Phạt 20.000.0000 đồng khi vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

Báo in là phương tiện truyền thông lâu đời nhất, cũng là khuôn mẫu của các phương tiện truyền thông khác. Hàng ngày, tờ báo in tóm tắt những thông tin thời sự chính yếu của ngày hôm trước và sắp xếp chúng theo thứ tự trong các trang báo. Báo in giúp công chúng phân tích, đào sâu và dự báo thông tin. Căn cứ vào Điều 3 Luật Báo chí 2016: Báo in là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, tranh, ảnh, thực hiện bằng phương tiện in để phát hành đến bạn đọc, gồm báo in, tạp chí in.

Trong khi đó, quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.

Như vậy, báo in là một trong các hình thức quảng cáo được thực hiện và phổ biến trong thực tế cuộc sống, nhằm truyền tải thông tin cũng như quảng báo sản phẩm đến người tiêu dùng.

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Ra phụ trương quảng cáo mà không thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Khoản 12, Điều 3, Luật Báo chí năm 2016 định nghĩa phụ trương là trang tăng thêm ngoài số trang quy định và được phát hành cùng số chính của báo in.

Theo đó, cơ quan báo chí được phép ra phụ trương quảng cáo và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trước ít nhất 30 ngày tính đến ngày phát hành đầu tiên của phụ trương quảng cáo.

Việc không ra thông báo bằng văn bản có nghĩa là việc không đáp ứng các điều kiện về phát hành báo in nhưng có số trang thêm bổ sung cho tờ báo đó. Trong trường hợp này, khi vi phạm chịu mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, giữ nguyên hành vi và mức xử phạt tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

b. Phụ trương quảng cáo không đánh số riêng; không cùng khuôn khổ với trang báo chính; không phát hành cùng trang báo chính.

Khoản 3, Điều 21, Luật Quảng cáo năm 2012 quy định: Phụ trương quảng cáo của báo phải đánh số riêng; có cùng khuôn khổ, phát hành kèm theo số trang báo chính.

Bởi vì phụ trương được hiểu là số trang tăng thêm ngoài số trang quy định và được phát hành cùng số chính của báo in cho nên nó chỉ là phần bổ sung thêm của số chính báo in đó, việc có số chính mới có phụ trường và ngược lại. Do đó, phần phụ trương được xem như “Phụ lục đính kèm” đối với tờ báo chính.

Trường hợp vi phạm quy định về đánh số trang và in, phát hành phụ trương thì chịu mức xử phạt vi phạm hành chính là từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, kế thừa quy định tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

c. Quảng cáo trên bản tin.

Khoản 18, Điều 3, Luật Báo chí năm 2016 quy định: Bản tin là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản định kỳ, sử dụng thể loại tin tức để thông tin về hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, kết quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Như vậy, nội dung chính của bản tin là việc cập nhật các tin tức mang tính quan trọng về hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, kết quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được nhiều người quan tâm. Do đó, để đảm bảo tính chuyên nghiệp và cung cấp thông tin tối ưu, thì pháp luật quy định không áp dụng quảng cáo bản tin. Nếu vi phạm thì mức phạt là từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, giữ nguyên quy định tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng khi vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

Đối với hành vi quảng cáo trên bìa một của tạp chí, trang nhất của báo.

Bìa của một tạp chí, trang nhất của báo là nơi tập trung các nội dung chính của báo cũng như tác động lớn vào quyết định của người tiêu dùng, có nên tiếp tục lựa chọn sản phẩm tạp chí hay báo nữa không. Thông thường, trên trang nhất, bìa một đối với báo in, trang chủ, các trang đối với báo điện tử phải có các nội dung sau đây:

 • Tên sản phẩm báo chí.
 • Tên cơ quan báo chí, tên cơ quan chủ quản báo chí (ghi dưới tên báo chí); tên miền đối với báo điện tử.
 • Số thứ tự của kỳ phát hành báo chí đối với báo in.

Như vậy, kể cả Luật Báo chí năm 2016 và Luật Quảng cáo năm 2012 đều đồng nhất, không cho phép quảng cáo trên trang đầu tiên của ấn phẩm. Và nếu vi phạm chịu mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Kế thừa quy định tại Khoản 2, Điều 57, Nghị định 158/2013/NĐ-CP là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo trên bìa một của tạp chí, trang nhất của báo.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in

Đối với một trong các hành vi sau đây:

a. Quảng cáo quá diện tích theo quy định trên một ấn phẩm báo, tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo.

Diện tích quảng cáo là phần thể hiện các sản phẩm quảng cáo trên mặt báo in, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, xuất bản phẩm, bảng quảng cáo, phương tiện giao thông hoặc trên các phương tiện quảng cáo tương tự.

Mỗi hình thức biểu hiện quảng cáo khi được phép quảng cáo đều phải đáp ứng được một phần diện tích riêng mà không được vượt quá giới hạn đó. Khi quảng cáo trên báo in, diện tích quảng cáo không được vượt quá 15% tổng diện tích một ấn phẩm báo hoặc 20% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo; phải có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với các nội dung khác.

Như vậy, khi vượt quá vượt quá 15% tổng diện tích một ấn phẩm báo hoặc 20% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo thì bị phạt hành chính từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

b. Không có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với các nội dung khác.

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.

Trong khi đó, mục đích chính làm báo chí xuất hiện là để cung cấp thông tin cho con người về các vấn đề nảy sinh, nổi bật trong đời sống xã hội. Nếu như để quảng cáo thì bên quảng cáo cần phải trả tiền đề giới thiệu sản phẩm của mình thì đối với báo chí, người tiêu dùng bỏ tiền ra để mua tin tức mà không phải mua quảng cáo. Do đó, để tránh làm sai lệch bản chất của báo in cũng như thị yếu của người tiêu dùng, cần phải có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với các nội dung khác.

Khi nội dung của báo bị nhầm lẫn giữa quảng cáo với nội dung khác thì tổ chức, cá nhân vi phạm chịu mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

c. Không thể hiện tên tờ báo; tên, địa chỉ của cơ quan báo chí; dòng chữ “Phụ trương quảng cáo không tính vào giá bán'’ trên trang một của phụ trương quảng cáo.

Khoản 4, Điều 21, Luật Quảng cáo năm 2012 quy định: Trên trang một của phụ trương quảng cáo phải ghi rõ các thông tin sau:

 • Tên tờ báo.
 • Tên, địa chỉ của cơ quan báo chí.
 • Dòng chữ “Phụ trương quảng cáo không tính vào giá bán.

Mỗi tờ báo sẽ do một cơ quan riêng phát hành để cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của mình cũng như mục đích để cho tờ báo đó được ra đời trên thực tế. Vì thế, tên tờ báo và tên, địa chỉ của cơ quan báo chí là một trong những yếu tối nhận diện chủ sở hữu báo in và nội dung của tờ báo ấy là gì.

Đối với phụ trương, bản chất là phần thông tin bổ sung thêm của báo chí, là ấn phẩm đính kèm, do đó, giá tiền của phụ trương nằm trong số tiền mà người tiêu dùng đã bỏ ra để mua báo. Do đó, không được phép thu thêm tiền đối với phụ trương và thông báo cho mọi người cùng biết.

Về cơ bản, quy định về quảng cáo trên báo in phù hợp với Luật Quảng cáo năm 2012 và Luật báo chí năm 2016. Những nội dung trên đây được kết thừa dựa trên Nghị định 158/2013/NĐ-CP và tiếp tục có hiệu lực thi hành tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Vi phạm quy định sau về quảng cáo trên sản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử thì bị phạt tiền đến 10.000.000 đồng

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Điều 41, Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên sản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử thì chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền từ 3.000.000 đến 10.000.000 đồng

Vi phạm quy định sau về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo sẽ bị phạt đến 5.000.000 đồng

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Khi vi phạm quy định về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo áp dụng xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng như sau

Phạt tiền đến 15.000.000 đồng khi vi phạm về tắt mở quảng cáo hoặc quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin, bài

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định một số biện pháp xử phạt chính và bổ sung đối với các hành vi liên quan đến quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử, cùng các hành vi chính sau

Phạt đến 15.000.000 đồng nếu vi phạm quy định liên quan đến quảng cáo trên bảng, băng rôn và màn hình chuyên quảng cáo

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Khi vi phạm quy định về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo áp dụng phạt tiền từ 5.000.000 đến 15.000.000 đồng