Thế nào là kháng nghị và giải quyết kháng nghị về thi hành án dân sự?

Kháng nghị, kiến nghị là quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát được quy định trong Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Hoạt động thi hành án dân sự khá phức tạp, lại dễ xâm phạm đến quyền, lợ ích hợp pháp của các chủ thê nên việc kiểm sát các hoạt động thi hành án dân sự là rất cần thiết. Để bảo đảm hiệu quả của công tác kiểm sát các hoạt động thi hành án dân sự, Điều 4, 5 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Điều 160 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 (Luật thi hành án dân sự) quy định viện kiểm sát có quyền kháng nghị về thi hành án dân sự.

1. Khái niệm và ý nghĩa quyền kháng nghị của viện kiểm sát

Cụ thể, Điều 160 Luật Thi hành án dân sự đã quy định:

“Điều 160. Quyền kháng nghị của viện kiểm sát

1. Viện kiểm sát kháng nghị đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

2. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc phát hiện hành vi vi phạm.”

- Như vậy kháng nghị về thi hành án dân sự là hoạt động của viện kiểm sát theo quy định của pháp luật phản đối các quyết định hoặc hành vi vi phạm  pháp luật trong thi hành án của thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên đề nghị thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi vi phạm đó.

- Kháng nghị về thi hành án dân sự nhằm đảm bảo cho viện kiểm sát thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các hoạt động thi hánh án dân sự. Ngoài ra, kháng nghị về thi hành án còn có ý nghĩa trong việc nâng cao trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên tròn việc thi hành án dân sự, sửa chữa nhưng sai phạm nảy sinh trong quá trình thi hành án dân sự, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc phát hiện hành vi vi phạm

2. Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát

- Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân đối với quyết định, hành vi về thi hành án của mình hoặc của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kháng nghị. Việc trả lời về kháng nghị của viện kiểm sát được quy định đối với 2 trường hợp là chấp nhận kháng nghị và không chấp nhận đối với kháng nghị, cụ thể tại khoản 1 và khoản 2 Điều 161 Luật thi hành án dân sự như sau:

 

“Điều 161. Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát

1...

Trường hợp chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản trả lời kháng nghị, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân.

2. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự không nhất trí với kháng nghị của Viện kiểm sát thì giải quyết như sau:

a) Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi có quyết định, hành vi bị kháng nghị phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh phải xem xét, trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo; văn bản trả lời của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có hiệu lực thi hành;

b) Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có quyết định, hành vi bị kháng nghị phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp xem xét và trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn bản trả lời của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành;

c) Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu có quyết định, hành vi bị kháng nghị phải báo cáo với Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng và Viện kiểm sát quân sự trung ương. Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng phải xem xét và trả lời trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo. Văn bản trả lời của Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành.”

- Trường hợp xét thấy văn bản trả lời kháng nghị không có căn cứ thì Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét lại văn bản trả lời đã có hiệu lực thi hành của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét lại văn bản trả lời đã có hiệu lực thi hành của Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu, Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xem xét và trả lời bằng văn bản cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Thi hành án dân sự

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thủ tục thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, tuy nhiên trong quá trình tổ chức thi hành án thì các bản án, quyết định này có thê được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm, tá

Thủ tục thi hành quyết định về phá sản trong thi hành án dân sự?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Thủ tục trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự và xử lý tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành án?

Hỏi đáp luật Dân Sự 28/07/2021

Trả lại tài sản là một trong những loại việc chủ động thi hành án mà các cơ quan thi hành án dân sự thường xuyên phải tổ chức thi hành.

Tổng hợp các bài viết về pháp Luật Xử lý vi phạm hành chính

Hỏi đáp luật Dân Sự 30/07/2021

Gồm tất cả các vấn đề được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án?

Hỏi đáp luật Dân Sự 29/07/2021

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của đương sự theo quy định tại Điều 142 Luật Thi hành án dân sự

Quy trình thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại thi hành án dân sự?

Hỏi đáp luật Dân Sự 29/07/2021

Khi xác định được việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc cơ quan mình và không thuộc một trong các trường hợp không thụ lý để giải quyết thì người giải quyết khiếu nại quyết định thụ lý việc khiếu nại.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc khiếu nại thi hành án dân sự?

Hỏi đáp luật Dân Sự 29/07/2021

Để thực hiện việc khiếu nại trong thi hành án dân sự, các bên cần phải hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tránh sai sót và hiểu lầm không đáng có.

Thế nào là quyền khiếu nại về thi hành án dân sự?

Hỏi đáp luật Dân Sự 29/07/2021

Khiếu nại là một trong các quyền chính trị cơ bản của công dân, được ghi nhận trong văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao như Hiến pháp, luật.