Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án dân sự

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:09 (GMT+7)

MỤC LỤC

MỤC LỤC
 1. Khái niệm thi hành án dân sự? Phạm vi điều chỉnh của Luật thi hành án dân sự?
 2. Bản án, quyết định nào được thi hành theo Luật thi hành án dân sự?
 3. Chấp hành viên là ai? Tiêu chuẩn bổ nhiệm và nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên?
 4. Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự gồm những cơ quan nào?
 5. Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong thi hành án dân sự là gì?
 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự?
 7. Đơn yêu cầu thi hành án phải có nội dung gì?
 8. Các trường hợp nào được quyền thỏa thuận thi hành án ?
 9. Thủ tục thông báo về việc thi hành án được thực hiện như thế nào?
 10. Xác định thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự?
 11. Thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự?
 12. Thế nào là tạm đình chỉ thi hành án dân sự?
 13. Trường hợp nào thì được hoãn thi hành án?
 14. Ủy thác thi hành án dân sự là gì? Các trường hợp ủy thác thi hành án dân sự?
 15. Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án như thế nào?
 16. Xác minh điều kiện thi hành án dân sự theo quy định pháp luật như thế nào?
 17. Ai phải chịu phí thi hành án dân sự? Mức phí thi hành án dân sự là bao nhiêu?
 18. Các hình thức bảo quản tài sản thi hành án?
 19. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật?
 20. Đình chỉ thi hành án trong tường hợp nào?
 21. Khi nào thì kết thúc thi hành án và xác nhận kết quả thi hành án?
 22. Các biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự?
 23. Điều kiện và hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước?
 24. Khi nào thì phải phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ?
 25. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là gì?
 26. Thẩm quyền, thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước?
 27. Thế nào là tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự?
 28. Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án như thế nào?
 29. Thu tiền và giấy tờ có giá của người phải thi hành án được thực hiện như thế nào?
 30. Cưỡng chế thi hành án dân sự là biện pháp gì?
 31. Chi phí cưỡng chế thi hành án hiện nay là bao nhiêu?
 32. Khấu trừ tiền trong tài khoản và trừ vào thu nhập của người phải thi hành án là biện pháp gì?
 33. Thế nào là cưỡng chế đối với tài sản là quyền sở hữu trí tuệ?
 34. Thủ tục thực hiện việc kê biên tài sản? Tài sản nào không được kê biên?
 35. Kê biên tài sản trong một số trường hợp cụ thể?
 36. Định giá tài sản kê biên như thế nào?
 37. Thủ tục bán tài sản đã kê biên?
 38. Thủ tục bán đấu giá tài sản đã kê biên được thực hiện như thế nào?
 39. Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành như thế nào?
 40. Thủ tục kê biên đối với tài sản là quyền sử dụng đất?
 41. Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất khi nào?
 42. Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định như thế nào?
 43. Cưỡng chế trả nhà, giao nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc khác như thế nào?
 44. Thế nào là cưỡng chế trả vật? Thủ tục cưỡng chế trả vật?
 45. Thủ tục chuyển giao và tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ?
 46. Thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án?
 47. Thế nào là cưỡng chế khai thác đối với tài sản để thi hành án?
 48. Thế nào là thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời?
 49. Thu án phí, tiền phạt và trả lại tiền, tài sản đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù như thế nào?
 50. Thủ tục thi hành khoản tịch thu, sung quỹ nhà nước và tiêu hủy tài sản?
 51. Thủ tục thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm?
 52. Thủ tục thi hành quyết định về phá sản trong thi hành án dân sự?
 53. Thủ tục trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự và Xử lý tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành án?
 54. Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án?
 55. Quy trình thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại thi hành án dân sự?
 56. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc khiếu nại thi hành án dân sự?
 57. Thế nào là quyền khiếu nại về thi hành án dân sự?
 58. Thời hiệu khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự là bao lâu?
 59. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại thi hành án dân sự như thế nào?
 60. Thế nào là tố cáo trong thi hành án dân sự?
 61. Xác minh nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện như thế nào?
 62. Thủ tục xử lý, thụ lý đơn tố cáo trong thi hành án dân sự?
 63. Thủ tục giải quyết và ra quyết định giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự ?
 64. Hành vi vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự là những hành vi nào?
 65. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và các Bộ trong thi hành án dân sự?
 66. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân trong thi hành án dân sự?
 67. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp trong thi hành án dân sự?
 68. Mức xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự hiện nay là bao nhiêu?
 69. Thế nào là kháng nghị và giải quyết kháng nghị về thi hành án dân sự?
 70. Trách nhiệm của các tổ chức có liên quan trong thi hành án dân sự?
 71. Trường hợp nào được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án?
 72. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án được thực hiện như thế nào?

Luật Hoàng Anh

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư