Thủ tục đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá?

Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ 2 người trở lên tham gia đấu giá. Phương thức, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Khoản 1 Điều 4 Luật đấu giá tài sản có quy định cụ thể các loại tài sản bắt buộc phải bán thông qua đấu giá, gồm 4 nhóm tài sản chủ yếu: tài sản công; tài sản thi hành án; tài sản bảo đảm; và tài sản của doanh nghiệp phá sản. Vậy việc đấu giá các tài sản này phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định như thể nào?

1. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Khoản 2 Điều 56 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định nội dung chính của thông báo:

“Điều 55. Lựa chọn tổ chức đẩu giá tài sản

2. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có các nội dung chính sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá;

b) Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá;

c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá;

d) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều này;

đ) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

- Người có tài sản đấu giá căn cứ hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản, tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn.

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

- Trường hợp pháp luật quy định việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu thì thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về đấu thầu.

2. Thông báo công khai việc đấu giá tài sản

- Ngoài quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 35 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, đối với tài sản đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc.

- Trường hợp đấu giá theo thủ tục rút gọn thì tổ chức đấu giá tài sản thông báo công khai một lần việc đấu giá tài sản trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá.

- Thời gian thông báo công khai lần thứ hai ít nhất là 07 ngày làm việc đối với tài sản là động sản, 15 ngày đối với tài sản là bất động sản trước ngày mở cuộc đấu giá. Việc thông báo công khai được thực hiện đồng thời với việc niêm yết đấu giá tài sản.

Khoản 4 và khoản 5 Điều 57 Luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định:

“Điều 57. Thông báo công khai việc đấu giá tài sản

4. Nội dung thông báo công khai việc đấu giá tài sản bao gồm:

a) Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

b) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản;

c) Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá;

d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm; tiền đặt trước;

đ) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

5. Tổ chức đấu giá tài sản lưu tài liệu, hình ảnh về việc thông báo công khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong hồ sơ đấu giá.

3. Công khai giá khởi điểm, phương thức đấu giá

Nguyên tắc theo Điều 58 Luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định rằng, người có tài sản đấu giá phải công khai giá khởi điểm. Đồng thời, việc đấu giá tài sản chỉ được thực hiện theo phương thức trả giá lên.

4. Tài sản đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 không áp dụng đối với các tài sản sau đây:

- Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Tài sản khác mà pháp luật quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật đấu giá tài sản

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Thế nào là đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến?

Hỏi đáp luật Dân Sự 05/08/2021

Hình thức đấu giá trực tuyến được quy định tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP như thế nào?

Điều kiện để thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến? Thẩm định và phê duyệt các điều kiện này như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 05/08/2021

Ở Việt Nam hiện nay, để thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến thì tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các điều kiện nhất định và trình Sở Tư pháp Đề án đấu giá trực tuyến để thẩm định.

Giải mã công nghệ là gì? Hoạt động giải mã công nghệ ở Việt Nam?

Hỏi đáp luật Dân Sự 06/08/2021

Khái niệm Giải mã công nghệ và hoạt động giải mã công nghệ ở Việt Nam

Mục tiêu của chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia là gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 06/08/2021

Mục tiêu của chương trình đổi mới công nghệ Quốc gia năm đến năm 2025 và đến năm 2030

Biên bản đấu giá gồm nội dung gì? Khi nào thì ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá?

Hỏi đáp luật Dân Sự 06/08/2021

Cuộc đấu giá chấm dứt khi nào? Lập biên bản đấu giá phải gồm nội dung gì? Thời điểm nào thì giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá?

Đấu giá trong một số trường hợp đặc biệt? Thế nào là đấu giá theo thủ tục rút gọn? Khi nào đấu giá không thành?

Hỏi đáp luật Dân Sự 06/08/2021

Trường hợp nào thực hiện việc đấu giá theo thủ tục rút gọn? Trường hợp nào đấu giá được coi là không thành?...

Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá?

Hỏi đáp luật Dân Sự 06/08/2021

Bên cạnh việc quy định quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên, của Tổ chức đấu giá tài sản thì luật cũng quy định quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình đổi mới Quốc gia như thế nào?

Hỏi đáp luật Dân Sự 06/08/2021

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình đổi mới Quốc gia