Nghĩa vụ của bên cầm cố là gì?

1.Căn cứ pháp lý

Trong quan hệ cầm cố tài sản, bên cầm cố là bên phải giao tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Thông thường bên cầm cố sẽ đông thời là bên có nghĩa vụ, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác bên cầm cố có thể là bên thứ thứ ba không thuộc các bên chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm. Theo đó, bên cầm cố có nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Điều 311 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ của bên cầm cố như sau:

Điều 311. Nghĩa vụ của bên cầm cố
1. Giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thỏa thuận.
2. Báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận cầm cố có quyền hủy hợp đồng cầm cố tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố.
3. Thanh toán cho bên nhận cầm cố chi phí hợp lý để bảo quản tài sản cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

2.Nội dung

Nghĩa vụ là những gì mà bên cầm cố phải thực hiện để đảm bảo cho quyền và lợi ích của bên nhận cầm cố. Căn cứ vào quy định trên có thể thấy bên cầm cố có nghĩa vụ như sau:

-Bên cầm cố phải giao tài sản cầm cố đúng theo thỏa thuận. Sau khi các bên đã thỏa thuận xác lập biện pháp cầm cố, thì thỏa thuận đó có hiệu lực pháp luật, cho nên bên cầm cố phải chuyển giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố giữ.  Thông thường, tài sản cầm cố là vật đặc định nên bên cầm cố phải giao đúng vật đó. Các bên có thể thỏa thuận về tài sản bảo đảm, thời gian chuyển giao tài sản bảo đảm, địa điểm chuyển giao,…Việc giao tài sản cầm cố là cơ sở để xác lập hiệu lực của hợp đồng cầm cố tài sản, do đó, nếu bên cầm cố không chuyển giao tài sản hoặc chuyển giao không đúng tài sản như đã thỏa thuận thì, hợp đồng cầm cố không phát sinh hiệu lực. 
-Bên cầm cố phải thông báo cho bên nhận cầm cố biết về quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố. Quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố được hiểu là quyền chủ quan của một người khác đối với tài sản cầm cố, mà quyền đó đã xuất hiện trước khi các bên thỏa thuận về biện pháp cầm cố[1]. Vì vậy, bên cầm cố cần thông báo về tình trạng của đối tượng cầm cố, cũng như những hạn chế đối với tài sản đó cho người nhận cầm cố biết tại thời điểm mà các bên thỏa thuận về việc xác lập biện pháp cầm cố. Quyền của người thứ ba đối với tài sản cầm cố có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của bên nhận cầm cố. Vì vậy, trách nhiệm thông báo của bên cầm cố mang tính chất bắt buộc. Nếu bên cầm cố không thông báo cho bên nhận cầm cố biết thì bị xem là vi phạm nghĩa vụ, lúc này bên nhận cầm cố có quyền hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
-Bên cầm cố phải thanh toán cho bên nhận cầm cố những chi phí cần thiết để bảo quản tài sản cầm cố. Chủ sở hữu là người được hưởng lợi ích trực tiếp từ tài sản thuộc sở hữu của mình, do đó, họ cũng phải có nghĩa vụ thanh toán các chi phí cần thiết để bảo quản tài sản. Vì vậy, bên nhận cầm cố phải thanh toán các khoản chi phí đó cho bên nhận cầm cố hoặc bên thứ ba nắm giữ tài sản. 
Trong bất kỳ một quan hệ pháp luật dân sự nào, nghĩa vụ của bên này cũng tương đương với quyền lợi của bên kia. Do đó, để bảo vệ quyền lợi của bên này, bên kia nhất định phải thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình. Nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, đầy đủ nghĩa vụ của mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó.

 Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hỏi đáp Luật Dân sự

Luật Hoàng Anh

[1]Trường Đại học Luật Hà Nội,(2017), “Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam tập II”,Nxb.Công an nhân dân

 

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tài sản bảo đảm được định giá như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 07/07/2021

Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận về giá tài sản bảo đảm hoặc định giá thông qua tổ chức định giá tài sản khi xử lý tài sản bảo đảm.

Quy định về quyền nhận lại tài sản bảo đảm?

Hỏi đáp luật Dân Sự 07/07/2021

Bên bảo đảm được quyền nhận lại tài sản bảo đảm khi thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

Quy định về hiệu lực của cầm cố tài sản?

Hỏi đáp luật Dân Sự 08/07/2021

Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác

Quy định pháp luật về việc thanh toán số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp?

Hỏi đáp luật Dân Sự 08/07/2021

Số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ, xử lý tài sản cầm cố, thế chấp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên