Điều kiện và hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước?

Công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước cho người phải thi hành án vừa thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước đối với các trường hợp người phải thi hành án không có điều kiện thi hành, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng án tồn đọng chưa có điều kiện thi hành ngày càng tăng trong thời gian vừa qua. Theo số liệu thống kê từ năm 2016 đến hết tháng 9/2019, các Cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã thực hiện xét miễn, giảm 486 việc với số tiền là 1.517.043.000đ, tỷ lệ các vụ việc xét miễn, giảm ngày càng tăng,  nếu năm 2016 chỉ thực hiện xét miễn giảm được 58 việc thì năm 2019 đã thực hiện xét miễn giảm được 192 việc. [1]

Các quy định của pháp luật về điều kiện và hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước được quy định cụ thể tại các Điều 61, 62 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 (sau đây gọi là Luật Thi hành án dân sự); Bộ Tư pháp cũng chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn Điều này tại Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tư Pháp, Bộ Tài chính, TAND tối cao, VKSND tối cao “hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước”.

1. Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Luật Thi hành án dân sự quy định tại Điều 61 về điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước đối với 4 trường hợp như sau:

1.1. Người phải thi hành án được xét miễn nghĩa vụ thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây (tuy nhiên chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần trong 01 năm đối với mỗi bản án, quyết định):

- Không có tài sản hoặc có tài sản nhưng tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án hoặc không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng;

- Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới 2.000.000 đồng hoặc hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng.

1.2. Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại khi có đủ các điều kiện sau đây (tuy nhiên chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần trong 01 năm đối với mỗi bản án, quyết định):

- Thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

- Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 5.000.000 đồng hoặc hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.

1.3. Người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước mà thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì được xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án khi có một trong các điều kiện sau đây (tuy nhiên chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần trong 01 năm đối với mỗi bản án, quyết định):

- Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một phần tư số tiền còn lại phải thi hành án;

- Hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ trên 100.000.000 đồng, mỗi lần giảm không quá một phần năm số tiền còn lại phải thi hành án nhưng tối đa không quá 50.000.000 đồng.

1.4. Người phải thi hành án đã tích cực thi hành được một phần án phí, tiền phạt nhưng lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục thi hành được phần nghĩa vụ còn lại hoặc lập công lớn thì được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại.

2. Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Điều 62 Luật Thi hành án dân sự quy định:

Điều 62. Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

Cơ quan thi hành án dân sự lập hồ sơ đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Văn bản đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự hoặc của Viện trưởng Viện kiểm sát trong trường hợp đề nghị xét miễn, giảm khoản tiền phạt;

2. Bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự;

3. Biên bản xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án được thực hiện trong thời hạn không quá 03 tháng trước khi đề nghị xét miễn, giảm;

4. Tài liệu khác chứng minh điều kiện được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

5. Ý kiến bằng văn bản của Viện kiểm sát cùng cấp trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án.

Về căn cứ xác định, quyết định thi hành án lần đầu là căn cứ để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. Ngoài ra hồ sơ phải có: Biên bản xác minh điều kiện thi hành án; Văn bản đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; Tài liệu khác chứng minh điều kiện được xét miễn, giảm và ý kiến bằng văn bản của Viện kiểm sát cùng cấp.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án dân sự

[1]: Nguyễn Văn Hùng, “Những điểm chú ý trong công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước”, Trưởng phòng 11, VKSND tỉnh Kiên Giang.

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Đơn yêu cầu thi hành án phải có nội dung gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Pháp luật quy định người được thi hành án có quyền yêu cầu thi hành án

Các trường hợp nào được quyền thỏa thuận thi hành án ?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Luật thi hành án dân sự ghi nhận quyền thỏa thuận về việc thi hành án nhằm đảm bảo tối ưu quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự mà còn có ý nghĩa về mặt xã hội. Đây cũng là một biện pháp tổ chức thi hành án hiệu quả.

Thủ tục thông báo về việc thi hành án được thực hiện như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Để các đương sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết được quyền, nghĩa vụ thi hành án của mình để thực hiện đồng thời giúp cho việc kiểm sát thi hành án dân sự thì phải có giai đoạn thông báo và gửi quyết định thi hành án

Xác định thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Thời hiệu yêu cầu thi hành án là thời hạn mà người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án; hết thời hạn đó thì mất quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án theo quy định

Thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Luật Thi hành án dân sự quy định về thẩm quyền thi hành án đối với các bản án, quyết định cũng như thẩm quyền ra quyết định thi hành án của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự

Thế nào là tạm đình chỉ thi hành án dân sự?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Tạm đình chỉ thi hành án có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tổ chức thi hành án, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của các bên đương sự

Đình chỉ thi hành án trong tường hợp nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Đình chỉ thi hành án dân sự là việc cơ quan ngừng hẳn việc thi hành bản án, quyết định dân sự khi có những căn cứ theo quy định của pháp luật.

Khi nào thì kết thúc thi hành án và xác nhận kết quả thi hành án?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Kết thúc thi hành án dân sự được hiểu là việc thi hành án dân sự đã xong. Khi kết thúc thi hành án dân sự thì việc thi hành án dân sự chấm dứt.

Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự?

Hỏi đáp luật Dân Sự 25/07/2021

Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự nhằm mục đích kịp thời ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án của người phải thi hành án