Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Đấu giá tài sản hiện hành?

Đấu giá là hình thức mua bán tài sản phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Tại nhiều nước, hoạt động đấu giá tài sản đã có lịch sử hàng trăm năm. Hiện nay, các quy định pháp luật của Việt Nam về đấu giá tài sản chủ yếu nẳm trong Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 cùng với các văn bản Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

1. Lịch sử các quy định về đấu giá theo pháp luật Việt Nam

Năm 1989, Hội đồng Nhà nước ban hành Pháp lệnh thi hành án dân sự, trong đó có quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đã kê biên để thi hành án. Năm 1996, trên cơ sở quy định về bán đấu giá tài sản của Bộ luật dân sự, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/1996/CP ngày 19/12/1996 về việc ban hành quy chế bán đấu giá tài sản, từ đó hoạt động đấu giá được phát triển, trở thành dịch vụ bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp. Hình thức bán đấu giá tài sản được quy định tại nhiều văn bản luật và chủ yếu áp dụng đối với tài sản nhà nước, tài sản thi hành án, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính...nhằm bảo đảm cho việc xử lý các tài sản này được công khai, minh bạch, khách quan, giảm thiểu các tiêu cực trong việc xử lý tài sản. Đấu giá tài sản được quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật thi hành án dân sự, Luật đất đai, Luật khoáng sản, Luật thương mại, Luật kinh doanh bất động sản, Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.[1]

Nhằm tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất cho hoạt động đấu giá tài sản, khắc phục những bất cập, hạn chế nêu trên, nhất là trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản đã và đang được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện như Luật đất đai, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật thi hành án dân sự (sửa đổi), Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật doanh nghiệp...thì việc ban hành Luật đấu giá tài sản nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với lĩnh vực này theo hướng chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới là rất cần thiết.[2]

Luật đấu giá tài sản được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016 với 08 chương, 81 Điều; Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 01/12/2016 (Lệnh số 11/2016/L-CTN) Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017; riêng khoản 4 Điều 80 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Hương dẫn, quy định cụ thể Luật đấu giá tài sản năm 2016 gồm một số Nghị định, Thông tư như:

+ Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản

+ Thông tư số: 06/2017/TT-BTP quy định về chương trình khung của khóa, đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

+ Thông tư số: 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

...

2. Về phạm vi điều chỉnh

Điều 1 Luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định về phạm vi điều chỉnh của luật:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Luật đấu giá tài sản quy định tài sản bán đấu giá bao gồm tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá và tài sản do tổ chức, cá nhân tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá. Để đảm bảo tính thống nhất, ổn định, lâu dài, Luật đấu giá tài sản có quy định mở trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định tài sản phải bán thông qua đấu giá thì cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật, ví dụ như pháp luật chuyên ngành quy định biển số xe, quyền sở hữu trí tuệ, quyền khai thác cảng biển, sân bay...phải bán thông qua đấu giá thì được thực hiện theo trình tự, thủ tục của Luật đấu giá tài sản.

3. Về đối tượng áp dụng

4 nhóm đối tượng áp dụng của Luật đấu giá tài sản theo Điều 2 Luật đấu giá tài sản năm 2016 gồm:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản.

2. Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

3. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.

4. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

4. Áp dụng Luật đấu giá tài sản

Vấn đề áp dụng Luật đấu giá tài sản và quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản tại các luật khác được quy định tại Điều 3 Luật đấu giá tài sản năm 2016, theo đó: Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về trình tự, thủ tục đấu giá của Luật này và quy định của luật khác thì áp dụng quy định của Luật này, trừ trường hợp việc đấu giá đối với chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán; việc đấu giá đối với tài sản nhà nước ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

[1], [2]: Đề cương giới thiệu Luật đấu giá tài sản năm 2016, Bộ Tư pháp.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật đấu giá tài sản

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Tiêu chí xác định dự án ứng dụng công nghệ cao?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

bài viết trình bày về các tiêu chí xác định dự án ứng dụng công nghệ cao

Chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài viết trình bày về chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp

Điều kiện để trở thành doanh nghiệp công nghệ cao là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài viết trình bày về các điều kiện để trở thành doanh nghiệp công nghệ cao

Những công nghệ cao nào được ưu tiên phát triển?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài iết trình bày về những công nghệ cao nào được ưu tiên phát triển

Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động chuyển giao công nghệ?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Bài viết trình bày về những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chuyển giao công nghệ

Tiêu chí xác định dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao được quy định như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

bài viết trình bày về các tiêu chí xác định dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao

Sản phẩm công nghệ cao nào được khuyến khích phát triển?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

bài viết trình bày về sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển