Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

(Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2021 và có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 06 năm 2021)

 1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo là gì?
 2. Quy định về đối tượng áp dụng của Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
 3. Những hình thức xử phạt chính nào được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP?
 4. Những hình thức xử phạt bổ sung nào được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm Nghị định 38/2021/NĐ-CP?
 5. Xác định số lợi bất hợp pháp trong biện pháp khắc phục hậu quả của Nghị định 38/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo?
 6. Biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo?
 7. Thế nào là biện pháp buộc trả lại đất đã bị lấn chiếm tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trong Nghị định 38/2021/NĐ-CP?
 8. Biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại tài nguyên thông tin đã đánh tráo hoặc chiếm dụng trong Nghị định 38/2021/NĐ-CP là gì?
 9. Biện pháp tháo gỡ tác phẩm có nội dung độc hại và thu hồi giấy phép và các văn bản chấp thuận tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP
 10. Thế nào là biện pháp Buộc thu hồi danh hiệu, giải thưởng đã trao trong Nghị định 38/2021/NĐ-CP?
 11. Quy định về Buộc di dời tang vật vi phạm và loại bỏ nội dung vi phạm tại Nghị định 38/20218NĐ-CP
 12. Buộc phải đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với phòng chiếu phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim trong Nghị định 38/2021/NĐ-CP là gì?
 13. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm và bổ sung số lượng bản sách, cơ sở vật chất, tiện ích thư viện và người làm việc tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP
 14. Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in quảng cáo hoặc buộc tháo dỡ biển hiệu tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP
 15. Khắc phục hậu quả liên quan đến người thực hiện quảng cáo, trò chơi điện tử không kết nối mạng và nội dung nghệ thuật biểu diễn tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP
 16. Biện pháp khắc phục hậu quả về công khai thu hồi danh hiệu, giải thưởng cuộc thi tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP
 17. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức quy định như thế nào tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP?
 18. Những vi phạm quy định về sản xuất phim nào bị xử phạt hành chính theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP?
 19. Vi phạm quy định về phát hành phim phải chịu hình thức xử phạt gì trong Nghị định 38/2021/NĐ-CP?
 20. Các hành vi vi phạm quy định về phổ biến phim thì bị xử phạt như thế nào theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP?
 21. Khi vi phạm quy định về lưu chiểu, lưu trữ, nhân bản, tàng trữ phim thì bị xử phạt hành chính như thế nào?
 22. Xử phạt hành chính với vi phạm quy định về hoạt động của Văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh là gì?
 23. Xử phạt hành chính với hành vi vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn
 24. Xử phạt hành chính với hành vi vi phạm quy định về thi người đẹp, người mẫu như thế nào?
 25. Vi phạm lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn thì phạt bao nhiêu tiền?
 26. Vi phạm quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn chịu biện pháp khắc phục nào?
 27. Phạt cảnh cáo khi vi quy định về tổ chức lễ hội được áp dụng cho hành vi nào?
 28. Hành vi nào khi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội thì bị phạt tiền?
 29. Hành vi nào khi vi phạm tổ chức lễ hội thì bị hạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng?
 30. Biện pháp khắc phục hậu quả với hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội
 31. Hành vi nào khi vi phạm tổ chức lễ hội thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng?
 32. Hành vi nào khi vi phạm tổ chức lễ hội thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng?
 33. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường phạt thế nào?
 34. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối khi vi phạm về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
 35. Buộc xin lỗi tổ chức, cá nhân và hoàn lại số tiền có được do thực hiện hành vi vi phạm trong Nghị định 38/2021/NĐ-CP là gì?
 36. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục khi vi phạm kinh doanh karaoke, vũ trường
 37. Vi phạm quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng phạt bao nhiêu tiền?
 38. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng là gì?
 39. Vi phạm quy định về hoạt động mỹ thuật bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 40. Vi phạm quy định về hoạt động mỹ thuật bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 41. Vi phạm quy định về hoạt động mỹ thuật bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
 42. Xử phạt bổ sung khi vi phạm quy định về hoạt động mỹ thuật
 43. Vi phạm quy định về hoạt động mỹ thuật áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nào?
 44. Vi phạm quy định về hoạt động mỹ thuật bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
 45. Vi phạm quy định về hoạt động nhiếp ảnh bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
 46. Vi phạm quy định về hoạt động nhiếp ảnh chịu biện pháp xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả thế nào?
 47. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định về hoạt động triển lãm
 48. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng khi vi phạm quy định về hoạt động triển lãm
 49. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi vi phạm quy định về hoạt động triển lãm
 50. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm về hoạt động triển lãm
 51. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa
 52. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa
 53. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa
 54. Vi phạm quy định về hoạt động triển lãm bị phạt bao nhiêu tiền?
 55. Khi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa thì bị phạt gì?
 56. Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 57. Vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật thì bị phạt gì?
 58. Vi phạm quy định về chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bị phạt gì?
 59. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với kê khai không trung thực trong hồ sơ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
 60. Vi phạm chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
 61. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phạt tiền đến 30.000.000 đồng
 62. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phạt tiền đến 50.000.000 đồng
 63. Vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích bị phạt gì?
 64. Phạt tiền đến 50.000.000 đồng khi vi phạm khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
 65. Vi phạm về khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phạt gì?
 66. Vi phạm quy định về thông báo, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện bị phạt bao nhiêu tiền?
 67. Vi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện bị phạt gì?
 68. Vi phạm điều cấm trong hoạt động thư viện bị phạt tiền đến 10.000.000 đồng
 69. Vi phạm quy định của hoạt động thư viện cộng đồng bị phạt gì?
 70. Vi phạm quy định về hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của nước ngoài có phục vụ người Việt Nam bị phạt gì?
 71. Vi phạm quy định về quyền và trách nhiệm của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam bị phạt gì?
 72. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền khi vi phạm quy định về nghĩa vụ của người làm công tác thư viện
 73. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng khi vi phạm quy định liên quan đến thông báo và giấy phép của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
 74. Áp dụng xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả với vi phạm của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?
 75. Phạt tiền đến 25.000.000 đồng khi cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam khi vi phạm về thành lập và hoạt động
 76. Phạt tiền đến 50.000.000 với cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet
 77. Áp dụng xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục với cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet ngoài phạt tiền
 78. Xử phạt đến 20.000.000 đồng khi vi phạm quy định về hoạt động văn hóa cho người khuyết tật, người cao tuổi
 79. Vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo bị phạt đến 100.000.000 đồng
 80. Vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo sau bị phạt tiền đến 20.000.000 đồng
 81. Phạt đến 60.000.000 khi vi phạm về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo trong trường hợp sau
 82. Vi phạm sau về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo bị phạt đến 100.000.000 đồng
 83. Vi phạm quy định về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo bị xử phạt bổ sung như thế nào?
 84. Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo phạt tiền đến 10.000.000 đồng
 85. Phạt 15.000.000 khi vi phạm các quy định về điều kiện quảng cáo
 86. Vi phạm các quy định về thuê người kinh doanh dịch vụ quảng cáo bị phạt tiền đến 50.000.000 đồng
 87. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng khi tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới vi phạm
 88. Phạt tiền đến 15.000.000 đồng khi vi phạm về tắt mở quảng cáo hoặc quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin, bài
 89. Phạt 20.000.0000 đồng khi vi phạm các quy định về quảng cáo trên báo in
 90. Những vi phạm quy định về quảng cáo trên báo nói, báo hình bị phạt tiền đến 50.000.000 đồng
 91. Vi phạm quy định sau về quảng cáo trên sản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử thì bị phạt tiền đến 10.000.000 đồng
 92. Phạt đến 30.000.0000 đồng nếu vi phạm quy định sau về quảng cáo trên sản phẩm in và xuất bản phẩm điện tử
 93. Vi phạm quy định sau về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo sẽ bị phạt đến 5.000.000 đồng
 94. Phạt đến 15.000.000 đồng nếu vi phạm quy định liên quan đến quảng cáo trên bảng, băng rôn và màn hình chuyên quảng cáo
 95. Biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm quy định sau về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo
 96. Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông bị xử phạt hành chính thế nào?
 97. Phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự
 98. Phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao
 99. Phạt tiền khi vi phạm quy định về tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
 100. Phạt tiền khi vi phạm quy định về quảng cáo trong băng, đĩa phim, bản ghi âm, ghi hình
 101. Xử phạt vi phạm hành chính với hành vi vi phạm quy định về biển hiệu
 102. Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phạt tiền đến 25.000.000 đồng
 103. Phạt tiền đến 20.000.000 đồng khi vi phạm các quy định sau về quảng cáo thuốc
 104. Phạt đến 40.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về quảng cáo thuốc
 105. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm các quy định về quảng cáo mỹ phẩm
 106. Phạt tiền đến 30.000.000 đồng khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm
 107. Phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả khi vi phạm các quy định về quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm
 108. Phạt tiền đến 30.000.000 đồng khi vi phạm các quy định về quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế
 109. Xử phạt hành chính thế nào khi vi phạm các quy định về quảng cáo trang thiết bị y tế?
 110. Phạt tiền đến 30.000.000 khi vi phạm các quy định về quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ
 111. Phạt tiền đến 40.000.000 khi vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
 112. Phạt tiền đến 40.000.000 đồng phạm các quy định về quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật
 113. Phạt tiền đến 30.000.000 đồng khi vi phạm quy định về quảng cáo thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
 114. Phạt tiền với hành vi vi phạm quy định về quảng cáo phân bón
 115. Phạt đến 15.000.000 đồng nếu vi phạm quy định về quảng cáo thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, chất cải tạo môi trường chăn nuôi, chất cải tạo môi trường thủy sản
 116. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng khi vi phạm các quy định về quảng cáo giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính, nhập khẩu và nhầm lẫn trong quảng cáo
 117. Vi phạm các quy định về quảng cáo giống vật nuôi, giống thủy sản bị phạt tiền đến 15.000.000 đồng
 118. Quy định chung về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP
 119. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 120. Thẩm quyền của thanh tra trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo
 121. Thẩm quyền của Hải quan trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo
 122. Thẩm quyền của Cảnh sát biển trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo
 123. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo
 124. Thẩm quyền của công an nhân dân trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo
 125. Thẩm quyền của Quản lý thị trường trong xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, quảng cáo
 126. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 127. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân
 128. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc công an tỉnh và Cục trưởng Công an nhân dân
 129. Thẩm định thẩm quyền của Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh khi xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, Quảng cáo
 130. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng
 131. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cảnh sát biển
 132. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan
 133. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
 134. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP
 135. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra viên, Thanh tra chuyên ngành Sở Văn hóa, Thể Thao, Du lịch tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP
 136. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên ngành Thông tin truyền thông tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP
 137. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Thanh tra Chuyên ngành Y tế
 138. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP
 139. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong Xây dựng, Lao động – xã hội và Môi trường
 140. Thẩm định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Giao thông vận tải tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP
 141. Quy định về điều khoản thi hành của Nghị định 38/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
 • Đồng hành cùng Thân chủ.
 • Phương án tốt, giải pháp hay.
 • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
 • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
 • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan