Tổng hợp các bài viết về Luật Đấu giá tài sản

 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Đấu giá tài sản hiện hành?
 2. Tài sản đấu giá là những loại tài sản nào?
 3. Nguyên tắc đấu giá tài sản? Xác định giá khởi điểm của tài sản đấu giá như thế nào?
 4. Đấu giá viên phải có các tiêu chuẩn nào? Quy trình tập sự hành nghề đấu giá
 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong đấu giá tài sản?
 6. Thế nào là tổ chức đấu giá tài sản? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản?
 7. Quy định về việc hành nghề của đấu giá viên? Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên theo quy định của pháp luật?
 8. Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá? Trường hợp nào không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá?
 9. Thu hồi và cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp nào?
 10. Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên? Cấp lại và thu hồi Thẻ đấu giá viên trong trường hợp nào?
 11. Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản?
 12. Thủ tục đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá tài sản?
 13. Thay đổi, cung cấp thông tin và công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản?
 14. Chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản khi nào?
 15. Nội dung của hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản?
 16. Quy chế cuộc đấu giá, niêm yết việc đấu giá, xem tài sản đấu giá như thế nào?
 17. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá?
 18. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá tài sản? Thế nào là đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá?
 19. So sánh đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá và đấu giá gián tiếp?
 20. Thế nào là đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến?
 21. Điều kiện để thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến? Thẩm định và phê duyệt các điều kiện này như thế nào?
 22. Biên bản đấu giá gồm nội dung gì? Khi nào thì ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá?
 23. Đấu giá trong một số trường hợp đặc biệt? Thế nào là đấu giá theo thủ tục rút gọn? Khi nào đấu giá không thành?
 24. Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá?
 25. Thủ tục đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá?
 26. Hội đồng đấu giá tài sản được thành lập khi nào? Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá tài sản?
 27. Thế nào là đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu?
 28. Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp chung khi hành nghề đấu giá viên?
 29. Quy trình kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá?
 30. Thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu?
 31. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản được tính như thế nào?
 32. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan trong quản lý nhà nước về đấu giá tài sản?
 33. Xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại trong đấu giá tài sản?

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Đấu giá tài sản hiện hành?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

iện nay, các quy định pháp luật của Việt Nam về đấu giá tài sản chủ yếu nẳm trong Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 cùng với các văn bản Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

Tài sản đấu giá là những loại tài sản nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Tài sản đấu giá là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật

Thế nào là tổ chức đấu giá tài sản? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Tổ chức đấu giá tài sản bao gồm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản

Quy định về việc hành nghề của đấu giá viên? Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên theo quy định của pháp luật?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Trên thực tế, đấu giá viên có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Đấu giá viên có thể hành nghề theo hình thức nào?

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá? Trường hợp nào không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đã quy định chặt chẽ hơn về Chứng chỉ hành nghề đấu giá nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đấu giá viên và tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề.

Thu hồi và cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá trong trường hợp nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Trong một số trường hợp, Chứng chỉ hành nghề đấu giá có thể bị thu hồi hoặc được cấp lại

Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên? Cấp lại và thu hồi Thẻ đấu giá viên trong trường hợp nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 03/08/2021

Người có Chứng chỉ hành nghề đấu giá được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề

Thế nào là đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến?

Hỏi đáp luật Dân Sự 05/08/2021

Hình thức đấu giá trực tuyến được quy định tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP như thế nào?

Điều kiện để thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến? Thẩm định và phê duyệt các điều kiện này như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 05/08/2021

Ở Việt Nam hiện nay, để thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến thì tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các điều kiện nhất định và trình Sở Tư pháp Đề án đấu giá trực tuyến để thẩm định.