nghĩa vụ là nghĩa vụ cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các nghĩa vụ khác gắn liền với nhân thân không thể chuyển cho người khác được thì không được thay thế bằng nghĩa vụ khác”

1.Khái niệm

-Nghĩa vụ là việc mà theo đó bên có nghĩa vụ phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện một công việc hoặc không thực hiện một công việc nhất định vì lợi ích của bên có quyền. Quyền lợi là điều mà các bên hướng đến khi tham gia vào bất kỳ giao dịch dân sự nào. Mà để đáp ứng lợi ích của một bên thì bên còn lại phải thực hiện đúng và đầy nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 
-Bên có nghĩa vụ bị ràng buộc trong quan hệ với bên có quyền cho đến khi nghĩa vụ đó chấm dứt. Chấm dứt nghĩa  vụ có thể hiểu là việc một người có nghĩa vụ phải giao một tài sản hoặc thực hiện một công việc nhằm đáp ứng lợi ích cho bên có quyền sẽ không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Việc chấm dứt nghĩa vụ sẽ giải phóng cho bên có nghĩa vụ khỏi việc thực hiện nghĩa vụ mà không bị xem là vi phạm và phải chịu bất kỳ một chế tài nào. Nói cách khác, chấm dứt nghĩa vụ là chấm dứt quan hệ giữa bên có nghĩa vụ và bên có quyền, theo đó bên có quyền không được tiếp tục thực hiện quyền yêu cầu của mình, bên có nghĩa vụ cũng không cần phải thực hiện nghĩa vụ nữa.
-Trong một số trường hợp đặc biệt, bên có nghĩa vụ vì lý do nào đó mà không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ ban đã xác lập ban đầu nữa. Lúc này để tạo điều kiện cho bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ của mình, đồng thời bảo vệ lợi ích của bên có quyền, các bên có thể thỏa thuận xác lập nghĩa vụ thay thế. Nghĩa vụ được thay thế bằng nghĩa vụ khác là việc các bên thỏa thuận xác lập nghĩa vụ mới làm chấm dứt hiệu lực của nghĩa vụ ban đầu, theo đó, nghĩa vụ mới đó sẽ có hiệu lực thay thế. Ví dụ: A mượn máy tính của B, tuy nhiên đã làm hỏng, lúc này hai bên xác lập nghĩa vụ mới là nghĩa vụ trả tiền thay thế cho nghĩa vụ trả máy tính ban đầu.

2.Nội dung

-Thay thế có thể hiểu là việc vứt bỏ cái cũ, thay vào cái mới. Do đó, khi nghĩa vụ mới được thay thế thì nghĩa vụ cũ đương nhiên chấm dứt hiệu lực. Quan hệ của các bên được thiết lập trên cơ sở nghĩa vụ mới được thay thế. Lưu ý, mặc dù nghĩa vụ cũ chấm dứt, nhưng không đồng nghĩa với việc quan hệ của các bên chấm dứt, mà quyền và nghĩa vụ của các bên chỉ được dịch chuyển sang một quan hệ mới, tức không phải thực hiện nghĩa vụ cũ nhưng phải thực hiện nghĩa vụ mới. Ví dụ: A thuê truyện của B nhưng đã làm mất. Nghĩa vụ ban đầu mà A phải thực hiện là trả truyện cho B, nhưng đối tượng của nghĩa vụ không còn nên không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ được. Lúc này các bên thỏa thuận xác lập nghĩa vụ mới là nghĩa vụ trả tiền, theo đó A phải thanh toán cho B khoản tiền tương ứng với giá trị của cuốn sách đã mất.
-Trên thực tế có thể xảy ra trường hợp, các bên mặc dù không thỏa thuận thực hiện nghĩa vụ thay thế, nhưng bên có nghĩa vụ chủ động chuyển giao tài sản, thực hiện công việc thay thế nghĩa vụ ban đầu và bên có quyền đã chấp nhận thì cũng xem là nghĩa vụ đã chấm dứt. Thông thường, khi bên có nghĩa vụ không có khả năng thực hiện nghĩa vụ ban đầu thì sẽ thông báo cho bên có quyền biết và hai bên sẽ thỏa thuận xác lập một nghĩa vụ mới thay thế, nhưng bên có nghĩa vụ có thể thực hiện một nghĩa vụ thay thế và bên có quyền chấp nhận thì xem như nghĩa vụ chấm dứt. Ví dụ: A mượn điện thoại của B nhưng làm hỏng, nên đã đem tiền sang trả, mặc dù các bên không có thỏa thuận từ trước nhưng B đã tiếp nhận tiền A đưa, nên nghĩa vụ xem như đã thực hiện xong. 
-Mặc dù tôn trọng sự tự do thỏa thuận xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong giao dịch, nhưng pháp luật vẫn đề cao nguyên tắc cơ bản, theo đó, có những nghĩa vụ không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác. Đó là những trường hợp liên quan đến quyền nhân thân không thể chuyển giao cũng như không thể thay thế, cụ thể là nghĩa vụ cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các nghĩa vụ khác gắn liền với nhân thân. Bởi lẽ những nghĩa vụ này ngoài yếu tố tài sản còn gắn liền với yếu tố tinh thần, nhân thân của chủ thể trong quan hệ, Cho nên việc thay thế sẽ làm mất đi giá trị và ý nghĩa của nó, vì vậy, pháp luật không chỉ không cho phép thay thế nghĩa vụ khác mà còn quy định không được chuyển giao. 

 Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hỏi đáp Luật Dân sự

Luật Hoàng Anh

NguyenDinhHiep.webp
Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư