Vi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện bị phạt gì?

Việc cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện sẽ chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tập trung giải đáp điều này cho bạn đọc!

Sự ra đời của thư viện là động lực đóng góp vào việc đổi mới giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cũng như góp phần đổi mới phương pháp dạy - học, tạo môi trường tự học và tự nghiên cứu, kích thích sự chủ động của người học. Luật thư viện năm 2019 ban hành ngày 21/11/2019, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 đã tạo cơ sở pháp lý để gìn giữ văn hóa thư viện, quản lý hiệu quả về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện.

Việc cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện sẽ chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Trong những hành vi khác, thì phải chịu chế tài cụ thể như sau:

1. Đình chỉ hoạt động có thời hạn khi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện

Đình chỉ hoạt động có thời hạn thông thường được nhìn nhận dưới một hình thức xử phạt bổ sung trong xử lý vi phạm hành chính. Được áp dụng kèm theo hình thức xử phạt chính đối với những hành vi nhất định nhằm tăng cường, củng cố tác dụng của hình thức xử phạt chính. Nếu cá nhân, tổ chức không bị áp dụng hình thức xử phạt chính thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền không được áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với họ.

Tuy nhiên, với trường hợp thư viện cộng đồng hoặc thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng hoặc thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi lợi dụng hoạt động thư viện để kích động bạo lực; phá hoại thuần phong mỹ tục; lôi kéo người sử dụng thư viện vào tệ nạn xã hội đã vi phạm điều cấm tại Khoản 1, Điều 8, Luật Thư viện năm 2019: “Lợi dụng hoạt động thư viện để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động bạo lực, gây thù hằn giữa các dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; phá hoại thuần phong mỹ tục; truyền bá mê tín; lôi kéo người sử dụng thư viện vào tệ nạn xã hội.”

Nhưng không chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền mà lại là đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.

Theo đó, đình chỉ hoạt động có thời hạn là hình thức xử phạt được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:

  • Đình chỉ một phần hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà theo quy định của pháp luật phải có giấy phép.
  • Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc hoạt động khác mà theo quy định của pháp luật không phải có giấy phép và hoạt động đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội.

Với hành vi trên, khi vi phạm có thể gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng cho con người, môi trường và trật tự, an toàn xã hội cho nên phải áp dụng hình thức xử phạt chính trên.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả khi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện

Biện pháp khắc phục hậu quả được hiểu là hình thức cưỡng chế do Nhà nước tiến hành, buộc người có hành vi vi phạm hành chính phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý nhất định nhằm hạn chế hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra. Trong đó, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm là một trong những biện pháp chung quy định trong xử phạt vi phạm hành chính nhằm khắc phục lỗi của chủ thể.

2.1 Buộc trả lại tài nguyên thông tin đã đánh tráo hoặc chiếm dụng

Buộc trả lại tài nguyên thông tin đã đánh tráo hoặc chiếm dụng là chấm dứt hành vi sử dụng tài nguyên thông tin bất hợp pháp, trả nó về với chủ sở hữu hợp pháp. Điều này được áp dụng với 02 hành vi dưới đây:

- Đánh tráo tài nguyên thông tin, trừ tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt.

Đánh tráo là hành động thay thế cái này bằng cái khác một cách khéo léo để giành phần lợi hoặc một mục đích nào đó. Việc đánh tráo tài nguyên thông tin là thay thế tài liệu, dữ liệu gồm tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu số, tài liệu vi dạng của một tổ chức, cá nhân sở hữu hợp pháp để giữ lợi cho mình. Trừ tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt sẽ chịu một chế tài khác nặng hơn bởi tính nguy hiểm của hành vi cao hơn.

Chủ thể khi vi phạm hoạt động này sẽ chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền trong mức từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả là trả lại tài nguyên thông tin đã đánh tráo cho chủ sở hữu hợp pháp

- Chiếm dụng tài nguyên thông tin, trừ tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt.

Chiếm dụng hay còn hiểu là chiếm hữu bất hợp pháp tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác một cách không ngay tình với mục đích vụ lợi, nhằm khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Tương tự với chiếm dụng tài nguyên thông tin được xem là hành vi sử dụng tài liệu, dữ liệu gồm tài liệu in, tài liệu viết tay, tài liệu nghe, nhìn, tài liệu số, tài liệu vi dạng của một tổ chức, cá nhân sở hữu hợp pháp để thu lợi nhuận cho mình trong khi mình không phải là chủ sở hữu, có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt với tài nguyên thông tin đó.

Chủ thể khi vi phạm hoạt động này sẽ chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền trong mức từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả là trả lại tài nguyên thông tin đã đánh tráo cho chủ sở hữu hợp pháp

2.2 Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu

Theo đó, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu có nghĩa là chủ thể làm thay đổi hiện trạng của đối tượng phải hoàn lại tình trạng cũ như trước khi bị thay đổi do chịu phải tác động từ hành vi của mình. Áp dụng với 02 hành vi:

  • Làm hư hỏng tài nguyên thông tin, trừ tài liệu cổ, quý hiếm, bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt.
  • Đối với hành vi phá hoại hệ thống thông tin thư viện, cơ sở dữ liệu thư viện.

Chủ thể của hoạt động thư viện là người làm công tác thư viện, người sử dụng thư viện và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đều có một nghĩa vụ duy nhất là bảo quản tài nguyên thông tin và tài sản khác của thư viện. Nếu không bảo quản, đồng nghĩa với việc hoạt động thư viện không thể duy trì bởi một đầu sách, ấn phẩm đều có nhiều người sử dụng, do đó, ý thức của mọi cá nhân, tổ chức là điều quan trọng hàng đầu.

Điểm chung giữa làm hử hỏng và phá hoại đều làm nó không còn giá trị như ban đầu mà có tác động từ bên ngoài làm mất một vài chức năng, bộ phận. Do đó, với hai hành vi trên, bên cạnh hình thức xử phạt chính là phạt tiền còn phải khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật xử lý vi phạm hành chính

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo

Luật Hoàng Anh

CAM KẾT DỊCH VỤ
  • Đồng hành cùng Thân chủ.
  • Phương án tốt, giải pháp hay.
  • Bảo mật - Uy tín - Tin cậy - Chi phí thấp - Hiệu quả cao.
  • Dịch vụ pháp lý tốt số 2 tại Việt Nam.
  • Cam kết HOÀN TIỀN nếu thực hiện dịch vụ không thành công.

Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng Luật Hoàng Anh, nếu có thắc mắc muốn giải đáp hãy liên hệ ngay cho chúng tôi.

Tổng đài tư vấn pháp luật

Gửi câu hỏi Đặt lịch hẹn

CÔNG TY LUẬT HOÀNG ANH

Dịch vụ Luật Sư uy tín hàng đầu tại Hà Nội.

Số 2/84 - Trần Quang Diệu - Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Email: luatsu@luathoanganh.vn

Tin liên quan

Vi phạm quy định về thông báo, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện bị phạt bao nhiêu tiền

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Khi thực hiện các hành vi vi phạm quy định về thông báo, giao nộp di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia được phát hiện thì sẽ chịu chế tài hành chính tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Vi phạm điều cấm trong hoạt động thư viện bị phạt tiền đến 10.000.000 đồng

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Việc cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện sẽ chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả

Vi phạm quy định trong hoạt động thư viện bị phạt đến 3.000.000 đồng

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Việc cá nhân, tổ chức vi phạm quy định cấm trong hoạt động thư viện sẽ chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền, kèm theo hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả. Trong bài viết dưới đây, mức phạt tiền từ 1.000.000 đến 3.000.000

Vi phạm quy định của hoạt động thư viện công đồng bị phạt gì?

Hỏi đáp luật Dân Sự 13/07/2021

Cá nhân, tổ chức khi vi phạm quy định về hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam thì chịu hình thức xử phạt chỉnh, bổ sung và biện pháp khắc phục