Chat với luật sư Tư vấn miễn phí ngay

Thời hiệu khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự là bao lâu?

Thứ ba, 31/01/2023, 16:42:10 (GMT+7)

Thời hiệu khiếu nại về việc thi hành án dân sự và thời hạn giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự là hai vấn đề quan trọng được xác định trong pháp luật thi hành án dân sự.

MỤC LỤC

MỤC LỤC

Khoản 1 Điều 144 và khoản 1 Điều 149 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định lần lượt về thời hạn và thời hiệu như sau:

“Điều 144. Thời hạn

1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.”

“Điều 149. Thời hiệu

1. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.”

Thời hiệu khiếu nại về việc thi hành án dân sự và thời hạn giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự là hai vấn đề quan trọng được xác định trong pháp luật thi hành án dân sự.

- Việc quy định về thời hiệu khiếu nại về thi hành án dân sự làm cho hoạt động tổ chức thi hành án dân sự ổn định và đảm bảo hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự. Nếu pháp luật không quy đinh về thời hiệu khiếu nại thi hành án dân sự, người có quyền khiếu nại có thể khiếu nại bất cứ lúc nào thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại sẽ gặp khó khăn trong việc giải quyết khiếu nại nhất là trường hợp quyết định, hành vi bị khiếu nại được thực hiện đã lâu. Tuy nhiên người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự được tính từ ngày người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thụ lí đơn khiếu nại đến ngày người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Việc tính thời hiệu khiếu nại đối với thi hành án dân sự được tính theo quy định tại khoản 2 Điều 140 còn thời hạn giải quyết khiếu nại được xác định theo Điều 146 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

1. Đối với quyết định, hành vi về thi hành án trước khi áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế

Trường hợp này thời hiệu khiếu nại thi hành án dân sự là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó; Đối với quyết định, hành vi này, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, lần hai là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

2. Đối với quyết định về áp dụng biện pháp phong toả tài khoản

Trường hợp này thời hiệu khiếu nại thi hành án là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định; 2. Đối với quyết định, hành vi này thì thời hạn giải quyết khiếu nại là 05 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

3. Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp bảo đảm khác

Trường hợp này thời hiệu khiếu nại thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó;

4. Đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế

- Trường hợp này thời hiệu khiếu nại thi hành án là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó; Đối với quyết định, hành vi này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 30 ngày, lần hai là 45 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

- Trường hợp cần thiết, đối với những vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

5. Đối với quyết định, hành vi sau khi áp dụng biện pháp cưỡng chế

Trường hợp này thời hiệu khiếu nại thi hành án là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó. Đối với quyết định, hành vi này thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, lần hai là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại.

6. Trường hợp do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng

- Trường hợp do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn khiếu nại.

Lần khiếu nại tiếp theo, thời hiệu là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của người có thẩm quyền.

- Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.”

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật thi hánh án dân sự

Luật Hoàng Anh

NguyenDinhHiep.webp
Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Luật Sư Phạm Thị Thu Hà

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Chuyên viên pháp lý Trịnh Thị Chình

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Nguyễn Thị Ngàn

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Vũ Khánh Hiếu

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Luật Sư Nguyễn Thùy Dung

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mai Hương

Luật Sư Lê Tiến Thành

Luật Sư Lê Tiến Thành

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Thu Hiền

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật Sư Đào Hồng Sơn

Luật sư NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Những con số biết nói

Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, Luật sư Nguyễn Đình Hiệp có sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật Việt Nam và triển khai thành công rất nhiều các vụ việc như:

> 2

Tư vấn mở chuỗi kinh doanh nhượng quyền thương mại

> 2

Tư vấn cấp Giấy phép viễn thông cho doanh nghiệp Việt Nam

> 8

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Bình Minh, Công ty CP DV Viễn thông Hải Phòng

> 10

Tư vấn, xử lý thu hồi công nợ và khởi kiện/khởi tố các đối tượng có nợ khó đòi

> 10

Tư vấn pháp lý đầu tư, giấy phép, chuyển nhượng các dự án khoáng sản. Tiêu biểu như Dự án khai thác Khoáng sản của Công ty khoáng sản An Vượng tại huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình (50ha).

> 15

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Tiêu biểu như Dự án sản xuất 50 triệu sản phẩm điện tử thanh toán Công ty TNHH ST Vina (Hàn Quốc); Dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH RFTech Việt Nam lên 20 triệu đô la Mỹ;

> 20

Tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ và thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (hầu hết là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

> 20

Tư vấn pháp lý dự án đầu tư bất động sản. Tiêu biểu như Dự án khu nghỉ dưỡng tại Vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng (30ha); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Avana Mai Chau Hideway, tỉnh Hòa Bình (32ha)

> 30

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực. Tiêu biểu như Dự án nhà máy sản xuất của Công ty Mass Well Limited, Công ty Modern Shine Limited tại Trung tâm công nghiệp GNP Yên Bình

> 300

Tư vấn hồ sơ công bố sản phẩm, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký/thông báo website…

> 500

Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu (thương hiệu), quyền tác giả, sáng chế

> 700

Tư vấn, thực hiện các thủ tục, giấy phép con như: Giấy phép lao động cho người nước ngoài, cấp phép tạm trú cho người nước ngoài, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép ngành dược, Giấy phép quảng cáo…

> 2000

Tư vấn, thành lập các doanh nghiệp mới, chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước; các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cả nước

> 3000

Tư vấn các vụ việc ly hôn, chia tài sản, quyền nuôi con; chia thừa kế; tranh chấp đất đai; tố tụng dân sự, tố tụng hình sự và tố tụng hành chính.

Dịch vụ pháp lý

Để nhận tin tức và quà tặng từ Luật Hoàng Anh

Đăng ký email

Số điện thoại nhận tin

© Bản quyền thuộc về -Luật Hoàng Anh- Mọi sự sao chép phải được sự chấp thuận của Luật Hoàng Anh bằng văn bản.
Lên đầu trang zalo.png messenger.png 0908 308 123
Tư vấn miễn phí ngay Chat với luật sư