Người phân chia di sản là gì?

Sau khi đã thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài sản và các chi phí khác liên quan của người để lại di sản, thì tiến hành chia di sản thừa kế kế. Việc chia di sản thừa kế do một chủ thể có quyền chia di sản thực hiện, gọi là người chia di sản. Điều 657 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về người phân chia di sản như sau:

"Điều 657. Người phân chia di sản
1. Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thỏa thuận cử ra.
2. Người phân chia di sản phải chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thỏa thuận của những người thừa kế theo pháp luật.
3. Người phân chia di sản được hưởng thù lao, nếu người để lại di sản cho phép trong di chúc hoặc những người thừa kế có thỏa thuận"

Người phân chia di sản được hiểu là người đứng ra tổ chức, thực hiện việc chia di sản cho những người thừa kế. 

1.Chủ thể có quyền phân chia di sản

Từ quy định trên có thể thấy người có quyền chia di sản là người được người để lại di sản chỉ định trong di chúc. Trong trường hợp người để lại di sản không chỉ định hoặc chỉ định mà người đó từ chối thì, những người thừa kế sẽ thỏa thuận và cử ra. Bởi vì, người phân chia di sản không có nghĩa vụ bắt buộc phải thực hiện chia di sản thừa kế nên họ có quyền từ chối không thực hiện. Họ có thể đồng thời là người quản lý di sản. Như vậy, người phân chia di sản có thể là bất kỳ ai được chỉ định. Mặc dù pháp luật không quy định về điều kiện chủ thể đối với người phân chia di sản, nhưng mặc định họ phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Vì, theo quy định của pháp luật người không có đầy đủ hành vi dân sự khi tham gia các quan hệ pháp luật dân sự phải được thực hiện thông qua người giám hộ, hoặc người đại diện. Cho nên người phân chia di sản phải là người có đầy đủ năng lực hành vi theo quy định của pháp luật.

2.Nghĩa vụ của người phân chia di sản

Người phân chia di sản có nghĩa vụ phân chia di sản thừa kế cho những người thừa kế, việc phân chia phải thực hiện theo đúng nội dung của di chúc hoặc theo thỏa thuận của những người thừa kế theo pháp luật. Trường hợp có di chúc thì việc chia phần di sản cho từng người thừa kế phải thực hiện theo đúng nguyện vọng của người để lại di sản, việc chia phải đảm bảo quy định tại Điều 659 BLDS năm 2015. Nếu không có di chúc hoặc di chúc có nội dung không rõ ràng mà không thể giải thích được thì, người chia di sản phải chia theo thỏa thuận của người thừa kế hoặc theo nội dung trong văn bản cuộc họp mặt những người thừa kế đã thống nhất. Việc thực hiện theo đúng di chúc hoặc thỏa thuận nhằm đảm bảo quyền. lợi ích của người lập di chúc và người thừa kế. Trên thực tế có nhiều trường hợp người phân chia di sản chính là người thừa kế do đó, để tránh trường hợp người phân chia di sản có thể lợi dụng quyền hạn của mình mà phân chia di sản không đúng, làm ảnh hưởng hưởng tới quyền lợi của những người thừa kế khác, và không tôn trọng ý nguyện của người lập di chúc, tránh làm phân tán di sản thừa kế.

3.Quyền của người phân chia di sản

Người phân chia di sản có quyền hưởng thù lao nếu người lập di chúc cho họ hưởng thù lao và ghi nhận trong di chúc hoặc theo thỏa thuận của những người thừa kế.
Người để lại di sản chỉ định mức thù lao của người để lại di sản. Nếu họ không chỉ định một mức thù lao cụ thể thì những người thừa kế thỏa thuận mức thù lao cho người phân chia di sản. Trong những trường hợp người lập di chúc không cho phép người phân chia di sản hưởng thù lao thì, họ không được hưởng thù lao, tuy nhiên những người thừa kế có thể thỏa thuận cho người phân chia di sản một khoản thù lao nhất định.
Đối với người phân chia di sản do những người thừa kế thỏa thuận cử ra thì, chỉ được hưởng thù lao nếu những người thừa kế có thỏa thuận về việc cho họ hưởng thù lao và mức thù lao cũng do những người thừa kế thỏa thuận với nhau.

 Xem thêm: Tổng hợp các bài viết hỏi đáp Luật Dân sự

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thừa kế theo pháp luật là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 11/06/2021

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định

Thừa kế theo pháp luật xảy ra trong những trường hợp nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 11/06/2021

Thừa kế theo pháp luật là hình thức thừa kế không dựa vào ý chí của chủ thể để lại di sản

Các hàng thừa kế theo pháp luật?

Hỏi đáp luật Dân Sự 11/06/2021

Hàng thừa kế là tập hợp một nhóm người có quan hệ gần gũi, thân thiết với người để lại di sản

Thừa kế thế vị là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 11/06/2021

Người thừa kế là người có được hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật và phải còn sống tại thời điểm mở thừa kế